Daaser1_editedKirsten Brosbøl, miljøminister (S) , John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, Jens Klarskov, adm. direktør for Dansk Erhverv og Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening skriver 27. maj 2015 i Jyllands-Posten bl.a. følgende om dåsepanten:

Så lykkedes det endelig at gøre arbejdet færdigt og sikre en pantaftale med Tyskland. Aftalen betyder, at der kommer pant på de ca. 650 millioner dåser, som danskerne hvert år køber ved grænsen – og dermed bliver naturen skånet for millioner af dåser.

Aftalen er et markant gennembrud. Det har taget ca. 10 år at få en aftale i stand med Tyskland. Den aftale, som nu er klar til at blive underskrevet, udmønter de principper, som daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) lagde, og som de efterfølgende miljøministre fra begge sider af folketingssalen har fulgt i forsøget på at indgå en pantaftale med Tyskland. Vi klapper i hvert fald i hænderne over, at vi nu endelig får den pantaftale, som fjerner incitamentet til at efterlade sine tomme dåser i naturen, og som vil reducere grænsehandlen.

Med aftalen får grænsebutikkerne præcis samme konkurrencebetingelser som både butikker i Danmark og resten af Tyskland, der alle skal opkræve pant.

Jyllands-Posten skrev i sin leder fredag, at aftalen er indgået med det formål at straffe jyder og fynboer. Det er jo en helt absurd påstand, som er langt ude i hampen. Faktum er, at omkring 95 pct. af grænsehandlen foregår i Slesvig-Holsten, og det er derfor her, at en pantaftale giver mening.

Med aftalen opkræver Tyskland moms på 19 øre oven i panten, som man ikke får igen, hvis man vælger at købe dåserne med dansk pant. Til gengæld kan man så aflevere dåserne tæt på sin egen bopæl i Danmark. Hvis man i stedet vælger at købe dåser med tysk pant, skal man til Tyskland igen for at få panten retur, og her får man også den tyske moms retur.

Med aftalen får grænsebutikkerne præcis samme konkurrencebetingelser som både butikker i Danmark og resten af Tyskland, der alle skal opkræve pant. Det er der ingen forskel på. Og det er yderst positivt. Må vi i øvrigt stilfærdigt minde om, at danskerne betaler tysk moms af alle de varer, de vælger at købe i Tyskland. (forts.)

Læs hele debatindlægget her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.