Trods de pompøse omgivelser på kontorslottet i Augustenborg på Als magter Landbrugsstyrelsen helt åbenlyst ikke sine opgaver. Privatfoto

Politiet dropper at efterforske sager mod 17 landmænd om mulige forsøg på svindel med støttekroner. Sagerne er netop blevet erklæret forældede efter flere års sagsbehandling hos Landbrugsstyrelsen og tre års efterforskning hos politiet. Snart kan mange flere landmænd formentlig ånde lettet op

Det kan Avisen Danmark afsløre 19. marts 2022 på baggrund af en afgørelse fra politiet.

Avisen Danmark har tidligere afdækket, hvordan i alt nu 116 sager ad flere omgange siden 2019 er blevet politianmeldt af Landbrugsstyrelsen på grund af mulig svindel med støttekroner, der skulle have gavnet miljø og dyrevelfærd.

De 17 nu droppede sager er de første i sagsbunken og blev politianmeldt tilbage i marts 2019. De drejer sig om forsøg på snyd med støttekroner fra 2014, og nu er sagerne blevet så gamle, at landmændene slet ikke ville kunne dømmes. Politiet har derfor droppet efterforskningen, fremgår det af en afgørelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som Avisen Danmark er i besiddelse af.

”Pilen peger mest på Landbrugsstyrelsen og ikke så meget politiet. Det er en svær opgave for politiet at få sådan en sag og så skulle ekspedere den inden for få måneder”

    Sten Bøsning, professor i forvaltningsret, Aalborg Universitet, til Avisen Danmark

Fusk med tilbud

Landbrugsstyrelsen har tidligere oplyst, at de 17 landmænd var anmeldt for at opgive fiktive cvr-numre, når der ifølge reglerne skulle indhentes tilbud fra to uafhængige leverandører, når landmændene havde søgt om støtte til miljøforbedringer.

Det kan eksempelvis være mere energivenlig belysning eller miljøvenlige malkemaskiner til deres landbrug.

Med andre ord mistænkes landmændene for at have opdigtet et af tilbuddene, når de skulle indhente tilbud fra to leverandører for at få adgang til støttekronerne. I de 17 sager drejer det sig om mulig forsøg på svindel på tilbud til samlet otte millioner kroner.

Der er næsten ingen grænser for, hvad agroproducenter kan få statsstøtte til at indkøbe. Det kan f.eks. være lysarmaturer med energisparepærer, så køerne kan se at spise i “korrekt” belysning. Hele denne syndflod af støttemuligheder har uundgåeligt tiltrukket småsvindlere og større plattenslagere. Privatfoto

Politiet påduttes ansvaret

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at sagerne allerede blev forældede i henholdsvis august og december 2019 – altså fem og ni måneder, efter de blev anmeldt af Landbrugsstyrelsen.

Politiet afviser at stille op til interview, men erkender i et skriftligt svar, at det “beklageligvis ikke har fået sagerne afgjort inden forældelsesfristen”.

– Ansvaret kan entydigt placeres i anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands Politi, siger chefanklager Liselotte Bøhm fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der afviser at uddybe sagen yderligere i et interview.

Spørger man professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, bærer politiet dog ikke alene skylden.

De 17 sager er en del af en lang række sager, som Landbrugsstyrelsen har sendt til behandling hos Kammeradvokaten, fordi der var opstået en stor sagspukkel med støttesager hos Landbrugsstyrelsen.

Politiet har mandskab nok, når det gælder en udrykning til minkaflivning eller udbrud af fugleinfluenza, men når Landbrugsstyrelsen trækker sagerne i langdrag i årevis, har ordensmagtens jurister ikke en chance. Pressefoto: Peter T. Staggemeier/Politiet

Det betød lange sagsbehandlingstider, og det er også derfor, at sagerne om mulig svig blev opdaget så sent. Svindelsager af denne størrelse forældes efter fem år, medmindre en person bliver sigtet i sagen.

Professor Sten Bønsing, AAU. Foto: Wikipedia

Landbrugsstyrelsen burde tidligere have opdaget indikationerne på mulig svindel, så politiet havde haft længere tid til at efterforske, mener Sten Bønsing.

– Myndigheder har pligt til at få gennemført sådan nogle sager her så hurtigt, at hvis der er noget strafbart, så skal man kunne komme videre med det. De skal komme så tidligt til politiet, at de har en reel mulighed for at tage sig af sagen, siger han og uddyber:

– Pilen peger mest på Landbrugsstyrelsen og ikke så meget politiet. Det er en svær opgave for politiet at få sådan en sag og så skulle ekspedere den inden for få måneder, vurderer han.

Læs også om greverne på Bregentved Gods og CVR-finten, som fødevareminister Rasmus Prehn også bakser med at få styr på, inden det bliver for sent…

Landmænd svindlede for millioner, mens ministre og styrelsen så passivt til

Rigsrevisionen har i dag mandag den 21. marts 2022 offentliggjort sin skarpe kritik af den elendige forvaltning af statens penge i landbrugsstyrelsen. Her kan du læse Rigsrevisonens egen beretning i både kort og lang form.

Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig kritiseres skarpt

Konklusion

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har haft en meget utilfredsstillende forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. Konsekvensen er, at der er risiko for, at strafansvaret forældes, og at sager ikke i tilstrækkeligt omfang bliver politianmeldt. Det skriver Rigsrevisionen.

Fra Rigsrevisionens rapport

Statsrevisorerne udtaler:

”Statsrevisorerne har tidligere skarpt kritiseret Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forvaltning af tilskud til landbrugere. Den nye undersøgelse viser, at ministeriet også har haft en meget utilfredsstillende forvaltning af tilskudssager med mistanke om svig, og at Landbrugsstyrelsen ikke har foretaget politianmeldelser i det omfang, som Kammeradvokaten har tilrådet. Landbrugsstyrelsen har også forbrudt sig mod rigsrevisorloven ved at undlade at udlevere alle de oplysninger til Rigsrevisionen, som Rigsrevisionen har efterspurgt.

Fra Rigsrevisionens præsentation af rapporten

Samlet set vurderer Statsrevisorerne, at omfanget af mangler, fejl og uregelmæssigheder er udtryk for en bekymrende og usædvanlig forvaltningskultur, som bør give Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anledning til fremadrettet at sikre kvaliteten af ministeriets tilskudsforvaltning og kontrolvirksomhed samt departementets tilsyn hermed”.

Baggrund og formål med undersøgelsen

Rigsrevisionen modtog i oktober 2021 en anonym henvendelse vedrørende Landbrugsstyrelsens besvarelse af Rigsrevisionens materialeanmodninger til beretningen om forvaltning af tilskud til landbrugere fra maj 2021. Det fremgik af henvendelsen, at Landbrugsstyrelsen bevidst havde tilbageholdt oplysninger for Rigsrevisionen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har forvaltet tilskudssager med kvalificeret indikation på svig tilfredsstillende. Kammeradvokaten har udarbejdet 57 endelige indstillinger til politianmeldelse til Landbrugsstyrelsen, men Landbrugsstyrelsen har kun foretaget 30 anmeldelser. I 2 tilfælde fulgte Landbrugsstyrelsen delvist Kammeradvokatens indstilling, mens Landbrugsstyrelsen ikke fulgte de resterende 25 endelige indstillinger om at foretage politianmeldelse.

Her er den ansvarlige chef for det enorme rod i Fødevareministeriets styrelser. Det er departementschef Morten Niels Jakobsen, som er 46 år og uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet, og tiltrådte som departementschef i januar 2021. Morten Niels Jakobsen fortalte en smule tragikomisk i forbindelse med udnævnelsen for 14 måneder siden: “Fødevarer, landbrug og fiskeri har meget stor betydning for det danske samfund. Det er derfor afgørende, at Fødevareministeriets koncern løser sine mange opgaver på et højt niveau, og at omverdenen har tillid til koncernen.” Hvilken betydning svig, svigt og direkte ulovlig forvaltning vil få for departementschefen fortsatte karriere foreligger der endnu ingen oplysninger om. Pressefoto fra Fødevareministeriet

Landbrugsstyrelsens forvaltning af Kammeradvokatens 57 endelige indstillinger til politianmeldelse Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra Kammeradvokatens endelige indstillinger til politianmeldelse har været 1 år og 5 måneder.

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  For dårligt at den slags fortsætter, uden at der placeres ansvar – og at ansvarlige drages til ansvar.

 2. Man kan spekulere over, hvornår der går op for politikerne, at de bør fjerne alle de støtteordninger, tilskudsordninger, subsidier og privilegier, som i mere end et trekvart århundrede har forgyldt landbruget, det er jo blevet til et erhverv, der forurener grundvandet og skader naturen, og som slet ikke har noge betydning for det danske BNP.

 3. Torben Aagesen

  I dag kunne man i Jyllandsposten læse at Statsrevisorer frygter bevidst lovbrud, og her udtaler Frank Åen: ” at der nu er et halvt dusin sager inden for blandt andet landbrug og fiskeri, hvor styrelsen ikke har håndteret tilskud godt nok.

  – Det er virkelig et kæmpemæssigt problem. Og fælles for sagerne er, at man har været meget venlig over for landbruget.

  – Man har nogle gange set igennem fingre med problemer og andre gange direkte skjult dem, siger han og fortsætter:

  – Jeg er bange for, at styrelsen har været alt, alt for tæt på erhvervet. Og har taget mere hensyn til erhvervet end til loven.

  Sidste år blev direktøren for Landbrugsstyrelsen fyret, og fødevareminister Rasmus Prehn (S) har varslet en større genopretningsplan.”
  Så det må vel være på sin plads at Prehn omtaler hvor langt han er med den genopretningsplan.

 4. Utrolig læsning, kan ikke sige mig fri for at ryste på hovedet af den danske stat der gang på gang på gang, bare udbetaler den ene million efter den anden ( og at jeg som skattebetaler jo er med til at forgylde landbrugs og fiskeri bedragere, gør det bestemt ikke lettere)
  Alle disse latterlige støtte ordninger bør stoppes. Ingen andre erhverv kan stikke deres ildelugtende fingre i statskassen og tage hvad de syntes med diverse finter – føj!

 5. Carsten Troelsgaard

  Vi undervurderer, at vi er et landbrugsland helt ind til benet. Vi har en historie som bondeknolde som er meget, meget længere end den korte periode vi har haft politik, regering, folketing og ministerier.
  Igen og igen rystes vi over, at sådan en håndfuld skidesprællere kan tage bagen på os.
  Kig dig selv i spejlet og definer DUM ud fra, hvad du ser.

Skriv en kommentar