Tilladelserne til de danske havbrug er enten ugyldige eller med så væsentlige mangler, at Kammeradvokaten vil have dem lukket ned, indtil der er skabt lovlige forhold. Foto: Leif Richter

Står det til statens advokat, Kammeradvokaten, skal de danske havbrug lukkes. I givet fald i et par år, mens det bliver undersøgt, om de har en skadelig indflydelse på habitatområderne. Om havbrugene bliver lukket, afgøres inden den 1. april. Det oplyser kontorchef Yvonne Korup i Miljøstyrelsen til www.gylle.dk

Kammeradvokaten har kulegravet havbrugene og har konkluderet, at tilladelserne til havbrugene enten er ugyldige eller med væsentlige mangler. Forvaltningen af havbrugene har været noget rod og har været præget af forkerte danske tolkninger af EU habitatreglerne. Det vil sige beskyttelse af  Natura 2000-områderne.  

Kontorchef Yvonne Korup, MST

Miljøstyrelsen kan ikke bare lade havbrugene fortsætte

Kammeradvokaten vurderer derfor efter en ny dom fra EU-domstolen, at Miljøstyrelsen ikke bare kan lade havbrugene fortsætte driften, mens styrelsen udarbejder de såkaldte habitatkonsekvensvurderinger. Det arbejde vil vare indtil udgangen af 2021. Alle danske havbrug ligger enten i natura 2000-områder eller meget tæt ved. – Beliggenheden bliver afgørende for, om havbrugene skal lukkes ned, siger kontorchef Yvonne Korup.

Professor Ellen Margrethe Basse, AU

Miljøprofessor enig med Kammeradvokaten

Professor i miljøret ved Århus Universitet, Ellen Margrethe Basse, er enig med kammeradvokaten. Hun siger, at habitatdirektivet  forpligter myndighederne til at undgå forringelser af naturtyperne i disse områder.

Til dagbladet Politiken siger hun, at de danske myndigheder skal sikre, at risikoen for væsentlige skadevirkninger på de nærliggende Natura 2000-områder bliver afværget. Det er en risiko, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastslået helt konkret eksisterer i de sager, som nævnet har vurderet.

Kun tre havbrug har miljøgodkendelser

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig afvist miljøgodkendelser til syv af de 19 danske havbrug. Kun tre havbrug har en miljøgodkendelse, mens yderligere klager for to havbrug behandles. De sidste syv har heller ikke fået miljøgodkendelser, selv om alle har søgt om det inden fristens udløb for seks år siden.

Lukning vil få dramatiske konsekvenser

Dansk Akvakultur – havbrugernes forening – og dets advokat er uenig i kammeradvokatens og professorens vurdering af, at havbrugene skal lukkes, mens undersøgelsen står på i de næste par år. Foreningens formand, Niels Dalsgaard, siger, at lukning af havbrugene vil få dramatiske konsekvenser for havbrugene. – Vi taler om bl.a. habitatkonsekvensvurdering af havbrug, der har ligget der i 30 år. Altså inden Danmark i 2008 skrev EU’s habitatregler ind i lovgivningen.

MF Søren Egge Rasmussen EL har i flere år engageret sig aktivt i beskyttelsen af det danske havmiljø. Her er han på togt med Greenpeace ud for Djursland.

Det vilde vesten til havs

Miljøordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, mener ikke, at driften af havbrug i eller ved Natura 2000-områderne kan fortsætte, mens undersøgelserne står på de næste par år.

– Kan man forestille sig en animalsk produktion på land uden tilladelse? Men til havs er det som det vilde vesten.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Leif Egholm Pedersen

  Kan nogen oplyse mig om havdambrug har købt et stykke hav eller betaler leje af Staten for den plads de optager? På land ejer eller lejer man et stykke jord. Hvad gør man til søs?

 2. Torben Aagesen

  Du kan læse Hjarnøs egne udneldinger herom her
  http://www.havbrug.dk/havbrug/spoergsmaal-og-svar/
  g så er det jo op til egen bedømmelse af deres svar.

 3. Leif Egholm Pedersen

  Tak for oplysningen. Af teksten i artiklen, der henvises til, fremgår at havdambrugene ikke betaler en disse for at beslaglægge et havareal. Utroligt, at det har kunnet lade sig gøre.

 4. Pingback: MF'er kvitterer for honorar fra havbrug: Bruger Corona til at få droppet stop af havbrug | Gylle.dk

 5. Pingback: Selv om seks havbrug er ulovlige, får de alligevel lov til at fortsætte – indtil videre | Gylle.dk

Skriv en kommentar