Kræver hemmeligholdelse af giftregnens virksomheder

giftregn

Landsforeningen Praktisk Økologi og Økologisk Landsforening er meget bekymrede over den vidtstrakte anvendelse den skrappe sprøjtegift.

Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug (BL) kræver nu hemmeligholdelse af de agrovirksomheder, der forårsager den meget omtalte “giftregn” med sprøjtemidlet prosulfocarb. I et brev, dateret 28. september 2016, fra protestorganisationens sagfører, påstås det at være “retsstridigt” at offentliggøre, hvilke virksomheder der anvender den skrappe sprøjtegift, der i flere tilfælde har forurenet naboafgrøder og medført økonomiske tab for andre agroproducenter.

I brevet til gylle.dk fra BL-sagfører Hans Sønderby Christensen hævdes det, at de sprøjteforbrugende virksomheder skal give tilladelse, før medier og andre kan oplyse om, hvordan de belaster miljøet og deres naboer med prosulfocarb. Sagføreren sigter bl.a. til artiklen “Så tungt falder giftregnen over de danske kommuner”, som blev bragt her på gylle.dk 8. august i år. Artiklen byggede på en aktindsigt i Miljøstyrelsens database over de danske agrovirksomheders årlige forbrug af sprøjtegifte.

per-kolster-3

Gartnere og frugtavlere, der får deres økologiske afgrøder forurenet med sprøjtegift, skal ikke regne med støtte fra Fødevareministeriet. “Kynisk og uansvarligt”, siger økologernes formand Per Kølster.

Sagfører Hans Sønderby Christensen oplyser ikke, hvilket retsgrundlag han støtter sig til i sin henvendelse. Tilsyneladende overser sagføreren, at oplysningerne om prosulfocarb-virksomhederne stammer fra sædvanlig journalist-aktindsigt hos Miljøstyrelsen. Oplysninger om emissioner til miljøet skal udleveres til medier og offentlighed ifølge miljøoplysningsloven, så Miljøstyrelsen har handlet ganske korrekt.

Oplysningerne er gjort tilgængelige på gylle.dk som dokumentation for en artikel, der belyser de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser for både økologiske agrovirksomheder og for haveejere, når deres afgrøder rammes af sprøjtegiften. Ytringsfriheden i demokratiske samfund betyder, at der ikke kan stilles krav om samtykke fra personer, der omtales i forbindelse med miljø- og samfundsmæssige forhold.

Sagfører Hans Sønderby Christensen angiver ingen hjemmel i lovgivningen for BL-kravet, og han har åbenbart ikke konsulteret miljøoplysningsloven, Miljøstyrelsens praksis samt Højesterets kendelse om lovligheden af at offentliggøre navnene på MRSA-smittefarlige agrovirksomheder.

Comments

comments

En kommentar til Kræver hemmeligholdelse af giftregnens virksomheder

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.