Fødevarestyrelsen udskyder det varslede stop for ulovlige havbrug til ˮen gang i april eller majˮ

MF Jacob Jensen. Foto: Venstres Pressetjeneste

Noget for noget: Venstres folketingsmedlem af miljø- og fødevareudvalget, Jacob Jensen, kvitterer nu for sit bestyrelseshonorar på omkring 300.000 kr. gennem de seneste seks år fra det japansk ejede Musholm Havbrug A/S. Med 11 spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin forsøger han nu at forhindre et eventuelt to-årigt driftsstop af havbrug, så længe Miljøstyrelsen undersøger deres skadevirkning på Natura2000 habitat-områderne, som de ligger i eller tæt ved.

Folketingsmedlem Jacob Jensen var indtil august sidste år medlem af bestyrelsen for Musholm Havbrug A/S – efter sigende med et årligt honorar på 50.000 kr. Helt lovligt, men en betænkelig sammenblanding af hans rolle som folketingsmedlem og medlem af miljø- og fødevareudvalget. Denne sammenblanding er han da også blevet kritiseret for.

Med Coronaen kan danske burfisk være nødvendige

Jacob Jensen bruger Corona-krisen som argument for, at havbrugene ikke bør standse deres produktion, som Kammeradvokaten ellers mener, så længe undersøgelserne står på. Kammeradvokaten henviser til en dom fra EU-domstolen.

Et af Jacob Jensens 11 spørgsmål lyder:

”Om den aktuelle situation med Corona Virus og lukning af mange landegrænser, som eventuelt kan aktualisere en fødevareproduktion indenfor Danmarks grænser, påvirker, hvorvidt Miljøstyrelsen potentielt skal meddele driftsstop for havbrugene, til miljøministeren?”

Kommentar: Eller sagt med andre ord: Havbrugene skal have lov til at fortsætte, fordi fødevareforsyningen fra udlandet måske falder. Det sidste er der dog ingen realiteter i, da fødevarer stadig må krydse grænserne til Danmark.

Et andet spørgsmål:

”Hvor stort et erstatningskrav vurderer ministeren, at staten potentielt kan imødese, hvis Miljøstyrelsen påbyder alle eksisterende havbrug driftstop?

Kommentar: Det bliver nok svært at svare på for ministeren, men i spørgsmålet ligger jo en slet skjult trussel.

Et tredje spørgsmål:

”Hvornår forventer ministeren, at Miljøstyrelsen giver endelig besked til havbrugerne vedrørende gennemgangen af placeringstilladelser og herunder potentielt driftstop for 2020-sæsonen?”

Kontorchef Yvonne Korup, MST

Miljøstyrelsen har tidligere meddelt, at undersøgelsens resultater ville foreligger senest den 1. april. Nu oplyser kontorchef Yvonne Korup fra Miljøstyrelsen imidlertid til www.gylle.dk, at det er udsat til en gang i april eller maj. Det skyldes dels Corona-krisen og dels en ny høringsrunde blandt havbrugene. Nu er det ikke kun habitat-undersøgelserne, det drejer sig om, men også undersøgelser i forbindelse med VVM-redegørelserne for de enkelte havbrug. Altså deres generelle indvirkninger på havmiljøet.

ˮAlle havbrugene har fået meddelelse om udsættelsen fra Miljøstyrelsen,ˮ siger Yvonne Korup.

Læs alle 11 spørgsmål til ministeren

Visited 14 times, 10 visit(s) today

Kommentarer

  1. Torben Aagesen

    En meget interessant artikel, som jeg håber vil blive fulgt op på.
    Vi har ikke brug for de havbrug.

  2. knud iversen

    Det siges at Hjarnø Havbrug er ved at flytte produktionen til Polen, er det rigtigt???

Skriv en kommentar