Eva Kjer Hansen, Venstre
Kjer Hansen (V) ligger under for protestlandmændene.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) meddelte 18. november 2015, at hun har besluttet at nedsætte et ekspertudvalg af forskere, der skal se nærmere på afvanding af lavtliggende arealer langs vandløb og søer.

Ministeren lagde ikke skjul på, at initiativet var bestilt af protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der havde “udtrykt behov for en ny vejledning til vedligeholdelse af vandløb”, men Kjer Hansen undlod at oplyse, at protestlandmændene har dikteret hende det kommissorium, som forskerne skal arbejde efter. Det er hun nu blevet tvunget til at vedgå.

I et svar til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg indrømmerEva Kjer Hansen (V), at hun danser efter protestlandmændenes pibe. Ministeren skriver bl.a.: “Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget input fra Bæredygtigt Landbrug til et kommissorium til et arbejde, som skal danne grundlag for en ny grødeskæringsvejledning, og at det input er afspejlet i kommissoriet. Afvejningen mellem afvanding og miljøhensyn er besluttet af mig, ligesom jeg har godkendt den endelige ordlyd.”

Se diktatet fra Bæredygtigt Landbrug i sammenligning med ministerens afskrift her.