Fra starten var sagen pustet vældig meget op med krav om bøde på 979.000 kr. og konfiskation af ulovlig fortjeneste på 3,9 mio. kr., men onsdag 27. april 2016 faldt den til jorden med lidt af et brag. Sagen mod Viderupgaard A/S – der var anklaget for voldsom overproduktion af køer – har dog langsomt tabt luften, og onsdag endte den med en – efter omstændighederne – forholdsvis beskeden bøde på 22.500 kroner. Det skriver Nordjyske.dk 27. april 2016.

TinaFrenchNielsen
Skolerådmand i Ålborg Kommune og Venstres borgmesterkandidat Tine French Nielsen slap usædvanlig billig fra ulovlig overproduktion med køer.

– Det er en særegen dom, som ikke følger det, vi ellers plejer at se i de her sager, siger senioranklager Jette Uhrenholt, som umiddelbar reaktion på dommen.

Trods det at bøden altså endte på et beskedent niveau, så har interessen for sagen været stor. Det hænger primært sammen med to faktorer:

  • For det første varslede anklagemyndigheden fra start bøde og konfiskation for mere end fire millioner kroner sammenlagt.
  • Og for det andet så finder man i ejerkredsen bag Viderupgaard A/S Tina French Nielsen – skolerådmand i Aalborg Kommune samt borgmesterkandidat for Venstre.

Sagen startede med en politianmeldelse fra Aalborg Kommune i efteråret 2011. Det stod klart, at Viderupgaard A/S havde markant flere end dyr end tilladt – faktisk mere end 50 procent.

I 2014 blev sagen så bragt i byretten i Aalborg. Kravet fra anklagemyndigheden var konfiskation af fortjenesten ved det ekstra dyrehold, som dengang blev vurderet til 3,9 millioner kroner. Samtidig var der et bødekrav på 979.000 kroner.

Afgørelsen i byretten blev, at Viderupgaard A/S skulle betale en bøde på 200.000 kroner – mens man blev frifundet for konfiskationen.

Det fik kort efter anklagemyndigheden til at anke til landsretten – som altså nu har sænket sanktionen yderligere.

Læs forklaringen på den specielle dom her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.