Man gjorde et erhverv fortræd

Fiskeriet er helt centralt for Læsø, men erhvervets udøvere er stærkt utilfredse med den planlagte totalovervågning. Billedet er fra Østerby Havn på Læsø. Foto: Wikipedia

”Er danske fiskere nogle røvere og baroner, der udbytter, fusker og ødelægger?”

Lone Broe Christiansen (V)

Fra forhandlinger natten til onsdag den 18. december 2019 gik fiskeriminister Mogens Jensen (S) sejrrigt ud og proklamerede, at han fik det, som han ville; videoovervågning af fiskerfartøjer, øget kontrol og en nedsættelse af torskekvoten med 77 procent i bæredygtighedens hellige navn…

Udgangspunktet for Mogens Jensen er, at det er helt naturligt i en demokratisk retsstat som Danmark, at man er skyldig indtil det modsatte er bevist, og når man “ligger” med Danmarks Naturfredningsforening, så er udgangspunktet, at fiskere er nogle røvere og baroner, der udbytter, fusker og ødelægger, og som i hvert tilfælde ikke tænker bæredygtigt…

Det skriver Lone Broe Christiansen, der er kommunalpolitiker på Læsø for Venstre.

Fiskeriministeren spiller med sin sejr hasard ikke kun med hele fiskerierhvervet, men også med alle de leverandører, opkøbere mm, der har erhvervsmæssig interesse i, at fiskeriet holdes i gang. Fiskeriministerens sejr presser mange lokalsamfund – det er disse lokalsamfund, der er beskæftiget i fiskeriet og i fiskeriets følgeerhverv.

Når fiskeriets minister pålægger sit erhverv øget kontrol og øgede udgifter (til kameraer, nye trawl m.m.) så er det nærliggende at spørge; hvis minister er du egentlig, Mogens Jensen? Det spørgsmål rejser Lone Broe Christiansen i denne artikel. Foto: Regeringen

Fiskeriet har i efterhånden nogen år været underlagt øget kontrol. I fiskeriet anvendes selektive redskaber (som kontrollen tjekker), fartøjerne overvåges via AIS og satellit, skipperne melder afsejling, ankomst, skift af farvand, mængder og sikkert også, hvis de ombord skal stort og småt. Men det er ikke nok – nu skal fartøjerne have nogle kameraer ombord, så fiskeriministerens folk kan tjekke det, der meldes i tide såvel som utide.

Lone Broe Christiansen, medlem af kommunalbestyrelsen på Læsø

Det er sjovt med torsken…. priserne er nærmest pr. definition høje og så synes fiskeriministeren at vide, at fiskerne smider den ud… Hvem smider dyr fisk ud og hvorfor skulle fiskerne gøre det, når det nu ikke er tilladt at smide fisk ud? Fiskerne vil naturligvis gerne tjene penge – det er derfor de er ude nat og dag året rundt, og derfor de lander torsk (blandt andet).

Dag og nat skal fiskerne overvåges i Mogens Jensens nye samfund

Det er også sjovt med jomfruhummeren. Den har fiskeriministeren reddet, fordi den betyder meget for fiskerne i Kattegat. Kredit skal ministeren have, når han har fået rigtig fat i et faktum, men… kvoten har ikke været opfisket i flere år, så tak, Mogens, men det betyder vist ikke det helt store i forhold til kameraer, øget kontrol og markant nedsættelse af torskekvoten.

Intet andet erhverv er overvåget så meget som fiskeriet er – intet andet erhverv er underlagt så mange restriktioner, at der faktisk ikke kan ske noget, uden at det kan blive opdaget.

Når fiskeriets minister så sejrer ved at pålægge sit erhverv øget kontrol og øgede udgifter (til kameraer, nye trawl m.m.), så er det nærliggende at spørge; hvis minister er du egentlig, Mogens Jensen?

Skal social- og indenrigsministeren agere efter samme agenda, så skal hun gøre det rigtig svært for socialt udsatte familier og lige huske at sætte kamera op i deres stuer så de kan blive tjekket…

Læs her om fiskernes protestsejlads mod Mogens Jensens overvågningsplan. Skærmbillede fra DR Nyheder

Kære Mogens Jensen… Du har med sin sejr påført et erhverv øgede udgifter, du vil overvåge dem nat og dag, og du gør det rigtig svært for mange fiskere at få enderne til at hænge sammen. Rygterne vil, at skibsmæglerne aldrig har fået så mange henvendelser som efter din sejr.

Kære Mogens Jensen… i stedet for at forfølge danske erhvervsfiskere (altså dem du er minister for) og kvæle dansk fiskeri med regler, påbud og kontrol, kunne du så ikke følges med dem, og finde ud af hvordan vi på en helt bæredygtig måde får fiskeriet til at holde, så de fremtidige generationer også vil drive erhvervsfiskeri i Danmark?

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.