Sprojtegris1
Intensivt landbrug med sprøjtegifte og gyllegødning bør væk fra ådalene, hvis økologien i vandløbene skal forbedres.

EU’s Vandrammedirektiv (VRD) fejrede sin 12 års fødselsdag i Danmark ved, at de afledte vandplaner blev erklæret ugyldige på grund af en for kort høringsfrist.

Og det er ikke den eneste indvending, der kan rejses mod planerne, der utvivlsomt vil blive vedtaget efter en ny omgang med høringer.

Vandløbseksperten Bent Lauge Madsen har set nærmere på, hvorfor det er gået galt med  det faglige indhold i planerne. Her er en forsmag:

“Skal man dømme vandplanerne på, om de vil gavne vandløbene, vil der nok være mere at komme efter end blot juridiske formalia om høringsfrister. Det er nemlig svært at genfinde de visionære tanker og helhedssynet i det oprindelige VRD i vandplanerne. I det hele taget har VRD-processen i Danmark været lukket. Der har ikke været diskussion af det faglige grundlag. Kommunerne, der er vandløbsansvarlige, har ikke haft del i vandplanerne. Forskerverdenen har taget imod de opgaver, der bød sig, og ellers været tavse.”

Lauge Madsen slutter sin gennemgang med denne konklusion:

“Den gode vandløbskvalitet kan kun nås, hvor intensivt landbrug holder afstand til vandløbet. At ekstensivere landbruget i ådalene er ikke en ny tanke. Det var det store emne i firsernes marginaljordsarbejde. Det blev i DMU-forarbejderne til VRD udnævnt som det sikreste og det mest økonomiske virkemiddel, der rækker langt videre end til vandløbet. 

Vi mangler ikke viden for at komme videre. Udfordringen er at få lov. 

Der er andre interesser end økologiske i vandløb, på ulyksalig vis, men i skøn samdrægtighed, formuleret i Wilhjelmrapporten 2001 s.51: »Vi skal fremme fri (vandløbs-)slyngning… under forudsætning af, at det ikke skader landbrugets afvanding. « Natur- og landbrugskommissionen noterede 2013, at »den dårlige udvikling i vandløbene er vendt, og den udvikling skal fortsættes.« 

Vi har forbedret rigtig mange vandløb, også helt små, uden hjælp fra VRD. Vi har til gode at se, om den danske udgave af VRD hjælper vandløbene videre ad den vej. Og ikke kun til god økologisk kvalitet, men til gode vandløb.”

 

Hvis du vil læse hele artiklen med tilhørende illustrationer, så står den i Aktuel Naturvidenskab, nr. 5, 2013.

 

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.