På tværs af alle anbefalinger fra både EU-kommissionen og eksperterne om, at fiskekvoterne  bør sættes voldsomt ned, har fiskeriministrene i EU gennemtrumfet, at en stor del af dem de i stedet sættes op. Det får bl.a. de politiske ordførere i regeringens støttepartier i Folketinget til at beskylde fiskeriminister Mogens Jensen for at tale  usandt.

Mogens Jensen (S) er minister for fiskeriet og beskyldes nu for at fifle med kvoterne. Pressefoto.

Ministeren har brudt sit løfte

Inden et ministermøde i EU lovede fiskeriminister Mogens Jensen, at højere kvoter i bl.a. Østersøen ville holde sig inden for den biologiske rådgivning og dermed ikke skade miljøet i havet. Alligevel får fiskerne nu lov til at fange mere, end EU-kommissionen og eksperterne  har anbefalet. På to ud af ti kvoter har ministeren klart overskredet sit løfte. Det mener regeringens tre støttepartier.

En meget alvorlig sag

– Det er en meget alvorlig sag. Det tyder på, at ministeren har talt usandt over for Folketinget, siger Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører for Enhedslisten.. Fiskeriminister Mogens Jensen er dog helt uenig i, at han har talt usandt, siger han i et skiftligt svar til Ritzaus Bureau.

MF Søren Egge Rasmussen kæmper aktivt for livet i havet som her, hvor han i 2017 deltager i en Greenpeace-aktion mod havbrug i Kattegat.

Naturfredningsforeningen meget skuffet

Også Danmarks Naturfredningsforening er meget skuffet over ministeren: – Det er en kendt sag, at fiskebestandene er i tilbagegang og kræver akut beskyttelse. Derfor er jeg dybt bekymret over, at regeringen har valgt ikke at lytte til eksperternes advarsler. Det siger præsidenten for Danmarks naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Torsken i Østersøen er blandt de udsatte fiskearter, der trues af de store kvoter. Foto: Chilbal Film

Flere fiskebestande kan kollapse

Den biologiske rådgivning, ICES, har advaret EU-landene om, at flere fiskebestande har det så dårligt, at de kan kollapse. EU Kommissionen har derfor anbefalet stærkt reducerede kvoter for flere bestande og nul kvoter for sild i Bælthavet – omkranser Samsø, Fyn, Lollands-Falster – og i Øresund og Østersøen vest for Bornholm samt torsken i den østlige del af Østersøen ved Bornholm og helt op mod den Finske og Botniske bugt. Alligevel besluttede fiskeriministrene i EU at hæve kvoterne for flere bestande stik imod den biologiske rådgivning.

Overfiskeriet fortsætter

I dag er fem ud af ti kvoterende bestande udsat for overfiskeri. Alligevel har EU’s fiskeriministre – altså også den danske – besluttet at fortsætte overfiskeriet  af den vestlige sild og de to laksebestande i Østersøen og at tillade en bifangstkvote på 2.000 tons på den truede østlige torsk. – Det er i strid med den fælles fiskeripolitik, som kræver, at overfiskeriet skal stoppes senest i 2020, siger Danmarks Naturfredningsforening.

One Comment

  1. Peter Henriksen

    Ufatteligt at politikerne stadigvæk ikke har forstået den nødvendige alvor overfor arternes beskyttelse.

Skriv en kommentar