Statistikken fra Statens Serum Institut viser med al tydelighed, at der ikke er gjort noget effektivt for at nedbringe antallet af nysmittede danskere med MRSACC398.

Antallet af nysmittede med svine-MRSA stiger atter, trods alle forsikringer fra landbrugslobbyisterne og svineindustrien om erhvervets store indsats for at skåne befolkningen. Pr. 16. december 2016 havde Statens Serum Institut modtaget 1186 indberetninger om nysmittede personer mod 1173 nysmittede i hele 2015.Tallet forventes at stige yderligere frem mod årsskiftet.

Særskilt foruroligende er tallet for spædbørn (< 1år) med 46 smittede i år mod 35 smittede sidste år. Også i den anden gruppe af sårbare patienter i alderen 65 – 84 er der en foruroligende vækst fra 60 smittede i 2015 til hele 87 smittede i år.

Det er fortsat unge erhvervsaktive i aldersgruppen 25-34 år, der tæller mest i statistikken over nysmittede MRSA-patienter, men der sker fortsat en stigning blandt de sårbare grupper af spædbørn og ældre medborgere, der normalt er uden forbindelse til svineindustrien.

Stigningen i nysmittede blandt ikke-erhvervsaktive mennesker er særligt bekymrende, fordi denne udvikling viser, at svineindustrien fortsat “eksporterer” sine farlige bakterier til resten af samfundet, hvor sagesløse mennesker risikerer at blive ramt. Hvor mange personer i udlandet, der rammes af den danske svineMRSA-bakterie gennem en årlig eksport af 11 mio. inficerede levende svin, er der ingen statistik over.

Ukendt mørketal

Siden de første fund af svine-MRSA i 2007 er smittespredningen steget voldsomt.

Indtil i dag er der konstateret 4917 nysmittede personer i Danmark, men antallet af aktuelle smittebærere er højere, fordi Statens Serum Institut konsekvent frasorterer alle patienter, der en gang tidligere har været smittede, selvom det er velkendt, at beskæftigede i svineindustrien gang på gang bliver smittebærere. Dette mørketal vokser ganske logisk fra år til år, men afspejles ikke i de årlige statistikker. Derimod dæmper det voksende mørketal af ikke-registrerede smittebærere kunstigt epidemiens vækst.

Heller ikke smittebærende personers videre skæbne kendes, da deres eventuelle sygdomsforløb hverken undersøges eller registreres. En smittebærende person kan derfor udvikle en livstruende infektion og evt. dø, uden at det kommer med i statistikken, hvis vedkommende på et tidspunkt har været indberettet som rask smittebærer.

Denne falske nyhed blev placeret af landbrugsavisen.dk i juni i år, baseret på en mindre nedgang i antallet af nysmittede fra 2014 til 2015. Nu er antallet atter stigende, så avisens redaktør må have røde ører.
Visited 8 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.