Landbrugsstyrelsen oplyser i en mail 18. januar 2019, at priserne for den netop offentliggjorte BigBrother-overvågning af danske landmænd vil være 9,6 mio.kr. i etablering og 3,9 mio. kr. årligt til at drive kontrollen, som sker ved hjælp af satellitter. Overvågningen skal sikre, at der ikke snydes med den direkte EU-støtte til danske landmønd, der løber op i knap syv mia. kr. årligt.

Det nye overvågningssystem, der bl.a. skal kontrollere, om landmændene slår deres græsmarker til tiden, betales af skatteyderne, hvorimod alle data er gratis.

Big Brother skal overvåge danske landmænd fra rummet

Data leveres af EU-Kommissionen og European Space Agency (ESA), der udvikler og administrerer det såkaldte Copernicus-program, og Sentinel-satellitterne er et centralt element i Copernicus-programmet. Data herfra stilles kvit og frit til rådighed for alle. Der er altså ikke knyttet årlige udgifter til indkøb af satellitdata.

Endvidere pointerer Landbrugsstyrelsen i den fremsendte mail, at man har fokus på at have en effektiv administration. I den forbindelse er det naturligt at se mod de områder, hvor anvendelse af ny teknologi kan give besparelser.

Landmandens adfærd i mark og eng vil fremover blive registreret og kontrolleret fra rummet. Hvor effektiv kontrollen kan blive, ved ingen endnu, da systemet er helt nyt og uprøvet. Foto: Naturbeskyttelse/Peder Størup.

”Det er vores vurdering, at monitorering på sigt vil give effektiviseringer i Landbrugsstyrelsens kontrolvaretagelse, da der vil skulle gennemføres færre fysiske kontrolbesøg,” skriver styrelsen.

Overvågningen af danske landmænd fra rummet motiveres altså med sparehensyn, og styrelsen hævder i sit svar, at satellit-monitorering af støttemodtagernes adfærd vil medføre effektiviseringsgevinster, der er større end driftsomkostningerne.

Projektet finansieres af omprioritering af Landbrugsstyrelsens egne midler fra finansloven. Landmændene modtager allerede i dag en gratis fysisk kontrol af arealstøttebetingelser. Der er derfor ikke tale om, at de skal finansiere dele af den fremtidige overvågning. Den betales som hidtil af skatteyderne.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.