Æbler
Hensynsløse sprøjteførere ødelagde økoæbler for 200.000 kr. i 2013.

Økologisk Landsforening kræver handling fra miljøminister Kirsten Brosbøl (S) for at sikre, at forurening af økologiske æbleplantager ikke gentager sig. Det skriver Økologisk landsforening 22. august 2014.

Den sene æblehøst i 2013 blev ramt af pestidicforurening fra oven flere steder i landet. Hvad med 2014, spørger foreningen?

– Det er meget positivt, at Landbrug & Fødevarer kompenserer vores økologiske frugtavlere for den forurening af økologisk æbler, der er sket i 2013. Økologer, som ikke anvender sprøjtegift, skal naturligvis holdes skadesløse. Vi forventer nu, at miljøministeren vil handle for at sikre, at forureningen ikke gentager sig her i efteråret og i fremtiden, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening.

I 2013 mistede flere økologiske frugtavlere indtægter – de ca. 200.000 kr. som nu kompenseres fra Landbrug & Fødevarer – på grund af fund af sprøjtemidlet prosulfocarb i deres æbler. Sprøjtegiften var endt i den økologiske frugt – og sandsynligvis i frugt i mange danskeres køkkenhaver – fordi giften i det tidlige efterår bruges i et meget stort omfang (mere end 500.000 kilo aktivy stof) til ukrudtsbekæmpelse i det konventionelle landbrug. Stoffet fordamper og falder ned med regnvand og fugtig luft langt fra de marker, hvor det anvendes.

Frivillighed er godt, men behov for lovkrav
Det såkaldte Videncenter for Landbrug og kemifirmaet Syngenta har lavet en frivillig handlingsplan, der skal reducere spredning af stoffet, der kommercielt hedder “Boxer”, men Økologisk Landsforening kræver handling fra miljøministeren i sagen.

– Vi er glade for, at der er lavet en handlingsplan, og der har landbruget været mere handlingsorienteret end myndighederne. Men det skal ikke være frivilligt, om landmænd vil være med til at undgå denne forurening af frugtavlernes varer. De ændringer på udstyr og sprøjtepraksis, som Syngenta og Landbrug & Fødevarer mener er virkningsfulde, bør være lovkrav. Det er det, vi drøfter med ministeren i næste uge, og vi håber, at miljøministeren nu er klar til handling, siger Paul Holmbeck.

Brosboll
Hvem vil miljøminister Kirsten Brosbøl (S) tilgodese – sprøjtegrisene eller økologerne?

Og det haster. Sprøjterne med prosulfocarb kører igen over hele landet, og Fødevareministeriet har netop banet vejen for, at sprøjtning kan begynde endnu tidligere på efteråret og påvirke endnu mere af frugthøsten. Økologisk Landsforening undrer sig over, at myndighederne ikke handler yderligere på baggrund af nye EU-krav, der trådte i kraft 1. juni i år, og som betyder, at alle fødevarer, hvori der findes prosulfocarb, skal kasseres.

– De økologiske æbleavlere lægger mange kræfter i at producere uden giftstoffer. De skal ikke frygte for forurening fra andre landmænds brug af sprøjtegift. En forurening som desværre er fuldt ud lovlig i dag, så længe miljøministeren ikke handler på sagen, slutter Paul Holmbeck.

Tror ikke på frivillighed

To brancheforeninger – Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer – var 27. august 2014 til møde med miljøminister Kirsten Brosbøl (S) om prosulfocarb, der har spredt sig fra konventionelle marker til økologisk æbler.

Efter mødet fortalte direktør for Økologisk Landsforening, Paul Holmbeck, at han forventer, at ministeren gør den frivillige handlingsplan til lov, hvis der også forekommer rester af prosulfocarb i dette års æblehøst.

»Vores indtryk er, at ministeren tager problemet alvorligt. Vi har fået lovning på, at hun vil handle, hvis forureningen fortsætter,« siger han.

Videnscenter for Landbrug og kemifirmaet Syngenta har lavet en handlingsplan, der skal reducere spredningen af stoffet prosulfocarb. Samtidig har Landbrug & Fødevarer valgt at kompensere æbleavlere, der mister omsætning, fordi stoffet via fordampning har spredt sig til æbleavlerne. Alligevel er direktøren bekymret.

»Vi står i en situation, hvor vi har svært ved at sikre vores avleres tryghed. Handlingsplanen er fortsat frivillig, og det tror vi ikke på er nok. Mange landmænd vil rette sig ind efter handlingsplanen, men vi vil ikke gamble vores avleres høst på det,« siger Paul Holmbeck.

paul-holmbeck-20080221-dsc-0036-250
Direktør Poul Holmbeck, ØL.

Foreningen er ikke tilfreds med, at Landbrug & Fødevarer ikke vil love erstatning til dette års avlere, hvis det viser sig, at der også er pesticidrester i denne høst.

»Vi har ingen garanti for, at vores økologer holdes skadesløse i år. Vi står i en situation, hvor de kan risikere, at de hverken kan sælge deres varer som økologisk eller konventionelt,« siger Paul Holmbeck med henvisning til nye EU-regler, hvor æbler med prosulfocarb skal kasseres.

Miljøministeren har ifølge Paul Holmbeck lovet et nyt møde med Økologisk Landsforening om nogle uger, når man kender resultatet af dette års høst.

Risiko- og sikkerhedssætninger for prosulfocarb

R38 Irriterer huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Forbrug: 2011: 584.416 kilo aktivt stof.

Visited 1 times, 1 visit(s) today