Slut med gratisdåser i naturen

Daaser1_editedKirsten Brosbøl, miljøminister (S) , John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, Jens Klarskov, adm. direktør for Dansk Erhverv og Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening skriver 27. maj 2015 i Jyllands-Posten bl.a. følgende om dåsepanten:

Så lykkedes det endelig at gøre arbejdet færdigt og sikre en pantaftale med Tyskland. Aftalen betyder, at der kommer pant på de ca. 650 millioner dåser, som danskerne hvert år køber ved grænsen – og dermed bliver naturen skånet for millioner af dåser.

Aftalen er et markant gennembrud. Det har taget ca. 10 år at få en aftale i stand med Tyskland. Den aftale, som nu er klar til at blive underskrevet, udmønter de principper, som daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) lagde, og som de efterfølgende miljøministre fra begge sider af folketingssalen har fulgt i forsøget på at indgå en pantaftale med Tyskland. Vi klapper i hvert fald i hænderne over, at vi nu endelig får den pantaftale, som fjerner incitamentet til at efterlade sine tomme dåser i naturen, og som vil reducere grænsehandlen.

Med aftalen får grænsebutikkerne præcis samme konkurrencebetingelser som både butikker i Danmark og resten af Tyskland, der alle skal opkræve pant.

Jyllands-Posten skrev i sin leder fredag, at aftalen er indgået med det formål at straffe jyder og fynboer. Det er jo en helt absurd påstand, som er langt ude i hampen. Faktum er, at omkring 95 pct. af grænsehandlen foregår i Slesvig-Holsten, og det er derfor her, at en pantaftale giver mening.

Med aftalen opkræver Tyskland moms på 19 øre oven i panten, som man ikke får igen, hvis man vælger at købe dåserne med dansk pant. Til gengæld kan man så aflevere dåserne tæt på sin egen bopæl i Danmark. Hvis man i stedet vælger at købe dåser med tysk pant, skal man til Tyskland igen for at få panten retur, og her får man også den tyske moms retur.

Med aftalen får grænsebutikkerne præcis samme konkurrencebetingelser som både butikker i Danmark og resten af Tyskland, der alle skal opkræve pant. Det er der ingen forskel på. Og det er yderst positivt. Må vi i øvrigt stilfærdigt minde om, at danskerne betaler tysk moms af alle de varer, de vælger at købe i Tyskland. (forts.)

Læs hele debatindlægget her.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.