Landbruget har i Storbritannien sprøjtet med pesticider siden 2. Verdenskrig. Det har medført en omfattende ødelæggelse af miljø og biodiversitet(Ecocide). Det skriver Rosemary Mason, 28. april 2017 i denne artikel for gylle.dk. Den er oversat af John Graversgaard.

Rosemary Mason.

Ecocide kan være en forbrydelse mod menneskeheden ifølge Den Internationale Domstol i Haag(21). I 1970`erne gav den britiske regering landbrugsindustrien massiv indflydelse og magt.

Robert van den Bosch, skrev i 1978  i bogen: The Pesticide Conspiracy:

“Hvis man tænker på hvor farlige disse kemikalier er, så ville man forvente at det ville være regeringens politik at begrænse deres anvendelse med alle mulige midler. Men The Royal Commission on Environmental Pollution (RCEP) udtalte:  ”Der er ikke en sådan politik i UK, og behovet herfor er heller ikke blevet overvejet, uanset den store vækst i forbruget af disse kemikalier”(22).

Den agrokemiske industri havde den modsatte opfattelse, at regeringens politik var at fremme den maksimale brug af pesticider. Ifølge industrien blev 310.000 acres ud af 367.000 acres med kartofler sprøjtet med herbicider, 114.000 acres med insekticider i granulat og nematocider, 218.000 acres med bladinsekticider og 265.000 acres med svampemidler.(23) På den vis kan 1 acre med kartofler, praler industrien, behandles 2-11 gange med forskellige pesticider. Van den Bosch fordømmer også Storbritannien for sprøjtning fra luften: ”Det er skamfuldt så meget sprøjtning fra luften der finder sted her i landet. 1 mill. acres sprøjtes hvert år med 34.000 flyvninger. Der er praktisk taget ingen kontrol hermed..ligesom der ikke synes at være nogen kontrol med sprøjteudstyret.” The Royal Commission som blev dannet i 1970 blev lukket i 2011 som led i regeringens nedskæringer. Storbritannien bruger stadigvæk flysprøjtning i modsætning til EU`s anbefalinger.

Fødevaremyndighedernes overvågning af pesticider fra 1988 til 2014

Dette materiale peger på at britiske fødevarer indeholder i stigende omfang pesticidrester. En undersøgelse af pesticider brugt på raps fra 1988-2014 viste at antallet af aktive produkter som blev anvendt var stedet fra 5 i 1988 til 15 i 2014(Se Figur 1) og antallet af behandlinger er øget fra 5 til 12 i samme periode(Se Figur 2). I 2014 blev herbicider brugt på 98.4 % af rapsen og 95.8 % på rapsfrø.

I 2014 blev glyphosat anvendt på hvede(601 tons) og andre kornsorter samt kartofler, raps, bønner, sukkerroer mm.(577 tons) i alt 1,765 tons glyphosat på alle afgrøder. Det totale omfang af pesticider anvendt i landbruget i 2014 overstiger 16,000 tons.

Myndighedernes statistik viser at arealet som i 2012 blev behandlet med glyphosat var 1.750.000 ha. Dette var øget i 2014  til 2.250,000 ha.

Massiv vækst i brug af glyphosat mellem 2012 og 2014

Statistikker viser at i 2012 var arealet behandlet med glyphosat på 1.750.000 ha. Dette var øget i 2014 til 2,250,000 ha. Guy Gagen, rådgiver for National Farmers Union har udtalt at den øgede brug af glyphosat nok skyldes problemer med ”black grass”(Agerrævehale)(24).

Agerrævehale er resistent overfor glyphosat ligesom japansk ”knotweed”( japansk pileurt). Agerrævehale blev først set i 1982 efter at landmændene var begyndt med at sprøjte med glyphosat før høsten, og findes nu på 16.000 landbrug i 34 regioner. Guy Gagen udtaler at sprøjtning af hvede kan medføre at spor af glyphosat kan ende i brødet som sælges i supermarkedet, men at mængden er godt under det maksimalt tilladte i EU. En talsmand fra Landbrugsministeriet(DEFRA) udtaler: ”Der findes en vidtrækkende regulering så mennesker og miljø er beskyttet mod pesticider. Godkendelsen af glyphosat bliver gennemgået af EU kommissionen”.

Fig. 1 PESTICIDES: Antal aktive substanser brugt på Raps i UK fra 1988-2014. Bragt med tilladelse af John Hoar, Hampshire Beekeeper’s Spray Liaison Officer. Figuren fra FERA.

Naturens tilstand  i 2016 ifølge 50 organisationer(25).

Mark Eaton fra RSPB(Britisk Fugle- og Naturfredningsforening) siger: ”Rapporten indeholder et biodiversitets indeks som viser faldet i antallet af arter over århundreder. UK har mistet betydeligt mere natur over en længere periode med UK i bunden som 29 laveste land ud af 218 lande. Det er ret chokerende at hvor vi står i forhold til resten af verden, selv sammenlignet med andre vesteuropæiske lande som Frankrig og Tyskland, som ligger et godt stykke over os. Indekset viser hvordan vi over en længere periode er blevet ret fladtrykte”

Biodiversitet indeks følger brugen af pesticider.

Link til præsentation af dette(26).

“Ud af 218 lande, så ligger UK som nr. 189: det er det 29 laveste ud af 218 lande: Lande som ligger under er Irland, USA, Hongkong og Macao. Det betyder at naturen i UK har det langt værre end i de fleste andre lande. I UK er 165 arter kritisk truet og vil muligvis forsvinde. I England er det 109 arter, i Skotland 65 arter, Nord Irland 45 arter og i Wales 41 arter”.

Cirka 75 % af jorden i UK er opdyrket for fødevare produktion. Hvordan vi behandler denne jord er nøglen til naturens tilstand.

Fødevaremyndighederne og deres forskere i USA tillader Monsanto og DuPont at skabe biologiske ørkener, og det må have kendskab til det? Craig Childs bekræfter dette i sin bog Apocalyptic Planet: Field Guide to the Future of the Earth(27).

Staten Iowa i USA er blot et område hvor USA`s Geologiske Undersøgelser(US GS) har konstateret udbredt fourening af jord, luft og regnvand med glyphosat og et af dets langtidsholdbare nedbrydningsprodukter AMPA(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid)(28).

I Grundy regionen hvor Craig Childs tilbragte en weekend i en GMO majsmark monokultur på udkig efter liv I naturen: ”Jeg lyttede og hørte intet, ikke en fugl, ikke en lyd fra et insekt. Landmanden Owen havde givet os lov til vandre i hans majsmarker. Han dyrkede en blanding fra DuPont og Monsanto. Vi var nu i et DuPont område. Det var ikke anderledes.”

Robert Krulwich skriver i sin blog(29): “Majsdyrkere lovpriser majsen. Alt som kan spise majsen, skade den og genere den bliver dræbt. Majsen dyrkes for at bekæmpe angreb. Jorden sprøjtes. Stilkene sprøjtes igen”. Criag undrede sig: “Hvad vil jeg finde?” Svaret forundrede mig, Han fandt næsten intet. Der var ingen bier. Luften og jorden var tom. Han fandt en lille myre. Lidt senere en lille svamp på størrelse med en æblekerne. Senere en edderkop som spiste en flue. En rød mide på størrelse med et sandkorn som hastede over den nøgne jord, nogle græshopper og det var det hele. Selv om kravlede rundt fandt han ikke mere. Det føltes som at være på en fuldstændig anden planet, en nøgen verden.

Fødevaremyndighederne i USA tester ikke fødevarer for glyphosat(30). USDA har besluttet ikke at teste for glyphosat rester i fødevarer efter aftale med EPA og FDA.

En aktindsigt far 11. jan viste at USDA stadigvæk planlagde at teste fødevarer for glyphosat i begyndelsen af året, men for nylig udtalte en embedsmand fra USDA til Huffington Post, at dette ikke ville ske alligevel.

FDA stoppede testning for glyphosat sidste efterår, men ikke før en kemiker hos myndigheden havde fundet alarmerende niveauer af glyphosat i USA produceret honning og havregryn.

Kilder:

21 https://www.theguardian.com/global/2016/sep/15/hague-court-widens-remit-to-include-environmental-destruction-cases

22 Van den Bosch, R. The Pesticide Conspiracy: USA Doubleday & Company (1978): Dorchester, UK: Prism Press (1980)

23 Industry’s Statistics: British Agrochemical Association London 1976

24 http://www.thetimes.co.uk/tto/environment/article4528297.ece

25 http://www.rspb.org.uk/Images/State%20of%20Nature%20UK%20report_%2020%20Sept_tcm9-424984.pdf

26 https://ww2.rspb.org.uk/whatwedo/stateofnature2016

27 http://houseofrain.com/bookdetail.cfm?id=1344621970977

28 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jawr.12159/abstract

29 http://www.npr.org/sections/krulwich/2012/11/29/166156242/cornstalks-everywhere-but-nothing-else-not-even-a-bee

30 http://www.organicauthority.com/usda-drops-plan-to-test-for-glyphosate-herbicide-residue-in-food/

Comments are closed.