TV-avisen lørdag den 9. december 2023 kl. 18:30 havde økologiske juletræer på programmet. Skærmbillede

Et indslag i TV-avisen fortalte overraskende, at det er mere klimavenligt at købe et konventionelt juletræ end et økologisk. Men indslaget var på flere måder i strid med både fakta og DRs retningslinjer for god journalistik. Gylle.dk har derfor klaget til DR-seernes talsmand

Lørdag den 9. december 2023 havde DR-Nyhederne kl. 18:30 et indslag, der handlede om ”Økologiske juletræer”. Overskriften lød ”Er økologisk mest klimavenligt?”, og indslaget gav det indtryk, at det kan være problematisk at vælge sit juletræ ud fra miljøhensyn: De økologisk dyrkede juletræer er nemlig mindre klimavenlige end konventionelt dyrkede.

(SE INDSLAGET: 15:09 inde i TV-avisen).

Den gennemgående figur i indslaget er gårdejer Poul Krabbe Friis fra Enghøjgård ved Vamdrup, hvor han ernærer sig som juletræsdyrker. I indslaget videregiver han sine meninger om dyrkningsforskelle mellem økologiske og konventionelle juletræer. Flere gange fremhæver han, at der angiveligt skulle være færre nåle på et økologisk juletræ, som derfor påstås at optage mindre CO2, uden at dette overraskende udsagn dokumenteres.

‘Eksperten’ i TV-avisens indslag har ingen særlig indsigt eller forskning i juletræernes vækst og miljøpåvirkning, men han er ansat på Institut for Agroøkologi, der arbejder tæt sammen med SEGES, som er Landbrug & Fødevarers faglige gren. I de senere år har instituttet været impliceret i flere skandaler, bl.a. om oksekødsrapporten og svinekødsrapporten. Skærmbillede

TV-journalisten konstaterer så, at det med økologi er ”ikke helt så enkelt når det kommer til juletræer, forklarer en ekspert”– hvorefter der klippes til forsøgsleder Peter Hartvig fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, som siger:

”Det er faktisk sådan, at det økologiske juletræ ikke nødvendigvis er det mest klimavenlige. Det har en længere omdriftstid, og det vokser noget langsommere og det vil sige, det skal bruge nogle flere år på at nå samme størrelse, og det vil sige, det optager ikke lige så meget CO2 som et konventionelt træ”.

Peter Hartvigs medvirken varer 18 sekunder, hvorefter journalisten atter tager over og konkluderer, ”så hvis juletræet skal være klimavenligt, så handler det altså om dem her” – hvorefter der klippes til et nærbillede af de konventionelle juletræer hos juletræsproducent Poul Krabbe Friis på Enghøjgård, der atter påpeger, at der er flere nåle på et konventionelt dyrket træ, som derfor skulle optage mere CO2.

Ekspertens anbefaling udeladt

Jesper Termansen, DR’s Seernes redaktør. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Imidlertid viser det sig ved nærmere undersøgelse, at indslaget er baseret på manipulerende journalistik, der direkte misinformerer seerne. Gylle.dk har derfor klaget over indslaget til DRs Seernes Redaktør Jesper Termansen.

Eksperten Peter Hartvig oplyser nemlig (pr. mail) til redaktionen, at han slet ikke er ekspert i juletræer, og at han til sidst i interviewet anbefalede, at forbrugerne køber et økologisk, lokalt produceret rødgran juletræ som det bedste klima- og miljøvalg. Men det udsagn udelod journalisten. Det ændrer fuldstændigt indslagets sandhedsværdi og er i klar modstrid med DRs retningslinjer for god journalistik. De siger:

“Alle der medvirker eller omtales skal behandles fair og ansvarligt. Det gælder uanset, om der er tale om personer, virksomheder, organisationer, foreninger eller lignende. DR refererer loyalt alle relevante parters synspunkter. Der må ikke udelades argumenter og oplysninger af betydning”.

Se DR’s Etiske retningslinjer, kapitel 1 – Fairness og forelæggelse.

Om DR’s etiske retningslinjer for interviews hedder det også: ”Det færdige interview skal redigeres fair og relevante svar skal medtages.”

Eksperten: Jeg er ikke ekspert i juletræer

Som allerede nævnt oplyser forskningsleder Peter Hartvig også, at han ikke ekspert i emnet, men alligevel – uden hans accept – deklareres han som en sådan. Hans udsagn var ikke baseret på nogen konkret forskning i juletræer, men på, hvad han mente at vide om den foreliggende forskning om emnet. Dette forbehold fremgår overhovedet ikke af indslaget.

Indslaget strider derfor også mod DRs retningslinjer for brug af eksperter, fordi kilden tillægges autoritet og ekspertstatus uden baggrund i virkeligheden. I retningslinjerne hedder det:

“DR skal være kritisk i forhold til at give medvirkende autoritet ved at bruge betegnelsen ’ekspert’. Præsenter i stedet medvirkende med relevante oplysninger om deres faglige baggrund, stilling, tillidsposter eller personlige holdninger. Så har brugerne selv mulighed for at vurdere vedkommendes udsagn, analyser eller kommentarer”.

TV-avisens vært angav ikke i præsentationen af indslaget navnet på journalisten, der har produceret indslaget. Gylle.dk har dog opsporet, at indslaget var produceret af et århusiansk produktionsselskab Wasabi Film ved producer Julie Bang Christensen. Det er overraskende, at indslag i TV-avisen produceres eksternt men præsenteres anonymt. Den manglende deklaration er også i strid med DRs retningslinjer.

”Set ud fra et miljøsynspunkt, så er der ingen tvivl om, at et økologisk træ er bedre, selv om det også sommetider bliver sprøjtet. I indslaget anbefaler jeg et lokalt dyrket økologisk rødgran, der vokser hurtigere end nordmandsgran, og derfor kompenserer for det økologiske træs lavere CO2 optag. Men dette klip blev ikke bragt i indslaget”  Forsøgsleder Peter Hartvig, Aarhus Universitet

Eksperten: Køb lokalt med kort transport

Indslaget gav seerne det indtryk, at det faktisk er bedst at købe et konventionelt dyrket juletræ, men den forskningsbaserede viden, som Peter Hartvig henviser til, viser sig at være ganske tynd. Ved nærmere at have udspurgt Peter Hartvig kunne TV-journalisten havde fået at vide, at den eneste danske undersøgelse over emnet konkluderer, at data er usikre – og den største miljøpåvirkning ikke stammer fra antal nåle eller lignende, men fra hjemtransporten i bil.

Vi citerer fra rapporten, der er udført af FORCE Technology. Den er fra oktober 2022 og bestilt og betalt af interesseorganisationen Danske Juletræer:

”Det indeværende studie viser f.eks. livscyklus-klimapåvirkningen fra ét juletræ i scenarierne konventionel produktion (2,6 kg CO2e), uden privat kørsel (-0,6 kg CO2e), økologisk produktion (2,9 kg CO2e) og potteproduktion (4,8 kg CO2e). Her understreges dog, at der ikke er tale om en komparativ LCA, da de fire scenarier ikke opfylder nøjagtigt denne samme funktionelle enhed. I en bredere diskussion af størrelsesordenen af miljøpåvirkningen af et dansk juletræ kan dette studie alene ikke give et endegyldigt, utvetydigt svar. Det bedste argument for at miljøpåvirkningerne er på et lavt niveau, er at 20 km kørsel i en brændstoføkonomisk bil udgør langt størstedelen af påvirkningen over en bred vifte af miljøkategorier.”

Peter Hartvigs snusfornuftige anbefaling – som altså blev klippet ud – lød ordret i mail til redaktionen:

”Jeg er lidt ærgerlig over, at indslaget blev klippet, så jeg bliver taget til indtægt for, at man bør vælge et konventionelt juletræ. Tingene er mere nuancerede end som så, og set ud fra et miljøsynspunkt, så er der ingen tvivl om, at et økologisk træ er bedre, selv om det også sommetider bliver sprøjtet. I indslaget anbefaler jeg et lokalt dyrket økologisk rødgran, der vokser hurtigere end nordmandsgran, og derfor kompenserer for det økologiske træs lavere CO2 optag. Men dette klip blev ikke bragt i indslaget.”

Ingen straks-behandling af klagen

Gylle.dk har bedt om en hastebehandling af klagen, så DRs seere kan få retvisende oplysninger om juletræer, inden de skal købe ind til julen. DR’s Seernes Redaktør Jesper Termansen har dog sendt klagen videre til DR-Nyheder som led i klagebehandlingen – og de har en måneds sagsbehandlingsfrist. Så der kan næppe ses frem til et svar før efter nytår.

Interesserede læsere kan dog få klarhed over forskellene mellem konventionelle juletræer og de økologiske ved at søge oplysninger her.

Bannerbillede: Juletræer er en stor industri, der årligt indbringer millioner af kroner. Privatfoto

Visited 16 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Tak Kjeld,

  Jeg sukkede dybt da jeg så indslaget, godt det stoppede inden der blev talt nåle og målt vedfylde. De lander alle i et nylon net, da der mig bekendt, desværre endnu ikke er nogen der har løftet indpakningen til biodynamisk hørblår net. Hvad bliver det næste der skal vejes på klimavægten. Klimaet er der jo taget hånd om, spørg blot Mette der i går gav 7,5 milliarder til mere krig og Dan, der stolt stod og sagde at det var en sejr at stå midt i olieriget og få en aftale i stand, der på sigt lukkede oliekilderne ned. Suk suk suk Dan. Dansukker må blive hans eftermæle.

  Nu plastres landet ind i solcelleparker, vindmøller og alle skal vi køre i totonstunge elbiler der kan accelerere fra 0 til 200 på ingen tid. Aldrig har landet været så oplyst, for nu er det jo LED der ikke bruger meget strøm, så fyr bare løs.
  Tak Kjeld for at du tager dig tiden og prikker til den journalistiske ordenlighed.

 2. Allan Høxbroe

  Hvor godt og vigtigt vi har gylle,dk og dig, Kjeld. Begriber ikke, at dine mange bidrag til et retvisende verdensbillede ikke slår merr igennem i medierne. Så – alle der følger gylle.dk – del så det batter!

 3. Det er bestemt en ikke-nyhed at begynde at måle klimaeffekten af forskellige typer juletræer. Den helt afgørende grund til ikke at støtte konventionel juletræsdyrkning er ikke klimaet, men det ganske store forbrug af giftstoffer og gødning disse træer bliver drevet frem med. Man har bildt forbrugerne ind, at et juletræ skal være mørkegrønt, hvilket kræver masser af kvælstofgødning. For at undgår luseangreb i de store ensartede dyrkningsflader kræver det et massivt forbrug af insektgifte, som jo ender hos småfuglene og videre i fødekæden. Jorden under juletræerne er sprøjtet rent som på en operationsstue. Det kræver også en massiv indsats af sprøjtemiddel, og nåletræer er generelt meget hårdføre overfor plantegift, så man behøver ikke være så karrig med dossieringen.

 4. Jan Stampe Nielsen

  Og det jeg synes er det vigtigste, er at DR får ryddet op i den kreds af “journalister” som til stadighed bringer ensidige indslag hvor landbrug, fødevarer eller gartneri er indblandet. Går da ikke ud fra at en eller flere medarbejdere i DR er provisionslønnet af Landbrug og Fødevarer?

 5. Carsten Troelsgaard

  Hele ideen om, at vi ikke kan tage tv-avisen for umiddelbart pålydende er værre end det lyder.

 6. Det har desværre i mange år været sådan, at DR’s troværdighed kan ligge på bagsiden af en en-krone.

 7. Hvad skal vi dog med juletræer, økologiske eller ej? Det er et overflødigt forbrug og under alle omstændigheder naturfjendtligt. Det er absurd at give ø-mærke til unødvendige og overflødige produkter. Argumentet, at en rødgran kompenserer for det økologiske træs langsommere vækst forstår jeg ikke. Hvis han sammenligner med en ikke økologiske ædelgran, så er det noget vrøvl. Hvis han sammenligner med en ikke økologisk rødgran, så er det også noget vrøvl. Men interessant, at man sprøjter økologiske juletræer med gift. Hvis man vil være økologisk, skal man enten droppe juletræet eller købe et af plastik, som kan bruges mange år og overlader store arealer til naturen.

Skriv en kommentar