Minkavler fradømt retten til at drive landbrug

En jysk minkavler er dømt ved landsretten og skal betale over 50.000 kroner i bøde. Avleren har svinet med miljøforhold, trods flere påtaler fra kommunen. Hans opførsel står i grel modsætning til det billede interesseorganisationen Dansk Pelsdyravl forsøger at tegne af de 1600 minkavlere i Danmark.

Forholdene på minkfarmen ved Holstebro var så ringe, at ejeren også mistede sin ret til at drive landbrug. Det skriver JyskeVestkysten, der citeres i Landbrugsavisen, 10. december.

Den 52-årige avler er blevet idømt en bøde på 50.000 kroner, men han er desuden blevet fradrømt retten til de næste fem år at drive erhverv, der kræver miljøgodkendelse.

Dommen er en stadfæstelse af en byretsdom fra marts i år. Dengang ankede både forsvarer og anklager dommen.

Sagen tog fart, da Billund Kommune gennem længere tid forgæves havde forsøgt at få minkavleren til at overholde miljølovgivningen.

Ifølge JydskeVestkysten var han tiltalt for ikke at have overdækket en gyllebeholder i 2010 samt ikke at have bekæmpet fluer effektivt året efter. I sommeren 2011 afviste han at efterkomme påbud om at tømme en gyllebeholder, som kommunen mente ikke var tæt.

Derudover var han tiltalt for, at der i november samme år var overløb fra en gyllebeholder, der var fuld. Det forklarede minkavleren med, at der var ukendte hærvæksmænd på spil. Senere på måneden i november 2011 fik manden forbud mod at drive minkfarmen, men i januar 2012 var der stadig 57 mink på adressen. Ifølge tiltalte var det en anden, der opdrættede mink på stedet, skriver avisen. Manden var dog stadig ejer af gården.

Udover bøden skal den tiltalte betale erstatning til Billund Kommune på 8.777 kroner. En udgift som kommunen har haft til at få tømt en gyllebeholder.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.