Martin Merrild_snakkersort
Minkavler Martin Merrild har som formand for Landbrug & Fødevarer vundet første runde i slaget om befolkningens ret til at kende de smittefarlige svinefabrikkers placering i kommunerne.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har besluttet at danne fælles front med den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer mod ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Det fremgår af en skrivelse 11. juli fra Fødevarestyrelsen.

Dan Jørgensen bøjer sig for landbrugets krav om ikke at efterleve ombudsmandens afgørelse i den mere end to år gamle strid om hemmelig-holdelse af adresserne på ca. 50 svineMRSA-inficerede agrovirksomheder, hvor svinene blev testet positive i 2011.

Offentliggørelsen af listen med de 50 virksomheders navne udsættes på ubestemt tid, indtil en domstol har taget stilling til en stævning fra Landbrug & Fødevarer.

Fødevareministerens beslutning om at suspendere befolkningens ret til aktindsigt i den pågældende adresseliste må betragtes som særdeles ekstraordinær, fordi den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer allerede i 2011 fik udleveret listen. Ombudsmanden har tidligere påpeget de juridiske konsekvenser af denne markante forskelbehandling men altså uden at vinde gehør hos Dan Jørgensen.

Standup-komikeren Dan Jørgensen
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) er blevet grundigt sat på plads af landbrugets førstemand, minkavler Martin Merrild.

Med sin beslutning bryder Dan Jørgensen også ministeriets løfte om at efterleve ombudsmandens afgørelse, der klart og utvetydigt tilkendegav, at oplysningerne om MRSA-inficerede svin er at betragte som miljøoplysninger i lovens forstand, og derfor omfattet af reglerne for aktindsigt. Dan Jørgensens beslutning betyder en udskydelse af lokalbefolkningens mulighed for at få at vide, hvilke lokale svinefabrikker der bør betragtes som smittefarlige.

Landbrug & Fødevarer har i en pressemeddelelse 9. juli klart tilkendegivet, at man ikke mener, at det rager resten af samfundet, hvor de smittefarlige svineMRSA-bakterier udklækkes. Formanden Martin Merrild siger:

-Vi er desværre i en situation, hvor svine-MRSA i medierne bliver udråbt som et kæmpeproblem for folks sundhed. Det er helt forkert.  Svine-MRSA er blot en af mange MRSA-typer og smitter kun sjældent blandt mennesker. Alligevel oplever både landmænd, deres børn og øvrige familie, at de bliver socialt udelukket – alene på en mistanke om, at de har MRSA-smitte. Pludselig får deres børn at vide, at de ikke må lege med de andre børn i klassen. Pludselig er der ikke grænser for, hvad de fejler. Vi støtter fuldt og helt indsatsen for at begrænse MRSA i svinebesætninger – men det her er en helt utilgivelig mistænkeliggørelse, som intet grundlag har i virkeligheden, men som får store konsekvenser for hele familier.

Det fremgår imidlertid ikke af udtalelsen, hvad Landbrug & Fødevarer forestiller sig på længere sigt vedrørende hemmeligholdelse af MRSA-status for de ca. 4100 svinefabrikker og 1600 minkfabrikker, der findes i Danmark.

MRSA_stigning2013
Den eksplosive udvikling i smittebærere er dokumenteret af Statens Serum Institut.

MRSA-smitten har bredt sig epidemisk i de seneste år og alene fra 2012 til 2013 er der registreret en tredobling af tilfældene. Siden 2011 er der registreret fire dødsfald, der skyldes svineMRSA, og ifølge Statens Serum Institut må der forventes op til fem årlige dødsfald i fremtiden, hvis ikke der sættes kraftigt ind med forebyggelse.

Alle kompetente epidemiologer som f. eks. professor Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitetshospital og professor Frank Møller Aarestrup fra Danmarks Tekniske Universitet har gentagne gange fastslået, at absolut åbenhed om smittekildernes identitet er en nødvendig forudsætning for at inddæmme de farlige bakterier.

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.