Økologisk landmand føler sig berøvet

Ifølge regeringens landbrugspakke skal økologernes miljøgevinst bruges til at sprede mere gødning på de konventionelle marker.

Økologer bruger langt mindre gødning end konventionelle landmænd – foruden de andre økologiske tiltag, der sparer miljøet for en stor belastning. Men den miljøgevinst, det giver, skal nu bruges til, at konventionelle landbrug kan sprede mere gødning på deres marker.

Det skriver TV2OJ, 18. februar 2016.

Sådan ser fremtiden for landbruget ud ifølge regeringens nye landbrugspakke. Men det er ikke rimeligt, mener en økologisk landmand fra Horsens-egnen.

– Det er ærgerligt, at man får stjålet de tiltag, som man gør, siger økologisk landmand Philip Dam Hansen fra Hovedgård, der frygter for det danske vandmiljø.

– Jeg tror, det ville give lang mere mening, hvis man skilte de to systemer ad. Så at de lavede de tiltag, der gjorde, at de kunne gøde i det niveau, som der nu er fagligt belæg for. Og at vi ligesom kan få lov til at holde vores tiltag for os selv og få gevinsten selv – som de forbrugere, som støtter vores produktion, også betaler for, siger Philip Dam Hansen.

Se video og artiklen her.

Den forurettede økolandmand får støtte fra formand Per Kølster, Økologisk Landsforening. Han skriver 18. februar 2016 i avisen “Økologi & Erhverv”: Det eneste rimelige er, at økologien trækkes ud af regnestykkets første pulje og lægges os over i den anden pulje. Så resultatet af mere og mere økologi vil være, at datoen for det sunde havmiljø rykker tættere på i stedet for at bidrage til ministerens forhaling.

Læs hele artiklen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.