Normal lever (tv.) og fedtlever (th.).

En ny undersøgelse viser, at det mest udbredte sprøjtemiddel i landbruget globalt har potentiale til at forårsage ikke-alkoholisk fedtlever (NAFLD) hos rotter ved ekstremt lave niveauer af eksponering. Undersøgelsen er præsenteret 29. januar 2017 i Scientific Reports, et tidsskrift i den prestigefyldte Nature-serie.

Undersøgelsen viser, at det vidt udbredte ukrudtsmiddel, Roundup, forårsager en alvorlig leversygdom hos rotter ved en koncentration langt under, hvad der findes i kroppen hos de fleste amerikanere.

Omkring en tredjedel af alle amerikanere påvirkes af ikke-alkoholisk fedtlever (NAFLD), som opstår på grund af ophobning af fedt i leveren. Ophobningen forårsager en inflammatorisk reaktion, der kan skade leveren og andre organer.

Mens NAFLD ikke forårsager symptomer hos de fleste mennesker, kan sygdommen i nogle tilfælde føre til skrumpelever og kræft.

Læs også: Glyphosat i danske børns urin

De kendte risikofaktorer, der kan føre til skrumpelever og kræft, er diabetes eller stofskiftesygdomme, der manifesterer sig ved forhøjet kolesterol, insulinresistens, forhøjede serumlipider og fedme. Men disse risikofaktorer alene kan ikke forklare den stigende forekomst af NAFLD. Symptomerne er meget mere almindelige hos unge end i tidligere årtier, og leverkræft blandt amerikanerne er steget næsten tre gange siden 1980’erne.

Her er de centrale resultater fra undersøgelsen. Læs hele artiklen her.

Glyphosat, der er den aktive bestanddel i sprøjtemidlet Roundup, er ikke kun anvendeligt til at dræbe ukrudt, men det er afgørende for en vellykket dyrkning af de fleste genetisk modificerede (GMO) afgrøder, der er i vores fødevareforsyning. En anden væsentlig kilde til menneskers eksponering for glyphosat er fra korn, der sprøjtes for at dræbe og udtørre kornet før høst. Som med GMO-soja og majs bliver glyphosat inkorporeret i selve kornet og kan derfor ikke vaskes af. WHO’s kræftforskning agentur IARC har fastslået, at glyphosat er et sandsynligt kræftfremkaldende, og der foreligger mange publicerede manuskripter af uafhængige akademiske forskere, der tyder på denne toksicitet.

Læs også: Roundup og aborter hos dafnier

Glyphosat er nu fundet i de fleste ikke-økologiske fødevarer. Stoffet kan med lethed påvises i blodet og i urinen hos de fleste amerikanere. Fra et folkesundhedsperspektiv vil spørgsmålet altid være, om de niveauer, der er fundet i mennesker, bør give anledning til bekymring. Denne nye undersøgelse i Scientific Reports tyder på, at svaret er et endeligt ja.

Dr. Robin Mesnage.

Ved hjælp af dyr fra den samme stamme af rotter, som myndighederne i USA kræver anvendt i sine miljøtoksikologiske undersøgelser og med den mest moderne analyseteknologi, har Dr. Robin Mesnage og hans kolleger vist, at når dyrene udsættes for Roundup i koncentrationer af glyphosat, der er tusind gange lavere end de tilladte grænseværdier i fødevarer og drikkevand, og endnu lavere end dem, der findes i urinen hos de fleste amerikanere, medfører det forandringer i rotternes lever. Forandringer, der har alle de molekylære kendetegn for NAFLD. Det er højst usandsynligt, at de amerikanske sundhedsmyndgheder ville tillade, at et lægemiddel, der er så toksisk for rotter, kunne gives til mennesker.

Et vigtigt aspekt ved denne undersøgelse er, at rotterne blev eksponeret for Roundup i omkring to tredjedele af deres tre-årige levetid, startende ved fem ugers alderen. Vi ved fra en undersøgelse af små børn i midten af ​​vestlige del af USA, at de har meget høje niveauer af glyphosat i deres organer. Denne forurening vil fortsætte gennem hele livet, så længe der er en høj grad af miljømæssig eksponering fra mad, vand og endda luft i områder, hvor der sprøjtes.

Den nuværende situation med glyphosat-baserede herbicider er direkte analog til tiden med DDT, asbest, bly og tobak, hvor industrier var stand til at blokere reguleringsindgreb i mange år ved konstant forplumring af debatten med falske data, hvilket resulterede i et stort antal unødvendige dødsfald. Men i tilfældet med glyphosat overvejes det nu både i USA og EU, om denne miljøgift fortsat skal kunne bruges, fordi dens nuværende godkendelse er udløbet.

Sammenfattende viser denne kvalitetssikrede (peer-reviewed) undersøgelse ifølge professor David Schubert, at det glyphosat-baserede herbicid, Roundup, forårsager en alvorlig leversygdom hos rotter ved en koncentration langt under, hvad der påvises i kroppen hos de fleste amerikanere. Baseret på den langsigtede toksicitet og sandsynligheden for, at aktivstoffet vil have lignende virkninger på mennesker, som det har i gnavere, er det på tide at fjerne dette herbicid, skriver David Schubert hos www.gmwatch.org. Det kan gøres på lokalt plan ved ikke at købe produkter, der indeholder rester af glyphosat efter ukrudtssprøjtning; på nationalt niveau ved at engagere miljømyndighederne; og internationalt gennem WHO, den første organisation med mod nok til at stå op imod agroindustriens kemiske virksomheder og offentliggøre dette sprøjtemiddels toksikologiske virkning på mennesker.

Andre populære indlæg:

Visited 36 times, 23 visit(s) today

Comments are closed.