MRSA-smitte er ingen sygdom, mener Arbejdsskadestyrelsen – men MRSA-eksem er…

MRSA_eksem

MRSA-eksem kan være stærkt invaliderende og udløser nu erstatning. Foto: Sickpigs.

Arbejdsskadestyrelsen har i foråret 2015 anerkendt følgerne af et sygdomsforløb med en MRSACC398-infektion som en invaliderende erhvervssygdom, der udløser erstatning. Dog er det ikke selve MRSACC398-infektionen, der anerkendes, men den deraf afledte eksem. Det skriver Dansk Veterinær Tidsskrift nr. 6, 2015, der er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening.

Ifølge dyrlægeforeningens fagpolitiske konsulent Ida Tingman Møller er det “vigtigt at skelne mellem selve MRSA-smitten og eventuelle følger af smitten”. Konsulenten begrunder det med, at Sundhedsstyrelsen har besluttet, at smittede svinearbejdere ikke skal behandles, så længe de er raske smittebærere. Det giver ikke mening at fjerne MRSACC398 fra de folk, der skal tilbage i svinestaldene, fordi de hele tiden bliver udsat for smitten.

Ida

Ida Tingman Møller, DDD.

“Selve MRSACC398-smitten bliver derfor ikke anerkendt som en erhvervssygdom”, skriver Tingman Møller. I den konkrete sag er der tale om en person, der har udviklet permanent eksem som følge af MRSACC398-smitten. “Varigt eksem kan være meget invaliderende og få betydning for erhvervsevnen”, påpeger Tingman Møller, der dog ikke ønsker at oplyse, om det er en svinedyrlæge, der er hovedpersonen i den konkrete sag.

Hos Arbejdsskadestyrelsen bekræfter den presseansvarlige Christian Frederik Mortensen, at MRSACC398-smitte ikke betragtes som en erhvervssygdom og derfor heller ikke udløser erstatning, hvorimod eventuelle afledte lidelser gør. Styrelsen er ikke umiddelbart i stand til at oplyse, hvor mange sager man har med MRSA-skabte lidelser, men han vurderer, at det er “meget få”.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.