Mads Koch Hansen er formand for Lægeforeningen.
Mads Koch Hansen er formand for Lægeforeningen.

Resistensskabende tetracykliner udgør en tredjedel af det samlede antibiotikaforbrug til svin. Helt uacceptabelt, mener Lægeforeningen. Det skriver Ingeniøren 24. februar 2014.

Forbruget af de særligt resistensskabende bredspektrede antibiotika er steget med 14 procent i svineproduktionen siden 2011. Frem til 2013 er forbruget af bredspektrede antibiotika steget mere end tre gange så meget som af de smalspektrede – en stigning på henholdsvis 6.944 og 2.274 ton.

Samtidig udgør de bredspektrede typer også størstedelen af det samlede antibiotikaforbrug i svineproduktionen, hvor der i 2012 blev brugt 52,3 ton bredspektrede mod 33 ton smalspektrede.

Dette mønster kritiseres skarpt af lægerne i sundhedssektoren:

»Vi kan ikke acceptere så højt et forbrug af bredspektret antibiotika i landbruget, fordi det er den type antibiotika, der har størst risiko for at fremkalde multiresistens,« siger Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen.

Mønsteret er også helt modsat hos lægerne i sundhedssektoren. Her blev der ifølge tal fra Statens Serum Institut samme år solgt flest af de smalspektrede, 19,6 ton, mod 13,9 ton af de bredspektrede antibiotika.

»Forskellen mellem forbruget i svineproduktionen og sundhedssektoren skyldes i høj grad, at læger oftere tester, hvilken bakterie, der forårsager en infektion, så de kan vælge den type smalspektret antibiotika, der specifikt angriber den sygdomsskabende bakterie,« siger Mads Koch Hansen.

Denne diagnosticering kan undgås ved at bruge de bredspektrede typer, fordi de dræber flere eller samtlige bakterier i tarmen på én gang. Dermed kan man behandle uden først at vide, hvilke bakterier der forårsager infektionen.

Men den egenskab giver stor risiko for resistensudvikling, fordi de bredsprektrede antibiotika også dræber de nyttige bakterier i tarmen. Dermed giver de plads til, at de tilbageværende resistente bakterier kan brede sig.

»Derfor er det også de bredspektrede typer, der er mest nødvendige at skære ned på,« lyder kritikken fra Mads Koch Hansen.

Læs hele artiklen her.

Læs mere om CC398 MRSA og svineindustriens kamp for retten til selv at behandle millioner af syge svin.

Fornylig (14/2) krævede Ingeniøren på lederplads et stop for svinefabrikkernes uhæmmede antibiotikaforbrug. Lederskribenten mente bl.a.:

“Politikerne må kaste fløjlshandskerne og kræve, at landmændene bliver medspillere i kampen mod resistens. Diagnostisk undersøgelse af syge dyr, før der medicineres, skal gøres obligatorisk, fuldstændig som i Tyskland. Forbruget af bredspektret antibiotika stiger; det skal sanktioneres hårdere. Landmænd skal blive dygtigere til at anvende de rigtige typer medicin i de rigtige doser i det rigtige antal dage – og ikke give deres dyr medicin, som var det slik. Svineavlerne burde tænke på, at de selv og deres familier står i første række i forhold til risikoen for at få en uhelbredelig bakterieinfektion. “

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.