Varpelev Station ligger i Stevns Kommune, der ikke selv ville drømme om at bruge sprøjtegifte på den måde. Privatfoto.

Trods mange landmænds påpasselighed med de skadelige sprøjtegifte sker der hyppigt ”fejl”, hvor offentlige arealer oversprøjtes med visnedøden til følge for den smule biodiversitet, der kan være tilbage. For nylig har vi set det dokumenteret med billeder fra Bornholm og fra Varde, men fra hele landet rapporterer bekymrede borgere om giftskader på især grøftekanter og vejrabatter.

Formand Dorthe Nøhr Pedersen er den øverste ansvarlige for Lokaltogs omgang med sprøjtegifte. Pressefoto.

Men det er ikke kun landmænd, der omgås de giftige midler lemfældigt. Jernbaneselskabet Lokaltog, der driver ni privatbaner på Sjælland, Lolland og Falster, har heller ikke styr på sprøjtegiftene. Det viser en stribe fotos (se ovenfor) fra trinbrættet Varpelev St., der er blevet giftsprøjtet fornylig.

Redaktionen har kontaktet Lokaltog, hvis formand hedder Dorthe Nøhr Pedersen, og påtalt den lemfældige omgang med sprøjtegifte på offentlige arealer – en togstation – hvor der færdes både børn og hunde i øjenhøjde med de sprøjtede arealer.

Efter seks dages betænkningstid svarede kommunikationskonsulenten, at ”det var en fejl, at der blev sprøjtet på skråningen langs belægningen på Varpelev Station.”

Redaktionen bad om en uddybning af årsagen til ”fejlen”, da det angiveligt ikke skulle være første gang, at Lokaltog giftsprøjtede et trinbræt. Fem dage senere svarede kommunikationskonsulenten, at ”det er en menneskelig instruktionsfejl, der ligger bag den omtalte sprøjtning af det grønne stykke langs fliserne på perronen.”

Så skulle den sag jo være belyst, men så enkelt er det alligevel ikke. Det er ikke sådan, at Lokaltog ikke anvender sprøjtegifte, hvad man måske kunne få indtryk af ved at læse kommunikationskonsulentens mails. Man sprøjter, men gør det kun selektivt, dvs. man går efter den enkelte ukrudtsplante…

Eller som kommunikationskonsulent3en forklarer der: ”Lokaltogs politik for brug af midler til ukrudtsbekæmpelse på offentligt tilgængelige arealer er, at vi på kundevendte arealer, der er befæstede – det vil sige med fast belægning som eksempelvis fliser – kun sprøjter punktvist på synligt ukrudt i vækstsæsonen.”

Centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen, Stevns Kommune

Denne ”politik” omtales ikke under emnet Miljø på Lokaltogs hjemmeside, hvor sprøjtegifte overhovedet ikke nævnes.

Hos Stevns Kommune melder centerchef for Teknik og Miljø Birgitte J.T.K. Nielsen hus forbi. Hun skriver i en mail til redaktionen:

”Det viste område er indenfor banens matrikel, og der er desværre ikke noget, vi som kommune kan gøre ved den måde, hvorpå de vælger at bekæmpe plantevæksten. (…).

Stevns kommune har den 13. november 2018 i Plan, Miljø & Teknikudvalget behandlet en sag, der præcisere at det ikke må anvendes pesticider på alle offentlige arealer – forstået som alle arealer der ejes, vedligeholdes eller drives af kommunen herunder også bortforpagtede offentlige arealer og fortove.”

Fejl på fejl på fejl

Redaktionen modtager gerne billeddokumentation for ulovlig sprøjtning af offentlige arealer. Vi skal vide, hvor og hvornår billeder er optaget og gerne med en forklarende tekst tilknyttet. Send dem til redaktionen via facebook.

Her er en række eksempler på ulovlige sprøjtninger, som hidtil har været omtalt på gylle.dk:

Folkets røst bliver ikke hørt i Folkets Ting:

Se også redaktørens opfordring til at omgås sprøjtegifte med stor varsomhed – og hør ham udpege skurken!

One Comment

  1. Jens Fisker

    hende der Wermelin er hun rigtig velforvaret eller er hun bare blondine dum og fra Bornholm hvor de himler op om, “green bright island” – og hvor liste Å fik en viceborgmester i Kommunalbestyrelsen – her er det højeste pres på drikkevandsboringer med hensyn til giftrester – Danmarks Naturfredningsforening viger tilbage for at tage stilling til og oplysninger om gift i drikkevandet – en boring ved Nexø er lukket og indgår som et del af et tappested for det nys åbne Bornholmer Vandsom sælges til restauranter og supermarkeder – op med humøret Danmark hold da kæft hvor det kører –

Skriv en kommentar