“Landgrabbing” hærger også i Tyskland

Hør programmet på Deutschlandfunk. Klik her.

Den globale tendens til at erhverve landbrugsjord som et spekulationsobjekt har for længst ramt Tyskland. Internationale virksomheder og kapitalfonde kan – som ikke-landbrugere – ikke erhverve landbrugsjord. Men de opkøber i stedet landmændenes aktier i landbrugskooperativer i det tidligere i Østtyskland og sætter så landmændene ind som administrerende direktører.

Denne fremgangsmåde er lukrativ for landmændene – især da jordpriserne stiger, når jorden bliver knap. Men det øger også forpagtningspriserne, som uafhængige småbønder skal betale. Resultatet er konkurser – som tiltrækker flere investorer.

EU-tilskuddene gives til antal hektar og ikke til antal jobs, hvilket bidrager til at gør “landgrabbing” profitabelt, men affolker landdistrikterne.

Afhængig af hvilken region, der ses på, sidder investorerne allerede på mellem 20 og 50 procent af markerne og engene, især i de nye forbundsstater. Investorerne beslutter også, hvad der skal dyrkes. Energiafgrøder – majs, raps, sukkerroer – giver det højeste økonomiske udbytte. De dyrkes som monokulturer på marker, der i gennemsnit er på 30.000 hektar,  og de forarbejdes med store maskiner. Resultatet er tab af flere jobs. EU-tilskud betales pr. hektar, ikke pr. job.

Udviklingen i ejerskab gør det umuligt for den tyske forbundsregering at gennemføre sin landbrugspolitik til fordel for landbefolkningen. Og hvad siger lovgivningen? regionale love og forbundslovgivningen blokerer hinanden.

Produktion: Dlf 2018

Læs også:

Landgrabbing i Tyskland? (PDF)

Landgrabbing i Tyskland? (Tekst-version)

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.