Sådan præsenterer RSG90 sig selv. Virkeligheden ser anderledes ud, ifølge Anne Bjergvang.

Anne Bjergvang, Agersø, skriver 19. november 2017:

På Stigsnæs ligger RGS90, som modtager spildevand fra danske virksomheder og fra norske virksomheder. I Norge skal al forurening fjernes, før der udledes i havmiljøet. Sådan er det ikke i Danmark!

I 1. halvår af 2017 har virksomheden modtaget 223.936 tons spildevand. Heraf er 26.478 dansk spildevand og resten er fra udlandet.

Anne Bjergvang, Agersø.

Efter behandling udledes spildevandet i vandet mellem Stigsnæs og Bisserup.  Der er tilladelse til årlig udledning af 1 million m3. Det svarer ca. til indholdet af 50.000 lastbiler. Samtidig har virksomheden årlig indvindingstilladelse til at bruge 1,8 millioner m3­­ grundvand.

Men hvad bruger man 1,8 mill. m3 rent grundvand til? Man bruger vand til rensning. Det er tilladt i Danmark at fortage en form for fortynding – for derefter at lukke det ud havmiljøet!

Er det derfor de har indvindingstilladelse til 1,8 mill. m3 grundvand, så de kan fortynde spildevandet, for derefter at sende det direkte i vores lokale havmiljø?  Det er vanskeligt at finde ud af dette. Jeg har ikke svaret.

Slagelse kommune er miljømæssig kontrolmyndighed. Slagelse kommune har sidst udført en ekstern myndighedskontrol i 2015. Det fremgår af indsendte rapporter til Slagelse kommune fra virksomheden, at RGS i 2017 i 4 ud af 6 prøver har overskredet grænseværdierne for PAHer. Der udledes også bly, barium, arsen, kobber, kviksølv m.m. – der er selvfølgelig grænseværdier for udledningen.

Vort lokale havmiljø forurenes. Når miljøgifte kommer ud i vandet, forsvinder de ikke – nej de spredes i vort lokale havmiljø. Dette er foregået i årevis. Er det måske derfor fiskene forsvinder? Er det langtidspåvirkningen vi begynder at se nu?

Som øbo, borger i Skælskør området og som ny kandidat til byrådet er jeg bekymret for vores miljø. Er kommunens tilsyn stærkt nok og kan det gøres bedre. Har virksomheder ret til at kontrollere sig selv? Er det ræven, som vogter gæs?

Jeg mener, vi skal passe på vort miljø og på vores grundvand. Vi skal have et stærkt erhvervsliv. Men der skal være en balance. Jeg synes ikke vi i Slagelse kommune skal udlede spildevand fra norske virksomheder i vores lokale havmiljø, når Norge allerede har forbudt udledning af det samme spildevand i Norges havmiljø.

Anne Bjergvang er kandidat nr. 8 for Socialdemokratiet til kommunevalget i Slagelse kommune.

Visited 2 times, 1 visit(s) today