MRSA_eksem
MRSA-eksem kan være stærkt invaliderende og udløser nu erstatning. Foto: Sickpigs.

Arbejdsskadestyrelsen har i foråret 2015 anerkendt følgerne af et sygdomsforløb med en MRSACC398-infektion som en invaliderende erhvervssygdom, der udløser erstatning. Dog er det ikke selve MRSACC398-infektionen, der anerkendes, men den deraf afledte eksem. Det skriver Dansk Veterinær Tidsskrift nr. 6, 2015, der er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening.

Ifølge dyrlægeforeningens fagpolitiske konsulent Ida Tingman Møller er det “vigtigt at skelne mellem selve MRSA-smitten og eventuelle følger af smitten”. Konsulenten begrunder det med, at Sundhedsstyrelsen har besluttet, at smittede svinearbejdere ikke skal behandles, så længe de er raske smittebærere. Det giver ikke mening at fjerne MRSACC398 fra de folk, der skal tilbage i svinestaldene, fordi de hele tiden bliver udsat for smitten.

Ida
Ida Tingman Møller, DDD.

“Selve MRSACC398-smitten bliver derfor ikke anerkendt som en erhvervssygdom”, skriver Tingman Møller. I den konkrete sag er der tale om en person, der har udviklet permanent eksem som følge af MRSACC398-smitten. “Varigt eksem kan være meget invaliderende og få betydning for erhvervsevnen”, påpeger Tingman Møller, der dog ikke ønsker at oplyse, om det er en svinedyrlæge, der er hovedpersonen i den konkrete sag.

Hos Arbejdsskadestyrelsen bekræfter den presseansvarlige Christian Frederik Mortensen, at MRSACC398-smitte ikke betragtes som en erhvervssygdom og derfor heller ikke udløser erstatning, hvorimod eventuelle afledte lidelser gør. Styrelsen er ikke umiddelbart i stand til at oplyse, hvor mange sager man har med MRSA-skabte lidelser, men han vurderer, at det er “meget få”.

Comments are closed.