Departementschef Henrik Studsgaard skrev mail med indrømmelser til landbrugslobby og spurgte, om planlagt retssag så blev afblæst. Det viser en aktindsigt, som Politiken offentliggør 16. februar 2016, kl. 11.57. Politiken skriver bl.a.:

Meget tyder på, at landbrugslobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug har fået indflydelse mod at droppe en planlagt retssag mod staten.

Studsgaard

Bæredygtigt Landbrug har anlagt en retssag med påstand om, at plantevæksten i vandløb ikke beskæres nok. Hvis der gives tilladelse til mere såkaldt grødeskæring i vandløbene, sådan som interesseorganisationen ønsker, så kan det modvirke oversvømmelser af landmændenes marker. Men det risikerer at skade dyr og planter.

Henrik_Studsgaard
Den uheldige departementschef Henrik Studsgaard står til voldsom irettesættelse.

En aktindsigt i korrespondancen mellem Bæredygtigt Landbrug og Miljø- og Fødevareministeriet viser, at departementschef Henrik Studsgaard i en mail selv kobler imødekommelse af Bæredygtigt Landbrugs ønsker med den planlagte retssag.

I en mail til Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen skriver departementschefen således:

»Ministeriet har med det nuværende udkast imødekommet en stor del af kommentarerne fra Bæredygtigt Landbrug, og strakt sig så langt, det er muligt inden for den eksisterende lovgivning«, lyder det i mailen med emnefeltet ‘Grødeskæring’.

To afsnit nede i mailen fortsætter departementschefen:

»Lad mig høre hurtigst muligt, gerne så vi senest mandag 2. november 2015 kan oplyse overfor retten, hvorvidt retssagen forliges«.

Fuglede_portræt
Gårdejer Flemming Fuglede har på det kraftigste benægtet eksistensen af det forlig, som departementschefen har afsløret med sin mail.

Ifølge landbrugsavisen.dk, tirsdag den 16. februar 2016 kl. 11:33  afviser miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen på det skarpeste, at der er indgået et forlig med Bæredygtigt Landbrug.

“Bæredygtigt Landbrug (BL) har rejst en sag, der berører samme problematik, og jeg har derfor haft dialog med BL og har ladet mig inspirere så langt, jeg var enig med BL,” forklarer Eva Kjer Hansen.

Ministeren understreger, at den nedsatte ekspertgruppe består af uafhængige forskere.

“Det har været afgørende for mig, at arbejdet holdt sig indenfor den gældende vandløbslovs rammer, og at det faglige arbejde blev gennemført af objektive og uafhængige forskere. Processen resulterede ikke i et forlig, og der er dermed ikke indgået en handel,” skriver Eva Kjer Hansen til DR.

PS – 28. april 2016: Nye dokumenter kaster lys over, hvor tæt samarbejdet mellem daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og landbrugslobbyisterne Bæredygtigt Landbrug (BL) var op til den såkaldte ‘gylle-gate’, der endte med at vælte hende. En aktindsigt mellem parterne, som metroxpress har fået, viser endda, at man ville hemmeligholde dele af samarbejdet. Læs mere her: http://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiskeri/article8616075.ece#.VyHR1Db103c.facebook