MRSA-epidemien er løbet løbsk

MRSA2007_2014

Tallene fra Statens Serum Institut taler deres eget dystre sprog om en epidemi ude af kontrol. Ingen af sundheds- og fødevaremyndighedernes tiltag har haft nogen indflydelse på den rabiate udvikling.

Trods stigende fokus på udviklingen af svineMRSA-epidemien gennem 2014 tyder meget på, at udbredelsen af de smittefarlige bakterier er ved at løbe løbsk. Totaltallet for anmeldte svineMRSA-smittede i 2014 nåede 1228 patienter, hvilket er det dobbelt af 2013-rekorden på 648, som selv repræsenterede en tredobling fra 233 i 2012. Med denne eksponentielle udvikling kan der forventes flere end 2000 smittebærere i 2015.

SvineMRSA-smittede udgør nu næsten halvdelen af samtlige MRSA-smittede, og svineMRSA er den eneste hurtigtvoksende type blandt de tolv forskellige MRSA-typer, der løbende indsamles af “smitteberedskabet” på Statens Serum Institut.

OmbudsmandRobertSkov

Overlæge Robert Skov, SSI, har et stort ansvar for den manglende indsats mod svineMRSA. Han har brugt mere energi på at berolige svineproducenterne end på at bekæmpe smitten.

Den aktuelle udvikling har været forudsagt af uafhængige forskere gennem mere end fem år, men dyrlæger og landbrugslobbyister har afvist risikoen igen og igen. Af samme grund er der indtil nu ikke sat effektive forholdsregler i værk mod udbredelsen af smitten.

I sommeren 2014 fremlagde fødevareminister Dan Jørgensen (S) en såkaldt 5-punktsplan for en frivillig indsats, der skulle afgrænse smitten til staldene, og samtidig blev der oprettet en national rådgivningstjeneste for især svineproducenter, men ingen af disse initiativer har påvirket smitteudviklingen. Både aktionsplanen og rådgivningstjenesten fokuserer især på forbedret håndhygiejne blandt svineproducenterne, men alt tyder på, at det ikke er nok til at stoppe smittens fortsatte udbredelse.

Den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer har siden juni 2014 blokeret myndighedernes arbejde med en eventuel MRSA-bekæmpelse gennem en stævning med krav om hemmeligholdelse af alle smittede fabrikker. Så længe denne retssag verserer, har myndighederne følt sig tvunget til at forholde sig passive. Sagen skal behandles ved Østre Landsret i København i dagene 14.-16. januar 2015.

AlleMRSA2014

SvineMRSA eller MRSACC398 har nu udviklet sig til at være den helt dominerede MRSA-type i det danske sundhedsvæsen. Killde: SSI Smitteberedskab, januar 2015.

Reelt har svineindustrien for længst besluttet, at der ikke skal gøres noget radikalt for at rulle epidemien tilbage, i modsætning til hvad man ellers gør for bekæmpe zoonoser som f.eks. salmonella dublin hos danske kvægavlere. Her har man som målsætning at udrydde denne salmonella-form inden år 2017.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild, har allerede i september 2014 tonet rent flag i en intern meddelelse til svineproducenterne, hvor han bl.a. skrev:

Merrild_mink_Venstre

Minkavler Martin Merrild fra L&F.

“Realiteten er, at MRSA CC398 har nået et niveau, hvor der ingen vej er tilbage: Vi bliver nødt til at leve med MRSA CC398 både i landbruget og i det omgivende samfund, sådan som vi også lever med andre stafylokokker. Vi anerkender, at der for samfundet er en sundhedsmæssig udfordring i, at stafylokokker – herunder MRSA CC398 – har fået deres eget liv i hospitalssektoren, og nu smitter mellem mennesker.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.