På trods af Kinas evne til at producere og innovere grænseteknologier, rangerer landet lavere end man kunne have forventet. Foto: Javier/Unsplash

USA, Sverige, Singapore, Schweiz og Holland er de fem bedst forberedte lande til at bruge, adoptere eller tilpasse sig grænseteknologier, som vil være afgørende for den grønne teknologiske overgang, ifølge data udgivet af FN’s konference om handel og Udvikling (UNCTAD)

Det skriver Anna Fleck for statista.com den 21. april 2023.

166 lande blev rangeret efter deres beredskabsniveau til at begynde at bruge grænseteknologier med de fem følgende indikatorer: ICT (information and communications technology), Færdigheder, Industri, Forskning og Udvikling og Finans.

Den nedenstående grafik bruger den summerede rangering af hver indikator til at give en endelig score. For eksempel, hvor USA blev placeret på en 2. plads for F&U, 11. plads for ICT, 18. plads for færdigheder, 16. plads for industri og 2. plads for finans, var summen 49.

I bunden af ​​listen kommer Guinea, Den Demokratiske Republik Congo, Gambia, Guinea-Bissau og Sydsudan. Disse fem lande placerede sig hver især nær bunden i alle fem kategorier.

Som det nedenstående diagram viser, er der et klart skel mellem højindkomstlande og lavindkomstlande. Latinamerika, Caribien og Afrika syd for Sahara er de mindst forberedte til at udnytte grænseteknologier, hvilket betyder, at de har størst risiko for at gå glip af eksisterende teknologiske muligheder.

trods af Kinas evne til at producere og innovere grænseteknologier, rangerer landet lavere end man kunne have forventet, og kom på en 35. plads på grund af dets by-land uligheder i internetdækning og bredbåndshastighed. Hvad angår de øvrige medlemmer af BRICS-blokken, ligger Brasilien på en 40. plads, Indien på en 46. plads og Sydafrika på en 56. plads.

En række lande i Asien klarede sig dog bedre end forventet, herunder Indien (55. plads), Filippinerne (57) og Vietnam (45). Når man ser på forskellen mellem Indiens faktiske indeksplacering og de forventede placeringer baseret på indkomst pr. indbygger, rangerer Indien 67 pladser højere end forventet. UNCTAD-forskere forklarer: “Dette skyldes for det meste øgede investeringer i infrastruktur, forbedrede tekniske færdigheder og et befordrende forretningsklima.”

Bannerbillede: Mathew Schwartz/Unsplash

One Comment

 1. Steen Ole Rasmussen

  Det er alt sammen så fint med den teknologiske udvikling, som ingen kan være imod, men det er med den som med “udviklingen i det hele taget”, en ekstremt ambivalent størrelse med et hav af betydninger, der stritter i alle retninger, og hvor en af dem handler om, at teknikken som sådan sammen med så meget andet er med til at forblinde de søgende mennesker, der står skræmte fra vid og sans over for resultatet af UDVIKLINGEN! “Yes, nu kommer den grønne omstilling og redder os fra os selv og resultatet af UDVIKLINGEN!” (siger de troende, alt imens de tonser blindt på den mærkelige udvikling, der på mange måder er sit eget største problem)

  Den teknologiske udvikling figurerer på mange måde som troen på den store frelser eller manden fra månen eller Mars, der lander med løsningen på alle de problemer, som det martrede humane væsen har skabt for sig selv i sin jagt på succes, dvs. med sin jagt på den mere eller mindre formålsløse formålsmæssighed, der figurerer som rosinen i enden enhver af de pølser, homo ludens, sapiensa, oeconomicus, Jensen, Hansen, Tucker, Trump, Biden, Putin, Xi og os andre repræsentanter for den sejrende livsform gumler på!

  Jeg har indledt en samtale med den førende Chatbot, ChatGPT om selve udviklingen. Og jeg skal lige hilse og sige, at filosof, det er den ikke!

  Der er ingen tvivl om, at AI kommer til at gøre alle de stillinger overflødige, som er resultat af den instrumentaliserede tilgang til sig selv og alt andet. Maskinen er bedre til at være maskine, end de mennesker, der kun har lært at bestræbe sig på at blive det, fx i den danske heldagsskole, der blev etableret med det formål at reducere børn og mennesker til nyttige idioter! Og nu bliver de arbejdsløse, erstattet af sagen selv, AI, der er dem overlegne i alle aspekter af deres tros genstand.

  Det i sig selv vil være den egentlige gevinst, og de stakkels nyttige idioter, der har fundet det ultimative resultat af udviklingen, dvs. den gennemført trivielle gøren sig nyttig uden hverken engagement eller mening, de er fra nu af og til deres dages ende dømt til at blive arbejdsløse, præcist sådan som de hele tiden har arbejdet for at blive i deres produktion og økonomiske vækst!

  ChatGPT er fuldstænidgt ude af stand til at forstå noget som helst! Den formår ikke at gå ind i en forpligtende og konsekvent dialog bygget op om en slags konsekvenspædagogik funderet i de udsagnsværdier, den selv sprøjter ud i et gigantisk tempo.

  Der er ingen “Vidde og prægnans” i en chatbots sproglige adfærd. Den er dum som et bræt, men kan endda erstatte langt hovedparten af de trivielle udsagn, som kommer omkring udviklingen fra robotmennesker og institutioner som FN, de troende inden for globaliseringen, den fri handel, industriens såkaldte forskning (udvikling af patenter og produkter i offentlig regi, dvs. på såkaldte universiteter styret af privatøkonomiske interesser og finansieret af det offentlige).

  Den determinisme, der udfolder sig i roden af robottens input outputstyring, har som udtryk for det nye, nemlig I’et i AI, altså intelligensen i det kunstige, fat i et grundprincip for læring, dvs. evnen til at organisere sin tilgang til inputbearbejdning ud fra input, dvs. den udvikler algoritmer selv via sine algoritmers påvirkelighed af input, dens inputbearbejdning styres af dens input. Det er nyt, og det bryder med ordet determinisme, uden at komme ind på hverken engagemen, mening, følelser, spørgsmålet om hvad “evidens” er, dvs. hvad erkendelse dybest set.

  Men maskinen formår ikke det, som en sandt heuristisk og human praksis står for, nemlig en øjeblikkelig tilbundsgående omkalfatring af hele sin kognitive konstitution, når den opsættende aha-begivenhed melder sig, sådan som det sandt tænkende mennesker kender det. Den kan ikke tænke, forstå, sætte sig ind i de sande udfordringer.

  Det kan de nyttige idioter og udviklingstro så heller ikke.

  Det er dem, som FN lader sig styre af, det er alle dem, der lige har vedtaget en ny finanslov, det er finansfyrsterne og regnedrenge og pigerne bag hjemmesiden altandetlige.dk som for længst har ladet deres tænkning gå under for det beregnelige, det som kan indikeres via deres fattige begrebsapparater.

  Kære venner, I skal lære at tage ved lære i samtalen med den nye AI. Den husker alt, tager kun meget dårligt ved lære af konsekvenserne ved noget som helst, men som samtalepartner, så giver den dig alt det, som du ikke kan selv, hvor du blot skal lære at holde fast i det, som kun du kan give dig selv og alt andet, mening, indhold og engagement.

  Snak med den om udviklingen! Husk, at den er død som en sild på bunden af en nottrawler eller en af de millioner af smågrise, der mistede evnen til at trække vejret under sin mors vægt, fordi hun ikke havde plads til at flytte den.

Skriv en kommentar