Senest 1. april bliver det afgjort, om danske havbrug skal lukkes ned i to år

Tilladelserne til de danske havbrug er enten ugyldige eller med så væsentlige mangler, at Kammeradvokaten vil have dem lukket ned, indtil der er skabt lovlige forhold. Foto: Leif Richter

Står det til statens advokat, Kammeradvokaten, skal de danske havbrug lukkes. I givet fald i et par år, mens det bliver undersøgt, om de har en skadelig indflydelse på habitatområderne. Om havbrugene bliver lukket, afgøres inden den 1. april. Det oplyser kontorchef Yvonne Korup i Miljøstyrelsen til www.gylle.dk

Kammeradvokaten har kulegravet havbrugene og har konkluderet, at tilladelserne til havbrugene enten er ugyldige eller med væsentlige mangler. Forvaltningen af havbrugene har været noget rod og har været præget af forkerte danske tolkninger af EU habitatreglerne. Det vil sige beskyttelse af  Natura 2000-områderne.  

Kontorchef Yvonne Korup, MST

Miljøstyrelsen kan ikke bare lade havbrugene fortsætte

Kammeradvokaten vurderer derfor efter en ny dom fra EU-domstolen, at Miljøstyrelsen ikke bare kan lade havbrugene fortsætte driften, mens styrelsen udarbejder de såkaldte habitatkonsekvensvurderinger. Det arbejde vil vare indtil udgangen af 2021. Alle danske havbrug ligger enten i natura 2000-områder eller meget tæt ved. – Beliggenheden bliver afgørende for, om havbrugene skal lukkes ned, siger kontorchef Yvonne Korup.

Professor Ellen Margrethe Basse, AU

Miljøprofessor enig med Kammeradvokaten

Professor i miljøret ved Århus Universitet, Ellen Margrethe Basse, er enig med kammeradvokaten. Hun siger, at habitatdirektivet  forpligter myndighederne til at undgå forringelser af naturtyperne i disse områder.

Til dagbladet Politiken siger hun, at de danske myndigheder skal sikre, at risikoen for væsentlige skadevirkninger på de nærliggende Natura 2000-områder bliver afværget. Det er en risiko, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastslået helt konkret eksisterer i de sager, som nævnet har vurderet.

Kun tre havbrug har miljøgodkendelser

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig afvist miljøgodkendelser til syv af de 19 danske havbrug. Kun tre havbrug har en miljøgodkendelse, mens yderligere klager for to havbrug behandles. De sidste syv har heller ikke fået miljøgodkendelser, selv om alle har søgt om det inden fristens udløb for seks år siden.

Lukning vil få dramatiske konsekvenser

Dansk Akvakultur – havbrugernes forening – og dets advokat er uenig i kammeradvokatens og professorens vurdering af, at havbrugene skal lukkes, mens undersøgelsen står på i de næste par år. Foreningens formand, Niels Dalsgaard, siger, at lukning af havbrugene vil få dramatiske konsekvenser for havbrugene. – Vi taler om bl.a. habitatkonsekvensvurdering af havbrug, der har ligget der i 30 år. Altså inden Danmark i 2008 skrev EU’s habitatregler ind i lovgivningen.

MF Søren Egge Rasmussen EL har i flere år engageret sig aktivt i beskyttelsen af det danske havmiljø. Her er han på togt med Greenpeace ud for Djursland.

Det vilde vesten til havs

Miljøordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, mener ikke, at driften af havbrug i eller ved Natura 2000-områderne kan fortsætte, mens undersøgelserne står på de næste par år.

– Kan man forestille sig en animalsk produktion på land uden tilladelse? Men til havs er det som det vilde vesten.

Comments

comments

6 kommentarer til Senest 1. april bliver det afgjort, om danske havbrug skal lukkes ned i to år

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.