Nyt samarbejde om maritim nationalpark på tværs af Kattegat

Af Nina Bjarup Vetter

Miljøforeningen BLAK på Djursland har etableret et sekretariat for en Maritim Nationalpark, som kan arbejde videre med visionen om en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat.

Tirsdag den 29. oktober drager sekretariatet og repræsentant for landsbyfællesskabet Østdjurs/distriktsrådet i Østdjurs, Flemming Petersen, til Øresundsakvariet i Helsingør. Her vil akvariechef Jens Peder Jeppesen fortælle om deres andel i arbejdet med at etablere en Maritim Nationalpark i Øresund.

Cand. theol. Nina Bjarup Vetter

Fælles interesser på Djursland og Nordsjælland

Der er mange lighedspunkter mellem de nordsjællandske og djurslands kommuner. Ikke mindst afhængigheden af turismen som skaber tusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter. Et samarbejde om at langtidssikre havmiljøet og det rene badevand giver derfor god mening. Det handler om bæredygtigt fiskeri, reetablering af stenrev, forbud mod bundtrawl og råstofudvinding samt en fælles indsats mod udledninger af næringsstoffer fra havbrug og fra landsiden. At sætte det ind i rammen af en Maritim Nationalpark kan løfte områderne og langtidssikre de store rekreative interesser, der er forbundet med rent badevand og et levende hav.

Blågrønt kystbælte

Rent lokalt på Djusland er visionen desuden at få udarbejdet planer om et blågrønt kystbælte og en Naturpark langs Djurslands kyster. Kyst- og vandløbsnære arealer skal søges udtages af landbrugsdrift for at nedsætte udledningerne og genskabe naturen. Dette er allerede indskrevet i Landsbyklynge-fællesskabet Østdjurs handlingsplan, og vil styrke både bosætning og f.eks. den stigende vandreturisme – centreret omkring kystlandet.

Ny usikkerhed om havbrug

Desværre er der igen opstået usikkerhed omkring havbrug, til trods for at vores nye miljøminister Lea Wermelin sidst i august fra Jernhatten udtalte, at der ikke ville komme nye havbrug i Kattegat. Alligevel er miljøstyrelsen gået i gang med sagsbehandlingen af placeringsansøgningerne fra de 37 havbrug. Det er selvklart et forhold der også vil blive drøftet på dagen.

Blåt Danmarkskort

På lidt længere sigt er hensigten at udvide samarbejdet også til Østersøområdet og få fokus på et decideret ”Blåt Danmarkskort”. En pendant til det grønne Danmarkskort, som handler om at etablere sammenhængende land(vand)områder som kan styrke biodiversiteten.

Sekretariatet består af Nina Bjarup Vetter, cand.theol og formand for miljøforeningen BLAK på Djursland, Steen Ulnits fiskeribiolog og cand.scient, Flemming Seiersen, miljøjournalist og tidligere lektor på Danmarks Journalisthøjskole, Anne Bregnballe, dr. polit ved Institut for Statsvitenskap, Oslo. Desuden er der etableret et advisory board, hvor professor Stiig Markager og forhenværende generaldirektør ved EU-kommissionen Asger Petersen er indtrådt.

Comments

comments

En kommentar til Nyt samarbejde om maritim nationalpark på tværs af Kattegat

  • John Hansen skriver:

    Det lyder rigtigt dejligt. Hvis modstanden mod havbrug og tilbagerulningen af Landbrugspakkens forfærdelige konsekvenser for havmiljøet kunne inkorporeres, ville det være en yderligere gevinst for vores havmiljø. Havbrugslobbyen og landbrugsdittoen får alt får meget plads.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.