Kjer Hansen indrømmer: BL leverede teksten

Eva Kjer Hansen, Venstre

Kjer Hansen (V) ligger under for protestlandmændene.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) meddelte 18. november 2015, at hun har besluttet at nedsætte et ekspertudvalg af forskere, der skal se nærmere på afvanding af lavtliggende arealer langs vandløb og søer.

Ministeren lagde ikke skjul på, at initiativet var bestilt af protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der havde “udtrykt behov for en ny vejledning til vedligeholdelse af vandløb”, men Kjer Hansen undlod at oplyse, at protestlandmændene har dikteret hende det kommissorium, som forskerne skal arbejde efter. Det er hun nu blevet tvunget til at vedgå.

I et svar til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg indrømmerEva Kjer Hansen (V), at hun danser efter protestlandmændenes pibe. Ministeren skriver bl.a.: “Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget input fra Bæredygtigt Landbrug til et kommissorium til et arbejde, som skal danne grundlag for en ny grødeskæringsvejledning, og at det input er afspejlet i kommissoriet. Afvejningen mellem afvanding og miljøhensyn er besluttet af mig, ligesom jeg har godkendt den endelige ordlyd.”

Se diktatet fra Bæredygtigt Landbrug i sammenligning med ministerens afskrift her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.