MF’er kvitterer for honorar fra havbrug: Bruger Corona til at få droppet stop af havbrug

Fødevarestyrelsen udskyder det varslede stop for ulovlige havbrug til ˮen gang i april eller majˮ

MF Jacob Jensen. Foto: Venstres Pressetjeneste

Noget for noget: Venstres folketingsmedlem af miljø- og fødevareudvalget, Jacob Jensen, kvitterer nu for sit bestyrelseshonorar på omkring 300.000 kr. gennem de seneste seks år fra det japansk ejede Musholm Havbrug A/S. Med 11 spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin forsøger han nu at forhindre et eventuelt to-årigt driftsstop af havbrug, så længe Miljøstyrelsen undersøger deres skadevirkning på Natura2000 habitat-områderne, som de ligger i eller tæt ved.

Folketingsmedlem Jacob Jensen var indtil august sidste år medlem af bestyrelsen for Musholm Havbrug A/S – efter sigende med et årligt honorar på 50.000 kr. Helt lovligt, men en betænkelig sammenblanding af hans rolle som folketingsmedlem og medlem af miljø- og fødevareudvalget. Denne sammenblanding er han da også blevet kritiseret for.

Med Coronaen kan danske burfisk være nødvendige

Jacob Jensen bruger Corona-krisen som argument for, at havbrugene ikke bør standse deres produktion, som Kammeradvokaten ellers mener, så længe undersøgelserne står på. Kammeradvokaten henviser til en dom fra EU-domstolen.

Et af Jacob Jensens 11 spørgsmål lyder:

”Om den aktuelle situation med Corona Virus og lukning af mange landegrænser, som eventuelt kan aktualisere en fødevareproduktion indenfor Danmarks grænser, påvirker, hvorvidt Miljøstyrelsen potentielt skal meddele driftsstop for havbrugene, til miljøministeren?”

Kommentar: Eller sagt med andre ord: Havbrugene skal have lov til at fortsætte, fordi fødevareforsyningen fra udlandet måske falder. Det sidste er der dog ingen realiteter i, da fødevarer stadig må krydse grænserne til Danmark.

Et andet spørgsmål:

”Hvor stort et erstatningskrav vurderer ministeren, at staten potentielt kan imødese, hvis Miljøstyrelsen påbyder alle eksisterende havbrug driftstop?

Kommentar: Det bliver nok svært at svare på for ministeren, men i spørgsmålet ligger jo en slet skjult trussel.

Et tredje spørgsmål:

”Hvornår forventer ministeren, at Miljøstyrelsen giver endelig besked til havbrugerne vedrørende gennemgangen af placeringstilladelser og herunder potentielt driftstop for 2020-sæsonen?”

Kontorchef Yvonne Korup, MST

Miljøstyrelsen har tidligere meddelt, at undersøgelsens resultater ville foreligger senest den 1. april. Nu oplyser kontorchef Yvonne Korup fra Miljøstyrelsen imidlertid til www.gylle.dk, at det er udsat til en gang i april eller maj. Det skyldes dels Corona-krisen og dels en ny høringsrunde blandt havbrugene. Nu er det ikke kun habitat-undersøgelserne, det drejer sig om, men også undersøgelser i forbindelse med VVM-redegørelserne for de enkelte havbrug. Altså deres generelle indvirkninger på havmiljøet.

ˮAlle havbrugene har fået meddelelse om udsættelsen fra Miljøstyrelsen,ˮ siger Yvonne Korup.

Læs alle 11 spørgsmål til ministeren

Comments

comments

2 kommentarer til MF’er kvitterer for honorar fra havbrug: Bruger Corona til at få droppet stop af havbrug

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.