Carlsberg-koncernen er en af partnerne i vandspareprojektet, der har fået offentlige milliontilskud, til trods for en egen omsætning i 2021 på 66,6 mia. kroner. Også en anden stor industrigigant, Grundfos, har fået del i statstilskuddet, trods en årsomsætning i 2020 på 26,3 mia. kroner. Video: Reklame for bæredygtighed fra Carlsberg

Den samme vandmængde som det årlige vandforbrug for alle indbyggere i Frederikshavn. Så meget vand er det lykkedes for en række store danske fødevarevirksomheder at spare i partnerskabet DRIP, hvor skatteyderne har betalt halvdelen af det 95 mio. kroner dyre projekt

Her er deltagerne, der modtog den store statsstøtte til at spare på vandet.

Rent drikkevand er en værdifuld ressource. Derfor har en række danske virksomheder og vidensinstitutioner siden 2015 arbejdet sammen for at udvikle nye bæredygtige vand- og produktionsteknologiske løsninger og koncepter, så danske fødevarevirksomheder kan producere mere med mindre vand.

Det er den statslige Innovationsfonden, der har finansieret projektet, men det er den private lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer, der erklærer det for en succes i en pressemeddelelse 6. oktober 2022. Landbrug & Fødevarer har selv scoret 5,28 millioner kroner på projektet. Den samlede udgift til vandspareprojektet har været svimlende 95 mio. kroner, hvoraf Innovationsfonden, dvs. skatteyderne, har betalt de knap 50 mio. kr.

Til trods for at projektet regnes for afsluttet, er der endnu ikke udarbejdet et regnskab over udgifter. På foranledning af redaktionen har Innovationsfondens medarbejdere dog venligst sammenstykket følgende beløb i en mail af 4. november 2022:

”Vi har via en manuel proces trukket L&F’s andel ud af de periodevise regnskaber, og du kan se opgørelsen i vedhæftede dokument. I alt har L&F modtaget tilskud; kr. 2.633.286,58 fra Innovationsfonden i perioden 2015-2021 for omkostninger afholdt i DRIP projektet. Som tidligere beskrevet var budget for L&F i DRIP samlet på 6,04M, hvoraf Innovationsfondens bevilling dækker 50%, dvs. 3,02M i tilskud. L&F har kun realiseret samlede omkostninger på 5,28M, da projektlederrollen overgik til Teknologisk Institut i den sidste del af projektet, og dermed relativt lavere tilskud.”

Her er tallene for honorarerne til Landbrug & Fødevarer for projektledelse.

I DRIP-partnerskabet har store virksomheder som Arla og Danish Crown realiseret en vandbesparelse på mere end 900.000 m3/år. Det svarer til 20% af vandforbruget hos de deltagende fødevarevirksomheder, eller 23.000 personers årlige vandforbrug, hvilket er lige så mange, som bor i Frederikshavn. Samtidig har partnerskabet demonstreret mulighed for yderligere vandbesparelser, så en samlet besparelse på i alt 32 % kan opnås.

Direktør Flemming Nør. L&F pressefoto

DRIP-partnerskabet er drevet af Landbrug & Fødevarer med deltagelse af 18 fødevare- og teknologivirksomheder, vidensinstitutioner samt Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

– I DRIP er der opnået imponerende resultater, som ikke kun har sparet på vandet, men også reduceret energiforbruget. Vi håber, at de danske løsninger også kan bruges i andre lande, hvor udfordringerne med vand er mere udtalte. På den måde har partnerskabet også bidraget til flere af FNs verdensmål. Der er tale om rene win-win løsninger, hvor man får reduceret miljøpåvirkningen samtidig med, at virksomhederne bliver mere effektive og sparer penge, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug & Fødevarer, der dog hverken omtaler lobbyorganisationens rolle i projektet, eller dens millionstore honorar.

Annemarie Munk Riis, konstitueret direktør i Innovationsfonden

Som omtalt ovenfor er DRIP-projektet støttet af Innovationsfonden, der har investeret 50 millioner kroner i de store virksomheders vandbesparelser.

– Det er altid meget glædeligt, når de projekter og partnerskaber, som Innovationsfonden har investeret i, skaber konkret værdi for samfundet. Vi investerer i innovation, der har potentiale til at skabe nye løsninger på samfundets største udfordringer og styrke det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed. Det må siges at være tilfældet for DRIP-partnerskabet, som har skabt flotte resultater og løsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling – i Danmark såvel som uden for landets grænser, siger Annemarie Munk Riis, konstitueret direktør i Innovationsfonden.

DRIP-partnerskabet har bl.a. arbejdet målrettet på et paradigmeskifte i industriel vandeffektivitet ved at demonstrere et ”water-fit-for-purpose” koncept, hvor der bruges væsentligt mindre vand af drikkevandskvalitet. Resultatet er, at virksomhederne som noget nyt kan skelne mellem, hvor det er nødvendigt at bruge nyt drikkevand, og hvor der i stedet kan opsamles vand fra andre steder i produktionen, som så renses internt på virksomheden til en kvalitet, hvor det kan genbruges et andet sted på virksomheden. For at opnå det, er der arbejdet med nye teknologier til vandrensning og indvinding af reststoffer fra vandstrømme, kombineret med løbende overvågning af vandkvaliteten.

Der er også arbejdet med mere velkendte greb indenfor optimering, hvor partnerne i høj grad har kunnet drage nytte af at dele erfaringer med hinanden fra forskellige grene af den danske fødevareproduktion.

De samlede resultater er netop offentliggjort i en slutrapport der kan læses her.

Bannerfoto: Danish Crown er verdens største eksportør af svinekød med en årlig omsætning på 58,2 mia. kroner (2020-21). Alligevel skal koncernen have statstilskud for at spare på vandet. PR-foto: Red Star Photografie

Visited 5 times, 2 visit(s) today

Kommentarer

  1. Torben Aagesen

    Det er sandelig godt nyt, hvornår bliver der så udbetalt bonus til den danske skatteyder, for vores medvirken til denne betaling?

  2. Intet nyt under solen… dem der har skal mere gives – det står endda i biblen!
    Så længe der er aktionærer og dyre advokater skal citronen presses til den allersidste dråbe. Også selvom disse ved at det er kassemedarbejderen i Netto der betaler. Hvis du ikke er med i Eliten så er du slavearbejderen 🤷‍♀️

  3. Vi skal have meget mere forskning og udvikling i ressourceeffektiv produktion. Vi har brug for viden, for at få testet nye ideer af og for at producere fødevarer med meget lavere energi-, vand- og CO2-aftryk. Så godt at se, at der kommer konkrete besparelser ud af det, og garanteret også en masse ny viden.

Skriv en kommentar