BREAKING NEWS! Kjer Hansen afsløret i studehandel med BL

Departementschef Henrik Studsgaard skrev mail med indrømmelser til landbrugslobby og spurgte, om planlagt retssag så blev afblæst. Det viser en aktindsigt, som Politiken offentliggør 16. februar 2016, kl. 11.57. Politiken skriver bl.a.:

Meget tyder på, at landbrugslobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug har fået indflydelse mod at droppe en planlagt retssag mod staten.

Studsgaard

Bæredygtigt Landbrug har anlagt en retssag med påstand om, at plantevæksten i vandløb ikke beskæres nok. Hvis der gives tilladelse til mere såkaldt grødeskæring i vandløbene, sådan som interesseorganisationen ønsker, så kan det modvirke oversvømmelser af landmændenes marker. Men det risikerer at skade dyr og planter.

Henrik_Studsgaard

Den uheldige departementschef Henrik Studsgaard står til voldsom irettesættelse.

En aktindsigt i korrespondancen mellem Bæredygtigt Landbrug og Miljø- og Fødevareministeriet viser, at departementschef Henrik Studsgaard i en mail selv kobler imødekommelse af Bæredygtigt Landbrugs ønsker med den planlagte retssag.

I en mail til Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen skriver departementschefen således:

»Ministeriet har med det nuværende udkast imødekommet en stor del af kommentarerne fra Bæredygtigt Landbrug, og strakt sig så langt, det er muligt inden for den eksisterende lovgivning«, lyder det i mailen med emnefeltet ‘Grødeskæring’.

To afsnit nede i mailen fortsætter departementschefen:

»Lad mig høre hurtigst muligt, gerne så vi senest mandag 2. november 2015 kan oplyse overfor retten, hvorvidt retssagen forliges«.

Fuglede_portræt

Gårdejer Flemming Fuglede har på det kraftigste benægtet eksistensen af det forlig, som departementschefen har afsløret med sin mail.

Ifølge landbrugsavisen.dk, tirsdag den 16. februar 2016 kl. 11:33  afviser miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen på det skarpeste, at der er indgået et forlig med Bæredygtigt Landbrug.

“Bæredygtigt Landbrug (BL) har rejst en sag, der berører samme problematik, og jeg har derfor haft dialog med BL og har ladet mig inspirere så langt, jeg var enig med BL,” forklarer Eva Kjer Hansen.

Ministeren understreger, at den nedsatte ekspertgruppe består af uafhængige forskere.

“Det har været afgørende for mig, at arbejdet holdt sig indenfor den gældende vandløbslovs rammer, og at det faglige arbejde blev gennemført af objektive og uafhængige forskere. Processen resulterede ikke i et forlig, og der er dermed ikke indgået en handel,” skriver Eva Kjer Hansen til DR.

PS – 28. april 2016: Nye dokumenter kaster lys over, hvor tæt samarbejdet mellem daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og landbrugslobbyisterne Bæredygtigt Landbrug (BL) var op til den såkaldte ‘gylle-gate’, der endte med at vælte hende. En aktindsigt mellem parterne, som metroxpress har fået, viser endda, at man ville hemmeligholde dele af samarbejdet. Læs mere her: http://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiskeri/article8616075.ece#.VyHR1Db103c.facebook

Comments

comments

En kommentar til BREAKING NEWS! Kjer Hansen afsløret i studehandel med BL

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.