Sæt fiskekvoterne ned, siger eksperter – fiskeriministrene sætter dem i stedet op

På tværs af alle anbefalinger fra både EU-kommissionen og eksperterne om, at fiskekvoterne  bør sættes voldsomt ned, har fiskeriministrene i EU gennemtrumfet, at en stor del af dem de i stedet sættes op. Det får bl.a. de politiske ordførere i regeringens støttepartier i Folketinget til at beskylde fiskeriminister Mogens Jensen for at tale  usandt.

Mogens Jensen (S) er minister for fiskeriet og beskyldes nu for at fifle med kvoterne. Pressefoto.

Ministeren har brudt sit løfte

Inden et ministermøde i EU lovede fiskeriminister Mogens Jensen, at højere kvoter i bl.a. Østersøen ville holde sig inden for den biologiske rådgivning og dermed ikke skade miljøet i havet. Alligevel får fiskerne nu lov til at fange mere, end EU-kommissionen og eksperterne  har anbefalet. På to ud af ti kvoter har ministeren klart overskredet sit løfte. Det mener regeringens tre støttepartier.

En meget alvorlig sag

– Det er en meget alvorlig sag. Det tyder på, at ministeren har talt usandt over for Folketinget, siger Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører for Enhedslisten.. Fiskeriminister Mogens Jensen er dog helt uenig i, at han har talt usandt, siger han i et skiftligt svar til Ritzaus Bureau.

MF Søren Egge Rasmussen kæmper aktivt for livet i havet som her, hvor han i 2017 deltager i en Greenpeace-aktion mod havbrug i Kattegat.

Naturfredningsforeningen meget skuffet

Også Danmarks Naturfredningsforening er meget skuffet over ministeren: – Det er en kendt sag, at fiskebestandene er i tilbagegang og kræver akut beskyttelse. Derfor er jeg dybt bekymret over, at regeringen har valgt ikke at lytte til eksperternes advarsler. Det siger præsidenten for Danmarks naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Torsken i Østersøen er blandt de udsatte fiskearter, der trues af de store kvoter. Foto: Chilbal Film

Flere fiskebestande kan kollapse

Den biologiske rådgivning, ICES, har advaret EU-landene om, at flere fiskebestande har det så dårligt, at de kan kollapse. EU Kommissionen har derfor anbefalet stærkt reducerede kvoter for flere bestande og nul kvoter for sild i Bælthavet – omkranser Samsø, Fyn, Lollands-Falster – og i Øresund og Østersøen vest for Bornholm samt torsken i den østlige del af Østersøen ved Bornholm og helt op mod den Finske og Botniske bugt. Alligevel besluttede fiskeriministrene i EU at hæve kvoterne for flere bestande stik imod den biologiske rådgivning.

Overfiskeriet fortsætter

I dag er fem ud af ti kvoterende bestande udsat for overfiskeri. Alligevel har EU’s fiskeriministre – altså også den danske – besluttet at fortsætte overfiskeriet  af den vestlige sild og de to laksebestande i Østersøen og at tillade en bifangstkvote på 2.000 tons på den truede østlige torsk. – Det er i strid med den fælles fiskeripolitik, som kræver, at overfiskeriet skal stoppes senest i 2020, siger Danmarks Naturfredningsforening.

Comments

comments

En kommentar til Sæt fiskekvoterne ned, siger eksperter – fiskeriministrene sætter dem i stedet op

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.