MRSA-gate involverer nu også Mette Gjerskov (S)

???????????????????????????????????????

Hvad vidste daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) om de manipulerede MRSA-redegørelser til Folketinget?

Det viser sig nu, at det ikke kun var Fødevarestyrelsen, som fjernede afgørende anbefalinger om MRSACC398 i notater til Folketinget. DR har afdækket, at det tilsyneladende foregik i tæt samarbejde med ministeriet. Tidligere fødevareminister Mette Gjerskov (S) afviser ethvert kendskab.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har 20 september 2016 bedt Fødevarestyrelsen om en redegørelse i sagen om den multiresistente svinebakterie MRSA CC398. Men nu viser det sig, at også Fødevareministeriet selv var orienteret om udeladelse af centrale oplysninger i notater og redegørelser til Folketinget. Det skriver DR Nyheder 20. september 2016.

Det er aktindsigterne bag den afslørende DR-dokumentar ’Den dag penicillinen ikke virker’, som dokumenterer Fødevareministeriets rolle.

Her fremgår det, at ikke kun Fødevarestyrelsen, men altså også Fødevareministeriet var orienteret, da en række nøgleanbefalinger fra forskere på DTU over en årrække blev slettet fra de papirer, Folketinget fik at se.

Da Fødevareministeriet i 2012 sendte en såkaldt MRSA-redegørelse til Folketinget, blev DTU’s anbefalinger om at starte MRSA-bekæmpelsen blandt svinene på de danske avlsgårde fjernet fra redegørelsen. Vel at mærke inden de folkevalgte medlemmer fik den at se.

Af sagens akter fremgår det, at der i første udgave af MRSA-redegørelsen stod følgende:

– DTU vurderer, at eftersom handel med dyr har en så stor betydning for smitte mellem besætninger, burde det være muligt i meget stor udstrækning at forhindre nyintroduktion i MRSA-frie besætninger. Det er DTU’s vurdering, at der bør bruges en top-down-approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt.

Denne tekst blev sendt fra Fødevarestyrelsen til Fødevareministeriets departement. Præcis som den blev forelagt for daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S). Men da redegørelsen blev sendt til Folketinget, var DTU’s anbefalinger pludselig fjernet.

mrsa-per-henriksen-1

Veterinærdirektør Per Henriksen trækker nu fhv. fødevareminister Mette Gjerskov ind i MRSA-gate.

Og ifølge veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen, skete dét efter aftale med ministeriet. Det fremgår af interviewet til DRs TV-dokumentar om emnet.

– Informationen af Folketinget sker i et samarbejde mellem ministeriet og Fødevarestyrelsen, forklarer Per Henriksen i interviewet.

Samme forløb gentog sig godt en måned senere, da en handlingsplan for MRSA skulle offentliggøres. Også her blev et afsnit om avlsgrisene slettet, inden de nåede Folketinget.

– Samlet set var der en dialog om, ’hvad ministeriet vil anbefale’, forklarer Per Henriksen.

Så ministeriet var orienteret om, at det her bliver slettet?

– Det har været i en god proces undervejs i ministeriet.

Daværende fødevareminister Mette Gjerskov afviser dog blankt, at hun har fjernet DTU’s anbefalinger.

– Jeg har ikke bedt om, at der skulle fjernes noget. Jeg har tværtimod bedt om, at vi skulle have en samlet handlingsplan og en tidsplan, så vi og Folketinget kunne få et samlet overblik over denne her sag, siger Mette Gjerskov.

Læs hele artiklen her.

Se den omtalte dokumentar-film “Den dag penicillinen ikke virker”.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.