giftregn
Landsforeningen Praktisk Økologi og Økologisk Landsforening er meget bekymrede over den vidtstrakte anvendelse den skrappe sprøjtegift.

Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug (BL) kræver nu hemmeligholdelse af de agrovirksomheder, der forårsager den meget omtalte “giftregn” med sprøjtemidlet prosulfocarb. I et brev, dateret 28. september 2016, fra protestorganisationens sagfører, påstås det at være “retsstridigt” at offentliggøre, hvilke virksomheder der anvender den skrappe sprøjtegift, der i flere tilfælde har forurenet naboafgrøder og medført økonomiske tab for andre agroproducenter.

I brevet til gylle.dk fra BL-sagfører Hans Sønderby Christensen hævdes det, at de sprøjteforbrugende virksomheder skal give tilladelse, før medier og andre kan oplyse om, hvordan de belaster miljøet og deres naboer med prosulfocarb. Sagføreren sigter bl.a. til artiklen “Så tungt falder giftregnen over de danske kommuner”, som blev bragt her på gylle.dk 8. august i år. Artiklen byggede på en aktindsigt i Miljøstyrelsens database over de danske agrovirksomheders årlige forbrug af sprøjtegifte.

per-kolster-3
Gartnere og frugtavlere, der får deres økologiske afgrøder forurenet med sprøjtegift, skal ikke regne med støtte fra Fødevareministeriet. “Kynisk og uansvarligt”, siger økologernes formand Per Kølster.

Sagfører Hans Sønderby Christensen oplyser ikke, hvilket retsgrundlag han støtter sig til i sin henvendelse. Tilsyneladende overser sagføreren, at oplysningerne om prosulfocarb-virksomhederne stammer fra sædvanlig journalist-aktindsigt hos Miljøstyrelsen. Oplysninger om emissioner til miljøet skal udleveres til medier og offentlighed ifølge miljøoplysningsloven, så Miljøstyrelsen har handlet ganske korrekt.

Oplysningerne er gjort tilgængelige på gylle.dk som dokumentation for en artikel, der belyser de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser for både økologiske agrovirksomheder og for haveejere, når deres afgrøder rammes af sprøjtegiften. Ytringsfriheden i demokratiske samfund betyder, at der ikke kan stilles krav om samtykke fra personer, der omtales i forbindelse med miljø- og samfundsmæssige forhold.

Sagfører Hans Sønderby Christensen angiver ingen hjemmel i lovgivningen for BL-kravet, og han har åbenbart ikke konsulteret miljøoplysningsloven, Miljøstyrelsens praksis samt Højesterets kendelse om lovligheden af at offentliggøre navnene på MRSA-smittefarlige agrovirksomheder.

Visited 1 times, 1 visit(s) today