En jysk minkavler er dømt ved landsretten og skal betale over 50.000 kroner i bøde. Avleren har svinet med miljøforhold, trods flere påtaler fra kommunen. Hans opførsel står i grel modsætning til det billede interesseorganisationen Dansk Pelsdyravl forsøger at tegne af de 1600 minkavlere i Danmark.

Forholdene på minkfarmen ved Holstebro var så ringe, at ejeren også mistede sin ret til at drive landbrug. Det skriver JyskeVestkysten, der citeres i Landbrugsavisen, 10. december.

Den 52-årige avler er blevet idømt en bøde på 50.000 kroner, men han er desuden blevet fradrømt retten til de næste fem år at drive erhverv, der kræver miljøgodkendelse.

Dommen er en stadfæstelse af en byretsdom fra marts i år. Dengang ankede både forsvarer og anklager dommen.

Sagen tog fart, da Billund Kommune gennem længere tid forgæves havde forsøgt at få minkavleren til at overholde miljølovgivningen.

Ifølge JydskeVestkysten var han tiltalt for ikke at have overdækket en gyllebeholder i 2010 samt ikke at have bekæmpet fluer effektivt året efter. I sommeren 2011 afviste han at efterkomme påbud om at tømme en gyllebeholder, som kommunen mente ikke var tæt.

Derudover var han tiltalt for, at der i november samme år var overløb fra en gyllebeholder, der var fuld. Det forklarede minkavleren med, at der var ukendte hærvæksmænd på spil. Senere på måneden i november 2011 fik manden forbud mod at drive minkfarmen, men i januar 2012 var der stadig 57 mink på adressen. Ifølge tiltalte var det en anden, der opdrættede mink på stedet, skriver avisen. Manden var dog stadig ejer af gården.

Udover bøden skal den tiltalte betale erstatning til Billund Kommune på 8.777 kroner. En udgift som kommunen har haft til at få tømt en gyllebeholder.

Comments are closed.