Global opvarmning sker med dobbelt tempo i Arktis. Isafsmeltningen på Grønland er syvdoblet på 20 år. Sodpartikler er en vigtig årsag til opvarmningen. Halvdelen af skibe i Arktis bruger tung bunkerolie (HFO), der udleder store mængder sodpartikler og giver katastrofale naturødelæggelser ved oliespild. Derfor anbefaler Det Økologiske Råd sammen med Clean Arctic Alliance et forbud mod HFO i Arktis i en pressemeddelelse 5. juli 2017.

Onsdag d. 5. juli afholdt Det Økologiske Råd sammen med Clean Arctic Alliance et stort side-event hos IMO i London, hvor beslutningstagere fra hele verden var samlet for at drøfte skibsfartens miljøforhold. Formålet er at få startet en proces, der leder til et internationalt forbud mod skibes brug af HFO i Arktis.

Isafsmeltningen har gjort det muligt at skyde genvej via Arktis, hvorfor antallet af gennemsejlinger i det følsomme arktiske miljø er mangedoblet og forsat forventes at stige voldsomt i samme takt som afsmeltningen muliggør mere sejlads. Der kan spares 10 dage på en tur fra Shanghai til Rotterdam via Arktis. Den stigende sejlads har øget antallet af skibsulykker fra 3 i 2005 til over 70 i 2015. Da halvdelen af skibene bruger tung bunkerolie, er skibe den dominerende kilde til udledningen af sodpartikler i Arktis, og mere skibstrafik øger risikoen for ødelæggende olieudslip i den følsomme arktiske natur.

Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd.

Forbud mod HFO skal også indføres i Arktis
Netop for at reducere disse risici for klima og natur har IMO (FN’s søfartsorganisation) indført et forbud mod HFO i Antarktis, hvilket tvinger skibe til at sejle på let brændstof i Antarktis. Hvis tung bunkerolie også forbydes i Arktis kan skibene i stedet sejle på let bunkerolie, der halverer udslippet af sodpartikler og reducerer konsekvenserne af oliespild. Eller nye skibe kan i stedet at anvende gas, hvilket eliminerer udledningen af sodpartikler og risikoen for olieforurening.

”Vi ønsker et forbud mod, at skibe bruger det mest forurenende brændstof i Arktis, der er et af verdens mest følsomme naturområder, hvor klimaændringerne allerede sker i dobbelt tempo og oliespild ikke fjernes,” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Direktør Maria Bruun Skipper, Danske Rederier.

Også Danske Rederier bakker op om et internationalt forbud mod skibes brug af HFO i Arktis:

“I år trådte FN’s polarkode i kraft. Den regulerer både sikkerhed for skibene og miljøbelastningen af det arktiske miljø. Det forventes, at polarkoden skal revideres af IMO indenfor de kommende år, og her vil det være oplagt at kigge på et internationalt forbud mod brug af tung olie som brændstof i de arktiske regioner. Det er afgørende, at et kommende forbud bliver internationalt, og dermed gælder alle skibe uanset flag, så det ikke er konkurrenceforvridende for de danske rederier,” siger underdirektør Maria Bruun Skipper fra brancheorganisationen Danske Rederier.

Den nuværende skibsfart bruger ca. 250.000 ton tung bunkerolie og udleder ca. 200 ton sodpartikler i Arktis årligt. Hvis bare 3-4 % af den globale skibsfart begynder at skyde genvej via Arktis fordobles disse tal. Jo tættere på isen sodpartiklerne udledes desto større opvarmende effekt. Russiske skibe udleder i dag halvdelen af sodpartiklerne, mens canadiske, norske og danske skibe hver står for ca. 5 %. Tung bunkerolie er et restprodukt fra raffinaderierne, der indeholder 2.700 gange mere svovl end diesel.

Mere information:

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i miljøorganisationen Det Økologiske Råd, telefon 22 81 10 27.

Maria Bruun Skipper, underdirektør i brancheorganisationen Danske Rederier, telefon 21 28 49 66.

Clean Arctic Alliance er en global sammenslutning af grønne organisationer, der arbejder målrettet for et forbud mod skibes brug af tung bunkerolie i Arktis.

Læs mere her:

Comments are closed.