Billede fra Åbent Landbrug på Frihedslund Læregård. Pressefoto: Dyrenes beskyttelse

Europa-Parlamentet afholdt den 15. april en tre timers offentlig høring om det europæiske borgerinitiativ “End the Cage Age”, som blev hilst varmt velkommen af de tre EU-kommissærer, der var til stede under høringen. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse den 15. april 2021.

Et stort antal medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’erne) kom med indlæg, og generelt fik borgerinitiativet overvældende støtte.

Det europæiske borgerinitiativ, som er blevet gennemført via en lang række europæiske dyrevelfærdsorganisationer bl.a. Dyrenes Beskyttelse, opfordrer EU til at udfase brugen af bure i husdyrproduktionen en gang for alle. Dagens offentlige høring var en milepæl for ECI’en som optakt til det officielle svar fra Europa-Kommissionen, som forventes i løbet af de kommende måneder.

Direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse. Pressefoto

“EU hævder at være førende inden for dyrevelfærd, men hvert år sidder mere end 300 millioner opdrættede dyr i trange bure uden hensyn til deres naturlige behov og adfærd. Denne gammeldags praksis er fuldstændig unødvendig. Der findes velfungerende systemer rundt omkring i Europa, som tilgodeser dyrene”, siger Britta Riis, Direktør i Dyrenes Beskyttelse.

En række progressive medlemsstater og virksomheder har vist vejen i forhold til at få burene udfaset. Nu er det på tide, at resten af EU indhenter det forsømte. I overensstemmelse med ambitionerne i strategien European Green Deal og Farm to Fork strategien, opfordres Kommissionen til at foreslå en udfasning af bure i landbruget gennem en revision af direktivet fra 1998 om beskyttelse af opdrættede dyr.

”Danmark er et af de lande, hvor vi har gode erfaringer med at give dyrene bedre forhold. Høns, kyllinger og grise på friland er gode eksempler på, at det kan lade sig gøre at kombinere en forretning med god dyrevelfærd. Det er vejen frem”, siger Britta Riis

Norbert Lins, formand for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Tyskland), konkluderede under høringen, at “de fleste talere hilste dette initiativ velkommen” og bemærkede, at “bolden nu ligger på Kommissionens banehalvdel.”

Reportage om burhøns i Sunds (Danæg) fra 2013. Pressefoto: Dyrenes Beskyttelse

Før høringen i dag, samledes EU-borgere og ngo’er i tirsdags bag ECI-initiativet “End the Cage Age” på Twitter og opfordrede MEP’erne til at støtte borgerinitiativet under den offentlige høring. I alt 35.000 tweets blev sendt hvilket gør den offentlig støtte til ECI’en ubestridelig.

Succesfuld kampagne

End the Cage Age ECI kampagne blev lanceret den 11. september 2018 og blev afsluttet præcis et år senere. Resultatet af kampagnen blev 1,4 millioner verificerede underskrifter fra borgere i hele EU og er dermed det første succesfulde borgerinitiativ inden for velfærd for landbrugsdyr. Danmark stod for omkring 47.000 af underskrifterne.

HVAD ER ET EU-BORGERFORSLAG?

Det Europæiske Borgerinitiativ (ECI) blev skabt med Lissabon-traktaten i 2007. Den giver EU-borgere mulighed for at få en finger direkte med i spillet, når EU laver love og regler.

Hvis én million EU-borgere fra mindst en fjerdedel (i dag svarer det til syv) af medlemslandene skriver under på en sag, så skal EU-Kommissionen tage den op og overveje, om det skal gøres til lovgivning.

Seks borgerforslag har indtil videre opfyldt kravene og fået en sag taget op.

Kilde: EU-Kommissionen og DR

Kommentarer

  1. Kjeld Hansen

    Hvis du vil vide, hvad en Århus-forsker mener om Britta Riis og Dyrenes beskyttelse, så tjek denne artikel: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/ejrnaes-dyrenes-beskyttelse-maaler-dyrevelfaerd-ud-fra-landbrugets-maalestok

  2. John Tengstedt

    De mennesker der kan behandle dyr på den måde, må og skal kaldes Bondeknold, med stort B.

Skriv en kommentar