Norsk spildevand belaster det danske havmiljø

Sådan præsenterer RSG90 sig selv. Virkeligheden ser anderledes ud, ifølge Anne Bjergvang.

Anne Bjergvang, Agersø, skriver 19. november 2017:

På Stigsnæs ligger RGS90, som modtager spildevand fra danske virksomheder og fra norske virksomheder. I Norge skal al forurening fjernes, før der udledes i havmiljøet. Sådan er det ikke i Danmark!

I 1. halvår af 2017 har virksomheden modtaget 223.936 tons spildevand. Heraf er 26.478 dansk spildevand og resten er fra udlandet.

Anne Bjergvang, Agersø.

Efter behandling udledes spildevandet i vandet mellem Stigsnæs og Bisserup.  Der er tilladelse til årlig udledning af 1 million m3. Det svarer ca. til indholdet af 50.000 lastbiler. Samtidig har virksomheden årlig indvindingstilladelse til at bruge 1,8 millioner m3­­ grundvand.

Men hvad bruger man 1,8 mill. m3 rent grundvand til? Man bruger vand til rensning. Det er tilladt i Danmark at fortage en form for fortynding – for derefter at lukke det ud havmiljøet!

Er det derfor de har indvindingstilladelse til 1,8 mill. m3 grundvand, så de kan fortynde spildevandet, for derefter at sende det direkte i vores lokale havmiljø?  Det er vanskeligt at finde ud af dette. Jeg har ikke svaret.

Slagelse kommune er miljømæssig kontrolmyndighed. Slagelse kommune har sidst udført en ekstern myndighedskontrol i 2015. Det fremgår af indsendte rapporter til Slagelse kommune fra virksomheden, at RGS i 2017 i 4 ud af 6 prøver har overskredet grænseværdierne for PAHer. Der udledes også bly, barium, arsen, kobber, kviksølv m.m. – der er selvfølgelig grænseværdier for udledningen.

Vort lokale havmiljø forurenes. Når miljøgifte kommer ud i vandet, forsvinder de ikke – nej de spredes i vort lokale havmiljø. Dette er foregået i årevis. Er det måske derfor fiskene forsvinder? Er det langtidspåvirkningen vi begynder at se nu?

Som øbo, borger i Skælskør området og som ny kandidat til byrådet er jeg bekymret for vores miljø. Er kommunens tilsyn stærkt nok og kan det gøres bedre. Har virksomheder ret til at kontrollere sig selv? Er det ræven, som vogter gæs?

Jeg mener, vi skal passe på vort miljø og på vores grundvand. Vi skal have et stærkt erhvervsliv. Men der skal være en balance. Jeg synes ikke vi i Slagelse kommune skal udlede spildevand fra norske virksomheder i vores lokale havmiljø, når Norge allerede har forbudt udledning af det samme spildevand i Norges havmiljø.

Anne Bjergvang er kandidat nr. 8 for Socialdemokratiet til kommunevalget i Slagelse kommune.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.