For den ekstremt store svineindustri i Danmark vil det få katastrofale økonomiske følger, hvis det viser sig, at svin kan smittes med Covid-19. For store dele af den danske befolkning vil et sådan scenario udgøre en livstruende situation. Foto: Dyrenes Beskyttelse/Presse

Overalt i svineindustrien i EU holder aktionærerne vejret i disse uger. De venter ængsteligt på forskningsresultaterne fra det tyske forbundslaboratorium: Kan de 148 mio. EU-svin udgøre en smittefarlig Covid-19 trussel mod de 512,4 millioner EU-borgere (2018)?

Det er den tyske forbundsregerings forskningsinstitut Friedrich-Löffler-Institut (FLI), der undersøger husdyrs og kæledyrs følsomhed over for SARS-CoV-2 i en række tests. Man forventer de første resultater i slutningen af april. Først da kan den mulige risiko for mennesker og husdyr vurderes.

Sars-CoV-2-virus er et medlem af coronavirus-familien, der forårsager luftvejssygdommen Covid-19.

Ifølge FLI er der foreløbig ikke noget bevis på, at husdyr kan få SARS-CoV-2-korona-virus, eller at svin kan overføre og sprede denne virus til mennesker. Da Danmark er det land i EU, der har det suverænt største antal svin i forhold til indbyggertallet, knytter der sig en betydelig ængstelse til risikoen for smitte gennem husdyr.

Svinenes top-10 i EU (svin pr. 100 indbyggere) Kilde: Eurostat

1. Danmark (220)

2. Holland (71)

3. Belgien (57)

4. Estland (55)

5. Cypern (42)

6. Tyskland (35)

7. Østrig (34)

8. Grækenland (32)

9. Malta (30)

10. Polen (29)

Husdyr kan ikke smitte – foreløbigt…

Friedrich-Löffler-Institut (FLI) har afholdt en omfattende Q & A-session, der dækker nogle af de mest hyppige bekymringer hos ejere af kæledyr og kødproducenter, og hvad de bør overveje på kort sigt. Det vigtigste punkt er, at det i øjeblikket antages, at husdyr ikke kan blive inficeret og derfor ikke betragtes som bærere af virus.

Under alle omstændigheder er det klogt at undlade fysisk nærkontakt med svin, da konventionelle svin allerede er inficerede med de resistente MRSA-stafylokokker. Foto: SSI-foredrag

Her er nogle uddrag af svarene:

Kan svin blive inficeret med SARS-CoV-2 og sprede det?

Ifølge FLI er der i øjeblikket ikke noget bevis for, at husdyr kan få SARS-CoV-2-corona-virus, eller at de kan overføre og sprede den. FLI tester i øjeblikket som nævnt husdyrs følsomhed over for SARS-CoV-2 i en række forsøg og forventer de første resultater i slutningen af ​​april. Først da kan den mulige risiko for mennesker og dyr vurderes.

Truer corona-virus svineproduktionen?

Så længe der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for, at svin kan blive inficeret med corona-virus eller bidrage til spredningen af ​​virus, er undersøgelser af slagtede dyr ikke nødvendigt ifølge FLI. Det tyske forbundslandbrugsministerium (BMEL) finder også smitte gennem fødevare for ”usandsynlig”. Svineproducenter behøver ikke at bekymre sig om de skal markedsføre deres dyr i øjeblikket.

Hvad sker der, hvis en svineproducent bliver syg?

Hvis en person bliver syg med corona-virus, anbringes man i karantæne i 14 dage. Det samme gælder for nære kontakter. Som regel påvirkes ikke kun lederen, men også familien af ​​en karantæne. Berørte personer skal kontakte den lokale sundhedsmyndighed så hurtigt som muligt, som i individuelle tilfælde beslutter, hvorvidt karantænen skal implementeres, og hvordan man skal håndtere ansatte eller virksomhedsassistenter. Direkte kontakt og arbejde i forbindelse med andre mennesker skal undgås under alle omstændigheder for ikke at inficere andre mennesker.

Svin har allerede en stribe artsspecifikke corona-virus, der forårsager forskellige lidelser og ofte forårsager dødsfald blandt dyrene. Privatfoto

Er SARS-CoV-2 forbundet med epizootisk virusdiarré hos svin?

FLI ønsker at skabe klarhed om dette spørgsmål. Epizootic viral diarré (PED) er en diarrésygdom hos svin forårsaget af coronavirus. De to patogener (sygdomskim) skal imidlertid betragtes tydeligt adskilt fra hinanden. SARS-CoV-2 kan ikke udløse epizootisk virusdiarré hos svin.

Afsluttende skriver Friedrich-Löffler-Institut (FLI) disse beroligende linjer:

“Corona-spørgsmålet” vender i øjeblikket verden på hovedet, så det er vigtigt, at svineproducenter også ser nøje på de konsekvenser, pandemien kan få for deres erhverv. Den gode nyhed er, at ud fra den aktuelle videnskabelige viden kan svin ikke blive inficeret med den for tiden udbredte form af corona-virus og kan derfor ikke bidrage til spredningen af ​​virus.

Som alle andre mennesker kan svineproducenterne dog selv, deres familier eller deres ansatte naturligvis blive påvirket af virus- eller karantænereglerne. Ud over de forebyggende hygiejniske forhold er det derfor vigtigt at tænke så hurtigt som muligt over, hvordan man sikrer pasning af ​​dyrene i tilfælde af sygdom.

Sidste nyt! Tiger smittet med covid-19

Verdensorganisationen for dyresundhed (WOAH) siger, at der pågår undersøgelser for at forstå problemet bedre og opfordrer alle, der er blevet syge, til at begrænse kontakten med kæledyr.

Dr. Sarah Caddy, veterinær og stipendiat ved University of Cambridge, er blandt eksperter til at svare på rapporterne.

”Det er overraskende, at tigeren er blevet inficeret med, hvad der måske har været en ret lav dosis virus – vi kan antage, at tigeren ikke havde kontinuerlig tæt kontakt med den asymptomatiske zoologiske haver,” sagde hun om smitten.

“Det er også interessant, at tigeren viste kliniske tegn, der var i overensstemmelse med Covid-19 hos mennesker. Selvom videnskabeligt bevis mangler, er chancen for, at dette bare er en tilfældighed, lav.”

Naturbevaringseksperter har advaret om, at virussen kan udgøre en trussel mod nogle vilde dyr som de store aber – og har sagt, at der er behov for foranstaltninger for at reducere risikoen for vilde gorillaer, chimpanser og orangutanger.One Comment

  1. Mauritius Helmut Friedrich Josef Thisen

    De er konstateret Sads Cov i Kirchlinteln Tyskland , Gris er motagelig også for andre corona virer so som PEDV TGE ,m.v -Nor der skulle testes mere end 500 grise i en hver nordjysk svinebesettning ,vil man sandsyligt finde mere mutationer og sandsynligt covid 19 som hos mink -gris er biologisk mere lige ende mink -Mink spiser vi normalt ikke…….

Skriv en kommentar