skaermbillede-2016-10-21-15-12-56

KOMMENTAR af Simon Kollerup, fødevareordfører for Socialdemokratiet, 18. oktober 2016. Vi bringer et uddrag med tilladelse fra RÆSON.

14 danskere. Det er ikke så mange. Det var det antal, som i 2007 var smittet med MRSA. I år anslår eksperterne, at op mod 12.000 danskere er smittede. Udviklingen er voldsom, og antibiotikaresistens er farligt for danskernes sundhed, helbred – og i sidste ende liv.

Derfor kalder MRSA-problemet på politikere, som træffer de rigtige valg. Men vi har i stedet en minister, som traf det forkerte valg, og som nu kæmper med vildledning af Folketinget og en forkert brug af danske forskere i den samme kamp.

Dan Jørgensen_fodrer svin
Dan Jørgensen (S) fik vedtaget handlingsplanen mod MRSA i april 2015, men stor dele af den er stadig ikke sat i værk.

Men først baggrunden:
I 2015 fik SR-regeringens fødevareminister Dan Jørgensen flertal for en ambitiøs MRSA-handlingsplan fra alle Folketingets partier, på nær Liberal Alliance. Et af målene i handlingsplanen for at bekæmpe MRSA er en udfasning af det mest anvendte antibiotikum i svineproduktionen: Tetracyklin. Omtrent en tredjedel af al anvendt antibiotika i svineproduktionen er tetracyklin, og med det massive forbrug følger også en betydelig risiko for resistens. Det store problem er, at vi mennesker har brug for, at tetracyklin fortsat er et aktivt stof til behandling af menneskesygdomme.

Så hvis resistensen vandrer fra svin til mennesker, er vi på den! Lad lige øjnene vandre op til dette indlægs første to linjer. Vi bliver som mennesker smittet allerede i dag, og smitten er stigende.

Efter regeringsmagten kom på Venstres hænder, hørte vi ikke så meget til MRSA-handlingsplanen, men i foråret 2016 skete der noget.

Selvom landbruget havde varslet en halvering af tetracyklin af egen drift, var forbruget af tetracyklin stigende(!) i årets første seks måneder. Samtidig arbejder Fødevarestyrelsen i en arbejdsgruppe, hvor Landbrug & Fødevarer, Veterinærmedicinsk Forening, Dyrlægeforeningen og andre deltager. De skal finde en model for det såkaldte ”Differentieret Gult Kort”, som med en øget vægtning skal sikre, at incitamentet til at bruge et andet antibiotikum end tetracyklin bliver så stor, at stoffet udfases og MRSA-handlingsplanens målsætning dermed realiseres.

Fødevarestyrelsen kommer på trods af input fra de nævnte foreninger frem til, at tetracyklin skal vægtes 50% tungere, så det bliver mere attraktivt at bruge et andet stof. Derfor sender Fødevarestyrelsen en bekendtgørelse i høring, hvor Tetracyklin netop vægtes med en faktor 1,5 i stedet for 1.

I høringsperioden skriver landbruget og de øvrige deltagere fra arbejdsgruppen høringssvar, hvor de plæderer for, at tetracyklin kun vægtes 20% tungere, altså med en faktor 1,2.

tetracyklin_forbrugssvigt
Forbruget af tetracyklin i svineindustrien er ikke faldet – tværtimod. Kilde: DR.

OG NU kommer vi så til det tidspunkt, hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen træffer det forkerte valg. Det er højsommer. Slutningen af juni måned. Ministeren læser sine sager igennem og træffer på en sommerdag i 2016 et helt forkert valg. For selvom han af sine embedsmænd advares mod en imødekommelse af landbrugets ønske om en reduceret faktor på 1,2, om at han vil få kritik i medierne, om at vi i MRSA-forligskredsen vil kunne kritisere ham for, at 1,2 ikke er nok til at opnå handlingsplanens målsætning, at 1,2 vil være langsommere end 1,5.

På trods af advarslerne udsteder Esben Lunde Larsen en bekendtgørelse, hvor tetracyklin vægtes med landbrugets ønske på 1,2. Med andre ord: Esben Lunde Larsen flytter aktivt foden fra speederen i udfasningen af tetracyklin over på bremsen. Stik imod handlingsplanens målsætning, præcist som advaret af sine embedsfolk.

I september 2016 kortlægger DR forløbet. Ministeren er nu på rejse med Troels Lund Poulsen, kronprinseparret og en større delegation i USA og åbner døre for erhvervet. Esben Lunde Larsen, som har været vidende om alle advarsler og information i sagen, beder alligevel fra USA sine embedsfolk om at sende ham sit samlede ”dossier” med tetracyklinsagen til hotelværelset i staterne. Han leder efter et halmstrå, som kan forsvare eller dække over hans forkerte valg den sommerdag, hvor faktoren røg ned til 1,2. Intet er der at få øje på.

(forts.)

Læs hele artiklen i RÆSON.

Comments are closed.