justitia-med-ogonbindelAdvokatfirmaet HjulmandKaptain meddeler i en pressemeddelelse dags dato, at man har opsagt samarbejdet med den omdiskuterede sagfører Hans Sønderby Christensen, der har profileret protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug gennem en række aggressive sagsanlæg mod bl.a. Fødevareministeriet.

Den dramatiske opsigelse begrundes med habilitetsproblemer:

“Hans Sønderby er udtrådt af HjulmandKaptain pr. 1. oktober 2016. Baggrunden herfor er, at det er uforeneligt for Hans Sønderbys virke som advokat for landbrugsorganisationer at føre sager både for og imod offentlige myndigheder, navnlig kommuner. Dette har givet habilitetskonflikter i forskellige situationer. Konsekvensen af ovennævnte betyder, at Hans Sønderby har startet ny virksomhed andetsteds.”

Se et eksempel på Sønderbys aggressive stil her.

Comments are closed.