Nu også MRSA-smitte fra mink

Mink_ko001

Medhjælpere i minkavlen er også udsatte for smitte med svinebakterien CC398, uanset hvor idyllisk man reklamerer for jobbet.

Multiresistente stafylokokker smitter i et ukendt omfang fra mink til mennesker. Det viser en intern statistik fra Hygiejneenheden i Region Nordjylland, hvor hver 14. patient med svinebakterier eller MRSA CC398 har været i direkte kontakt med mink som produktionsdyr.

Ud af 140 smittede patienter med svinebakterien i Region Nordjylland havde de 90 haft direkte kontakt med produktiondyr. Svinebranchen var årsag til 83 inficerede personer, mens minkbranchen stod for seks personer og fjerkræavl for en. Det er velkendt, at der også rutinemæssigt anvendes antibiotika af minkavlerne, og at forbruget er stigende.

Hele 31 personer havde uforskyldt pådraget sig de farlige stafylokokker, der ikke kan slås ned med almindelig antibiotika. Der er tale om børn, der er blevet smittet af deres forældre, om ægtefæller, osv., med kontakt til husdyr.

Kun otte personer var smittet med svinebakterien, uden at der kunne påvises en direkte kontakt til enten svineproduktion eller minkavl.

Der foreligger ingen samlet landsoversigt, der kan supplere den alvorlige situation i Nordjylland, men regionen er angiveligt stærkt udfordret af en meget stor tæthed af både svin og mink.

Af samme grund har Hygiejneenhedens ledende sygplejerske, Tinna Ravnholt Urth, foreslået, at alle personer med professionel kontakt til produktionsdyr forpligtes til at bære et særligt identifikationskort, så man ikke uforvarende slæber infektioner ind i sundhedsvæsenet. Det forventes, at omkring 10.000 personer i regionen skal udstyres med det særlige CC398-ID-kort.

 

Comments

comments

3 kommentarer til Nu også MRSA-smitte fra mink

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.