Forbyd skibes brug af tung bunkerolie i Arktis

Global opvarmning sker med dobbelt tempo i Arktis. Isafsmeltningen på Grønland er syvdoblet på 20 år. Sodpartikler er en vigtig årsag til opvarmningen. Halvdelen af skibe i Arktis bruger tung bunkerolie (HFO), der udleder store mængder sodpartikler og giver katastrofale naturødelæggelser ved oliespild. Derfor anbefaler Det Økologiske Råd sammen med Clean Arctic Alliance et forbud mod HFO i Arktis i en pressemeddelelse 5. juli 2017.

Onsdag d. 5. juli afholdt Det Økologiske Råd sammen med Clean Arctic Alliance et stort side-event hos IMO i London, hvor beslutningstagere fra hele verden var samlet for at drøfte skibsfartens miljøforhold. Formålet er at få startet en proces, der leder til et internationalt forbud mod skibes brug af HFO i Arktis.

Isafsmeltningen har gjort det muligt at skyde genvej via Arktis, hvorfor antallet af gennemsejlinger i det følsomme arktiske miljø er mangedoblet og forsat forventes at stige voldsomt i samme takt som afsmeltningen muliggør mere sejlads. Der kan spares 10 dage på en tur fra Shanghai til Rotterdam via Arktis. Den stigende sejlads har øget antallet af skibsulykker fra 3 i 2005 til over 70 i 2015. Da halvdelen af skibene bruger tung bunkerolie, er skibe den dominerende kilde til udledningen af sodpartikler i Arktis, og mere skibstrafik øger risikoen for ødelæggende olieudslip i den følsomme arktiske natur.

Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd.

Forbud mod HFO skal også indføres i Arktis
Netop for at reducere disse risici for klima og natur har IMO (FN’s søfartsorganisation) indført et forbud mod HFO i Antarktis, hvilket tvinger skibe til at sejle på let brændstof i Antarktis. Hvis tung bunkerolie også forbydes i Arktis kan skibene i stedet sejle på let bunkerolie, der halverer udslippet af sodpartikler og reducerer konsekvenserne af oliespild. Eller nye skibe kan i stedet at anvende gas, hvilket eliminerer udledningen af sodpartikler og risikoen for olieforurening.

”Vi ønsker et forbud mod, at skibe bruger det mest forurenende brændstof i Arktis, der er et af verdens mest følsomme naturområder, hvor klimaændringerne allerede sker i dobbelt tempo og oliespild ikke fjernes,” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Direktør Maria Bruun Skipper, Danske Rederier.

Også Danske Rederier bakker op om et internationalt forbud mod skibes brug af HFO i Arktis:

“I år trådte FN’s polarkode i kraft. Den regulerer både sikkerhed for skibene og miljøbelastningen af det arktiske miljø. Det forventes, at polarkoden skal revideres af IMO indenfor de kommende år, og her vil det være oplagt at kigge på et internationalt forbud mod brug af tung olie som brændstof i de arktiske regioner. Det er afgørende, at et kommende forbud bliver internationalt, og dermed gælder alle skibe uanset flag, så det ikke er konkurrenceforvridende for de danske rederier,” siger underdirektør Maria Bruun Skipper fra brancheorganisationen Danske Rederier.

Den nuværende skibsfart bruger ca. 250.000 ton tung bunkerolie og udleder ca. 200 ton sodpartikler i Arktis årligt. Hvis bare 3-4 % af den globale skibsfart begynder at skyde genvej via Arktis fordobles disse tal. Jo tættere på isen sodpartiklerne udledes desto større opvarmende effekt. Russiske skibe udleder i dag halvdelen af sodpartiklerne, mens canadiske, norske og danske skibe hver står for ca. 5 %. Tung bunkerolie er et restprodukt fra raffinaderierne, der indeholder 2.700 gange mere svovl end diesel.

Mere information:

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i miljøorganisationen Det Økologiske Råd, telefon 22 81 10 27.

Maria Bruun Skipper, underdirektør i brancheorganisationen Danske Rederier, telefon 21 28 49 66.

Clean Arctic Alliance er en global sammenslutning af grønne organisationer, der arbejder målrettet for et forbud mod skibes brug af tung bunkerolie i Arktis.

Læs mere her:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.