Skærmbillede 2014-10-30 10.46_kh
Den seneste opgørelse over MRSACC398-smittede fra Statens Serum Institut viser, at der pr. 30. november 2014 var indrapporteret 952 smittede fra årets første 10 måneder. Epidemiens eksponentielle vækst viser, at hverken svineindustriens eller Fødevareministeriets anstrengelser for at dæmme op for smitten har nogen effekt. Inden årets udgang vil smittetallet overstige 1000. Kilde: Statens Serum Institut.

Comments are closed.