Af Nina Bjarup Vetter

Miljøforeningen BLAK på Djursland har etableret et sekretariat for en Maritim Nationalpark, som kan arbejde videre med visionen om en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat.

Tirsdag den 29. oktober drager sekretariatet og repræsentant for landsbyfællesskabet Østdjurs/distriktsrådet i Østdjurs, Flemming Petersen, til Øresundsakvariet i Helsingør. Her vil akvariechef Jens Peder Jeppesen fortælle om deres andel i arbejdet med at etablere en Maritim Nationalpark i Øresund.

Cand. theol. Nina Bjarup Vetter

Fælles interesser på Djursland og Nordsjælland

Der er mange lighedspunkter mellem de nordsjællandske og djurslands kommuner. Ikke mindst afhængigheden af turismen som skaber tusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter. Et samarbejde om at langtidssikre havmiljøet og det rene badevand giver derfor god mening. Det handler om bæredygtigt fiskeri, reetablering af stenrev, forbud mod bundtrawl og råstofudvinding samt en fælles indsats mod udledninger af næringsstoffer fra havbrug og fra landsiden. At sætte det ind i rammen af en Maritim Nationalpark kan løfte områderne og langtidssikre de store rekreative interesser, der er forbundet med rent badevand og et levende hav.

Blågrønt kystbælte

Rent lokalt på Djusland er visionen desuden at få udarbejdet planer om et blågrønt kystbælte og en Naturpark langs Djurslands kyster. Kyst- og vandløbsnære arealer skal søges udtages af landbrugsdrift for at nedsætte udledningerne og genskabe naturen. Dette er allerede indskrevet i Landsbyklynge-fællesskabet Østdjurs handlingsplan, og vil styrke både bosætning og f.eks. den stigende vandreturisme – centreret omkring kystlandet.

Ny usikkerhed om havbrug

Desværre er der igen opstået usikkerhed omkring havbrug, til trods for at vores nye miljøminister Lea Wermelin sidst i august fra Jernhatten udtalte, at der ikke ville komme nye havbrug i Kattegat. Alligevel er miljøstyrelsen gået i gang med sagsbehandlingen af placeringsansøgningerne fra de 37 havbrug. Det er selvklart et forhold der også vil blive drøftet på dagen.

Blåt Danmarkskort

På lidt længere sigt er hensigten at udvide samarbejdet også til Østersøområdet og få fokus på et decideret ”Blåt Danmarkskort”. En pendant til det grønne Danmarkskort, som handler om at etablere sammenhængende land(vand)områder som kan styrke biodiversiteten.

Sekretariatet består af Nina Bjarup Vetter, cand.theol og formand for miljøforeningen BLAK på Djursland, Steen Ulnits fiskeribiolog og cand.scient, Flemming Seiersen, miljøjournalist og tidligere lektor på Danmarks Journalisthøjskole, Anne Bregnballe, dr. polit ved Institut for Statsvitenskap, Oslo. Desuden er der etableret et advisory board, hvor professor Stiig Markager og forhenværende generaldirektør ved EU-kommissionen Asger Petersen er indtrådt.

One Comment

  1. John Hansen

    Det lyder rigtigt dejligt. Hvis modstanden mod havbrug og tilbagerulningen af Landbrugspakkens forfærdelige konsekvenser for havmiljøet kunne inkorporeres, ville det være en yderligere gevinst for vores havmiljø. Havbrugslobbyen og landbrugsdittoen får alt får meget plads.

Skriv en kommentar