Landbrugets BigBrother-program koster skatteyderne millioner af kroner

Landbrugsstyrelsen oplyser i en mail 18. januar 2019, at priserne for den netop offentliggjorte BigBrother-overvågning af danske landmænd vil være 9,6 mio.kr. i etablering og 3,9 mio. kr. årligt til at drive kontrollen, som sker ved hjælp af satellitter. Overvågningen skal sikre, at der ikke snydes med den direkte EU-støtte til danske landmønd, der løber op i knap syv mia. kr. årligt.

Det nye overvågningssystem, der bl.a. skal kontrollere, om landmændene slår deres græsmarker til tiden, betales af skatteyderne, hvorimod alle data er gratis.

Big Brother skal overvåge danske landmænd fra rummet

Data leveres af EU-Kommissionen og European Space Agency (ESA), der udvikler og administrerer det såkaldte Copernicus-program, og Sentinel-satellitterne er et centralt element i Copernicus-programmet. Data herfra stilles kvit og frit til rådighed for alle. Der er altså ikke knyttet årlige udgifter til indkøb af satellitdata.

Endvidere pointerer Landbrugsstyrelsen i den fremsendte mail, at man har fokus på at have en effektiv administration. I den forbindelse er det naturligt at se mod de områder, hvor anvendelse af ny teknologi kan give besparelser.

Landmandens adfærd i mark og eng vil fremover blive registreret og kontrolleret fra rummet. Hvor effektiv kontrollen kan blive, ved ingen endnu, da systemet er helt nyt og uprøvet. Foto: Naturbeskyttelse/Peder Størup.

”Det er vores vurdering, at monitorering på sigt vil give effektiviseringer i Landbrugsstyrelsens kontrolvaretagelse, da der vil skulle gennemføres færre fysiske kontrolbesøg,” skriver styrelsen.

Overvågningen af danske landmænd fra rummet motiveres altså med sparehensyn, og styrelsen hævder i sit svar, at satellit-monitorering af støttemodtagernes adfærd vil medføre effektiviseringsgevinster, der er større end driftsomkostningerne.

Projektet finansieres af omprioritering af Landbrugsstyrelsens egne midler fra finansloven. Landmændene modtager allerede i dag en gratis fysisk kontrol af arealstøttebetingelser. Der er derfor ikke tale om, at de skal finansiere dele af den fremtidige overvågning. Den betales som hidtil af skatteyderne.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.