NOAH og Miljøforeningen Tuse Næs afholder den 28. oktober 2018 stormøde for grupper og enkeltpersoner, der arbejder eller ønsker at arbejde mod den industrielle svineproduktion og for et bæredygtigt og retfærdigt landbrug. Stormødet vil give mulighed for at mødes og udveksle idéer og gode råd, etablere et netværk og finde ud af, hvordan vi kan støtte hinanden i kampen.

Stormødet er for alle, der allerede arbejder alene eller i en gruppe for færre svin i Danmark og de relaterede aktiviteter som biogasanlæg.

Mødet er også for personer, der er interesserede i at blive aktive. Så hvis du endnu ikke har en gruppe, men gerne vil blive inspireret til hvordan du kan blive aktiv, er du meget velkommen. Mødet vil indeholde oplæg, workshops og diskussion af hvordan vi kan samarbejde. Deltagelse og forplejning er gratis. Transport kan ikke dækkes.

Der er mange grunde til at arbejde mod den store svineproduktion i Danmark og for et andet landbrug. Ligegyldigt hvilke årsager, der betyder mest for dig, er du velkommen:

For klimaet. Fordi industriel landbrugsproduktion og den animalske produktion udleder store mængder drivhusgasser og bidrager til klimaforandringerne.

For miljøet. Fordi vi vil have mindre vandforurening og mindre luftforurening. Vi vil have luft uden gylle og ammoniak og søer og fjorde uden iltsvind.

For landmændene. Fordi det for langt de fleste ikke kan betale sig at producere tusindvis af svin. Gæld og økonomiske problemer bliver i stedet hverdag. Svineproduktionen bidrager heller ikke stort til den danske økonomi, og slet ikke hvis man trækker støtten fra.

For landdistrikterne. Fordi det skal være værd at leve på landet. Der skal være liv og natur modsat det landbrug, der dræner landdistrikterne i dag.

For dyrevelfærden. Fordi svinene i dag lever under horrible forhold.

For sundheden. Fordi vi ikke kan tillade at MRSA breder sig, og fordi vi vil have sunde fødevarer, der ikke er proppet med antibiotika.

For naturen. Fordi vi vil have plads til naturen og biodiversiteten og ikke bruge jorden på at dyrke foder.

For det Globale Syd. Fordi Danmark i dag importerer store mængder foder fra især Sydamerika. Det fører til rydning af regnskov og efterlader lokalbefolkninger under forfærdelige produktionsforhold og uden jord til at producere mad til dem selv.

Mødet finder sted søndag den 28/10 2018, kl. 10.00.

Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup.

Tilmelding

Visited 1 times, 1 visit(s) today