gydebanker_grus
Sådan kan man også hælde grus i åen.

Gydebanker er guld værd i vandløbene – det dokumenterer den mangeårige åmand i Frederikshavn kommune, Henning Larsen, på netsiden www.gydebanker.dk, hvor han har samlet sine erfaringer med at skabe liv i vandløbene. Med Henning Larsens tilladelse videregives her nogle af teksterne og de ledsagende fotos.

gydebanker_HenningLarsen
Åmand Henning Larsen, Frederikshavn.

Henning Larsen skriver selv om gydebanker.dk, at ”denne side skal ses som en hjælp og inspirationskilde til udlægning af gydegrus, samt at lave mindre vandløbsrestaureringer”, men det helt særlige er Larsens ekstraordinært gode fotos fra en lang række vellykkede projekter.

Her er Henning Larsens egen introduktion:
”Jeg har forsøgt at samle en enkel og relevant information, suppleret med praktiske erfaringer med gydebanker og vandløbspleje/vedligeholdelse gennem 15 år som åmand ved Frederikshavn kommune, og som medlem af vandplejeudvalget i lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn.
Alle billeder på denne hjemmeside er egne fotos, og alle omtalte projekter er fra vores lokale vandløb. Jeg har valgt at bruge så store billeder som muligt for at få et lidt større nærvær til emnet, desuden er det rart at kunne se lidt detaljer.

gydebanker_isfugl
Den blå diamant, Isfuglen, fungerer som kvalitetsstempel for de gode vandløb.

Åmandskurserne ved Silkeborg Ferskvandscenter, og restaureringskurserne af Danmarks Sportsfiskerforbund, er altid afholdt på en yderst positiv og medrivende måde – hvilket har givet lyst og gnist til vandløbsarbejde i vore egne vandløb – tak for det”.

Her er et længere uddrag af Henning Larsens tekster med de mange praktiske og relevante råd. Dette opslag handler om vigtigheden af velanbragte gydebanker med grus af rette kvalitet:

”Når det er besluttet at udlægge gydegrus, så skal de rette vandløb samt de rigtige steder til udlægningen findes. Tag ud og se på mulige steder, og tag gerne et par waders med.

Det første man skal se efter – kan strækningen bære en vogn, tungt læsset med grus? Det er en god ide at gå en lille tur i bækken, der hvor man ønsker at lægge gruset – dels mærke om bunden er tilpas fast eller måske meget blød, hvis dette er tilfældet så er der risiko for tilsanding. Desuden skal brinkerne gerne være stabile, mærk med foden ind under brinken, hvor underskårne de er.

Hvis der er underskårne brinker, så er det vigtigt ved en senere udlægning af gruset, at disse hulrum bliver fyldt op, først med grus, og derefter presses nogle sten ind. Hvis ikke dette bliver gjort, så vil vandet æde sig ind under brinkerne pga. øget strømhastighed. Dette kan medføre risiko for brinkerne skrider, eller at hovedparten af vandet løber på begge sider af gruset som dermed kan ende som en delvis tilsandet ø i midten af bækken. Er man opmærksomhed på dette, så er det sjældent noget problem.

gydebanker_smolt
Det er vigtigt for ynglens overlevelse, at der er gode skjulesteder i vandløbet.

Yngel spredes efterhånden lidt opstrøms, men mest nedstrøms. Det er derfor vigtigt at der er godt med skjul i form af kant eller bundvegetation, sten, eller rødder fra rødel. Dette kan bidrage til en bedre overlevelsesprocent.

De fleste kan fornemme om vandhastigheden er tilpas hurtig, men er der tvivl, kan en banke lægges på et smalt sted i bækken, hvor hastigheden er lidt højere, og desuden er der den mulighed at lægge lidt sten til en let opstemning, således at der kommer et ekstra fald over selve banken.
Undgå at lave gydebanker på meget dybe steder, der må helst ikke være mere end, ca. 20 cm vand over gruset, når banken er færdig.

Gå også gerne en tur opstrøms og se, om der kan være eventuelle problemer ved at have en mindre opstemning (landbrugsmæssige interesser) eller om den 2 meter dyrkningsfrie bræmme er overholdt, – hvis der er dyrket marker. En bræmme reducerer udvaskningen af næringsstoffer, og hjælper til en vis grad på udløb af sand fra markerne.

Vær også opmærksom på dræn, og tag hensyn til disse.

Gydebanker_gensnoning på eng
Rørlagte vandløb kan også åbnes, så de hurtigt genvinder deres naturværdi.

Er der tvivl om disse ting kan der tages kontakt til kommunens åmand, han er den person der kender vandløbet bedst, og han kan komme med alternative forslag, hvis det skulle blive nødvendigt. Desuden kender han regulativet for det pågældende vandløb.

gydebanker_vandstør
Vælger man at udlægge store sten, er der gode chancer for at tiltrække vandstæren.

Hvis stedet skønnes ok, så skal der tages kontakt til lodsejer. Det er vigtigt at være høflig og præcis – men også tage sig tid til at høre, hvad lodsejeren har at sige. Landmænd er ofte meget forsigtige, i hvert fald her i det nordjyske, og det er ofte lidt voldsomt for dem, når de hører, at vi gerne vil fylde en 20 -30 cm grus og sten i deres bæk”.

Comments are closed.