Mink_ko001
Medhjælpere i minkavlen er også udsatte for smitte med svinebakterien CC398, uanset hvor idyllisk man reklamerer for jobbet.

Multiresistente stafylokokker smitter i et ukendt omfang fra mink til mennesker. Det viser en intern statistik fra Hygiejneenheden i Region Nordjylland, hvor hver 14. patient med svinebakterier eller MRSA CC398 har været i direkte kontakt med mink som produktionsdyr.

Ud af 140 smittede patienter med svinebakterien i Region Nordjylland havde de 90 haft direkte kontakt med produktiondyr. Svinebranchen var årsag til 83 inficerede personer, mens minkbranchen stod for seks personer og fjerkræavl for en. Det er velkendt, at der også rutinemæssigt anvendes antibiotika af minkavlerne, og at forbruget er stigende.

Hele 31 personer havde uforskyldt pådraget sig de farlige stafylokokker, der ikke kan slås ned med almindelig antibiotika. Der er tale om børn, der er blevet smittet af deres forældre, om ægtefæller, osv., med kontakt til husdyr.

Kun otte personer var smittet med svinebakterien, uden at der kunne påvises en direkte kontakt til enten svineproduktion eller minkavl.

Der foreligger ingen samlet landsoversigt, der kan supplere den alvorlige situation i Nordjylland, men regionen er angiveligt stærkt udfordret af en meget stor tæthed af både svin og mink.

Af samme grund har Hygiejneenhedens ledende sygplejerske, Tinna Ravnholt Urth, foreslået, at alle personer med professionel kontakt til produktionsdyr forpligtes til at bære et særligt identifikationskort, så man ikke uforvarende slæber infektioner ind i sundhedsvæsenet. Det forventes, at omkring 10.000 personer i regionen skal udstyres med det særlige CC398-ID-kort.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today