Venstre-rådmands kvægbrug stod til bøde på 979.000 kr. – slap med 22.500 kr.

Fra starten var sagen pustet vældig meget op med krav om bøde på 979.000 kr. og konfiskation af ulovlig fortjeneste på 3,9 mio. kr., men onsdag 27. april 2016 faldt den til jorden med lidt af et brag. Sagen mod Viderupgaard A/S – der var anklaget for voldsom overproduktion af køer – har dog langsomt tabt luften, og onsdag endte den med en – efter omstændighederne – forholdsvis beskeden bøde på 22.500 kroner. Det skriver Nordjyske.dk 27. april 2016.

TinaFrenchNielsen

Skolerådmand i Ålborg Kommune og Venstres borgmesterkandidat Tine French Nielsen slap usædvanlig billig fra ulovlig overproduktion med køer.

– Det er en særegen dom, som ikke følger det, vi ellers plejer at se i de her sager, siger senioranklager Jette Uhrenholt, som umiddelbar reaktion på dommen.

Trods det at bøden altså endte på et beskedent niveau, så har interessen for sagen været stor. Det hænger primært sammen med to faktorer:

  • For det første varslede anklagemyndigheden fra start bøde og konfiskation for mere end fire millioner kroner sammenlagt.
  • Og for det andet så finder man i ejerkredsen bag Viderupgaard A/S Tina French Nielsen – skolerådmand i Aalborg Kommune samt borgmesterkandidat for Venstre.

Sagen startede med en politianmeldelse fra Aalborg Kommune i efteråret 2011. Det stod klart, at Viderupgaard A/S havde markant flere end dyr end tilladt – faktisk mere end 50 procent.

I 2014 blev sagen så bragt i byretten i Aalborg. Kravet fra anklagemyndigheden var konfiskation af fortjenesten ved det ekstra dyrehold, som dengang blev vurderet til 3,9 millioner kroner. Samtidig var der et bødekrav på 979.000 kroner.

Afgørelsen i byretten blev, at Viderupgaard A/S skulle betale en bøde på 200.000 kroner – mens man blev frifundet for konfiskationen.

Det fik kort efter anklagemyndigheden til at anke til landsretten – som altså nu har sænket sanktionen yderligere.

Læs forklaringen på den specielle dom her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.