DR_ulovlige-sprojtegifte-infografik

Den 5. februar 2014. NaturErhvervstyrelsen er på uanmeldt kontrolbesøg hos en landmand ved Søndersø på Fyn. Kontrollørerne finder disse seks ulovlige sprøjtegifte i en kummefryser: Manex Flo, Derosal, Roundup 2000, Devrinol 45, Premilan og Refugon. Landmanden får en bøde på 10.000 kroner.

Sagen her er blot en af mange, som DR`s Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i.

Data fra NaturErhvervstyrelsen viser, at hver sjette kontrollerede landmand i 2014 fik enten en indskærpelse eller blev politianmeldt for at opbevare eller anvende ulovlige sprøjtegifte.

– Der er desværre ikke tale om en enkelt svipser men om systematiske overtrædelser, når man finder de ulovlige gifte hos hver sjette landmand. Og det er alvorligt, fordi der i flere tilfælde er tale om nervegifte, som kan forvolde stor skade på udviklingen hos både mennesker og dyr, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

(forts.)

Læs hele artiklen her.