”Lille hav, hvad nu?”

Chilballs

Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen er Chilball Film.

Chilbal Film har udsendt en fremragende dokumentarfilm om overfiskeri og landbrugsforurening. Med filmen ”Lille Hav hvad nu?” er det hensigten at sætte havmiljøet på dagsordenen. Filmen kan derfor hentes på: https://vimeo.com/78240230

I en pressemeddelelse fra november 2013 præsenterer Chilbal Film dokumentarfilmen med bl.a. disse ord:

“Som dansker er vi alle tæt på havet. Uanset hvor vi er i landet, har vi under 50 km. til den nærmeste kyst. Men vores viden og forståelse for havmiljøet er ikke synderlig stor.

Gennem generationer har vi brugt havet intensivt til stenfiskeri og fiskeri, skibstrafik, havdambrug, havvindmøller mm. Vi har haft den opfattelse, at vores hav var en uudtømmelig ressource. Op igennem tiden har vi også anvendt havet som skraldespand og affaldsdepot for miljøfarlige stoffer, gifte og udledning af spildevand mm.

I dag er de største trusler for vores havmiljø forurening med næringsstoffer fra landbruget, miljøgifte fra skibstrafik, industri og husholdning samt overfiskeri.

Der er positive tiltag på vej, men der er stadig lang vej, før vi har et godt havmiljø. For selv om EU, langt om længe, begynder at fastsætte fiskekvoterne i forhold til de videnskabelige anbefalinger, så er fiske bestandene kraftigt reduceret efter mange års overfiskeri.

Landbruget har reduceret næringsstofudledningerne, men reduktionen er sket fra et historisk højt niveau og forskerne anbefaler en fortsat begrænsning for at vi kommer i mål.

Vi kan derfor hurtigt blive indhentet af klimaforandringerne, der med forventet stigende havtemperatur og nedbør, er øgede stressfaktorer på havmiljøet.

Konsekvenserne er store og kan blive uoprettelige, så vi skal handle nu. For som professor i Marin Økologi Stiig Markager fra Institut for Bioscience udtaler “Vi skal handle nu, ellers kan vi gå over i historien, som den generation der har ødelagt vores havmiljø for altid”.

Fakta: “Lille Hav hvad Nu?” 56 min dokumentar. Tilrettelæggere: Pernille Semler & Bent Yde Jørgensen. Producent Chilbal Film.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.