I Europa har folk taget godt imod den vedvarende energi ikke mindst takket være generøse støtteordninger. Foto: Piqsels

Kina buldrer derud, mens Afrika og Sydamerika sakker agterud

Kapaciteten for vedvarende energi rundt om i verden er mere end fordoblet i løbet af de 10 år mellem 2013 og 2022. Det fremgår af en nyligt udgivet rapport fra International Renewable Energy Agency. Fremskridtene har dog været ret ujævne, idet der er opbygget stor kapacitet i Europa, og der er sket store fremskridt, især i det sidste årti i Kina, mens andre verdensdele sakker bagud.

Det skriver Katharina Buchholz, 20. oktober 2023, for statista.com.

Andre regioner, nemlig Syd- og Mellemamerika samt Mellemøsten og Afrika, har hverken opbygget stor kapacitet allerede eller har oplevet en vækst over gennemsnittet i den angivne tidsperiode – hvilket skaber fare for at blive efterladt i den globale energiomstilling. International finansiel bistand til udviklingslande til støtte for forskning, udvikling og produktion af ren energi, er blevet skåret ned i 2021 til under 2012-niveauet, hvilket bestemt ikke hjælper på dette problem.

Andre lande i Asien og Oceanien end Kina udviste en vækst i vedvarende energi over gennemsnittet, så kapaciteten nu er to en halv gange så stor som den var i 2013. Regionen overhalede Nordamerika i megawatt vedvarende energi installeret i proces, men i betragtning af kontinenternes meget større befolkning, er det sikkert at sige, at udviklingen af vedvarende energi i Asien har været relativt langsommere uden for Kina.

Den nuværende fremgang inden for vedvarende energiinstallation betyder, at 27,8 % af verdens elektricitet i 2021 blev skabt via vedvarende energikilder. Dette var kun en lille stigning på 0,2 % i forhold til 2020, hvor ikke-vedvarende energiproduktion – omvendt også en specialitet i Kina – tog mere fart igen. I forhold til ikke kun elektricitet, men alle energikilder i verden, skrumper vedvarende energis andel endnu en gang til kun 8 % i 2022. Det betyder, at vedvarende energi stadig har lang vej at gå, især i forhold til et 2030-netto-nul-emissionsscenarie, som det ses i data fra Det Internationale Energiagentur.

Bannerbillede: Vestas-vindmøller. Foto: Piqsels

Skriv en kommentar