Fødevareminister Rasmus Prehn (S) skal nu forklare og forsvare den socialdemokratiske regerings støttetilsagn for 500 mio. kr. til projekter hos nogle af landets rigeste svine- og kvægbaroner. Skærmbillede fra ministerens deltagelse i en såkaldt “nytårskur” hos en sydjysk landboforening.

Den skandaløse forvaltning af de millionstøtte til nogle af landets rigeste svine- og kvægbaroner er påvist af Rigsrevisionen, der udtaler en uhørt skarp kritik af den mangeårige slendrian i sin beretning af 12. maj i år.

Sådan her lyder den centrale kritik fra Rigsrevisionen:

”Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke har sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til landbrugere. Den utilstrækkelige kontrol medfører risiko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og at Danmark skal tilbagebetale EU-tilskud som følge af underkendelser fra Europa-Kommissionen.

Statsrevisorerne finder, at det i den forbindelse er en skærpende omstændighed, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke har styrket kontrollen eller ændret administrativ praksis, selv om Landbrugsstyrelsen siden 2005 har vidst, at det medførte, at nogle landbrugere har kunnet opnå uretmæssige fordele. Det er ligeledes en skærpende faktor, at miljø- og fødevareministeren i 2018 godkendte et administrationsgrundlag, som ikke sikrede en forvaltning i overensstemmelse med EU-forordningen, idet Landbrugsstyrelsen fortsatte sin praksis med at administrere efter CVR-numre.”

Landmænd svindlede for millioner, mens ministre og styrelsen så passivt til

Rigsrevisionens undersøgelse slutter imidlertid i 2019, hvorimod de ulovlige udbetalinger fortsatte i 2020 og 2021 under fødevareminister Mogens Jensen (S). Ifølge ordningerne er der kun tale om støttetilsagn, hvor de mange millioner først udbetales når projekterne er gennemført. Det rejser spørgsmålene om dels tilbagebetaling af ulovlig støtte, dels tilbagekaldelse af ulovlige støttetilsagn. Alene i 2020 er der givet tilsagn om støtte for 500 mio. kr., som nuværende fødevareminister Rasmus Prehn har mulighed for at redde hjem i samfundskassen.

Direktør Jette Petersen, Landbrugsstyrelsen, er en af de direkte ansvarlige for udbetalingen af de mange millioner af støttekroner siden 2005. Pressefoto
Søren Egge Rasmussen (EL) kræver svar fra Rasmus Prehn

Disse spørgsmål kommer der svar på senest den 17. juni, fordi Enhedslistens Søren Egge Rasmussen har kaldt ministeren i samråd og samtidig stillet en række spørgsmål til skriftlig besvarelse. Her kommer de samrådsspørgsmål og spørgsmål der skal besvares inden den opgivne dato.

–                          Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage som opfølgning på den skarpe kritik Statsrevisorerne udtaler af, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke har sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til landbrugere? Vil ministeren redegøre for, om ministeren er enig i kritikken af, at den utilstrækkelige kontrol medfører risiko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og vil ministeren tage initiativ til at undersøge sager tilbage til 2014 og kræve tilbagebetaling af EU-støtte? Der henvises til beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere, jf. MOF alm. del – bilag 555.

Departementschef Henrik Studsgaard er manden i centrum for den uhørt skarpe kritik fra Rigsrevisionen. Studsgaard har tidligere gjort sig uheldigt bemærket i sin iver for at behage landbrugets lobbyister, mens Venstreministeren hed Eva Kjer Hansen. Pressefoto

Herudover er følgende spørgsmål stilles til skriftlig besvarelse inden samrådet:

–                          Vil ministeren oplyse, hvilke tidligere ministre der har kendt til snyd med landbrugsstøtten uden at stoppe snyd eller sikre kontrol af omgåelse af regler? Der henvises til beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere, jf. MOF alm. del – bilag 555.

–                          Vil ministeren redegøre for, hvorvidt Landbrug & Fødevarer i mere end det tilfælde, der er nævnt i beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere, jf. MOF alm. del – bilag 555, har lobbyet overfor Landbrugsstyrelsen eller Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for at forhindre, at svindlen med landbrugsstøtten blev stoppet?

–                          Vil ministeren oplyse, om Statsrevisorernes skarpe kritik af tilskudsadministrationen giver grundlag for at politianmelde personer eller firmaer? Der henvises til beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere, jf. MOF alm. del – bilag 555.

–                          Vil ministeren redegøre for, om man har ændret praksis i forhold til at undersøge ansøgninger med konstruktioner med flere CVR-numre? Der henvises til beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere, jf. MOF alm. del – bilag 555.

–                          Vil ministeren redegøre for, om man har stoppet udbetalinger til ansøgninger med flere CVR-numre, som er under sagsbehandling? Der henvises til beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere, jf. MOF alm. del – bilag 555.

Bannerbillede: Forsiden af BT, den 8. februar 2016

Kommentarer

 1. Kim Houmøller

  Tilliden til forvaltningen er væk, og de skal politianmeldes. Skatteydere skal ikke bare være malkekvæg, som det altid har været. Kriminalitet skal altid anmeldes!

 2. Klaus Flemløse

  De ulovlige millionstøtteudbetalinger fra Landbrugsstyrelsen og afskrivningsregler

  Der er et virvar af afskrivningsregler for skattemæssig behandling af EU-støtte-midler til modernisering. Generelt er det således, at man kan nedskrive et investeringsaktiv. Det kan være maskiner og bygninger.

  Hvis en svinebonde modtager 5 mio. kr. EU-tilskud til modernisering svinestalde og han rent faktisk foretage moderniseringen, mener jeg, at der er tale om et investering aktiv, der kan afskrives løbende. Det har den betydning, at et overskud kan modregnes med en nedskrivning af det omtalt investeringsaktiv således, at der ikke betales noget i skat.

  Resultatet er, at staten mister skat svarende til tilskuddet på de 5 mio.kr. Svinde bonde har først modtaget de 5 mio.kr fra EU til modernisering og derefter 5 mio.kr. i sparet skat. I alt har han derfor modtage 10 mio.kr. fra EU og Den Danske Stat.

  Hvis det er tilfældet, bør det komme frem i offentlighedens søgelys.

  Det er muligt, at min påstand umiddelbart kan skydes ned og at revisionen af svinebøndernes forhindre dette. Imidlertid er der en stor afstand fra svindbønders regnskaber og den eksterne revisionsmuligheder for at gennemskue transaktionerne. Hvis man ikke må afskrive, kan der alligevel finde sted via fejl i bogførelserne.

  Derfor håber jeg på, at det bliver taget op i spørgsmålene Ministeren.

Skriv en kommentar