Henrik-Mortensen1
Formanden for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen har fået sin vilje – fremover bliver alle svinefabrikker betragtet som “smittezone”.

Ethvert forsøg på at skabe en MRSA-fri svineproduktion i Danmark opgives nu, før industrien overhovedet har gjort forsøget. Det er Fødevareministeriet, der har besluttet, at svineproducenter og deres omgivelser skal finde sig i de farlige infektioner fra svinenes CC398 MRSA-stafylokokker.

Fremover skal samtlige 4100 svinefabrikker og de 1600 minkfabrikker betragtes som “MRSA-smittezone”. Ejere og medarbejdere samt nærmeste pårørende vil derfor være under konstant mistanke som smittebærere. Kun hvis virksomhederne selv tager initiativ til at blive testet for MRSA-bakterier, vil de kunne undgå stigmatisering.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) er tavs om den drastiske beslutning, der tilsyneladende er truffet alene af veterinærdirektør Per Henriksen. Heller ikke den nytiltrådte sundhedsminister Nick Hækkerup har udtalt sig om risikoen for øget smittespredning og den generelle mistænkeliggørelse af et helt erhverv.

Med denne beslutning har Fødevareministeriet valgt at følge kravene fra Danske Svineproducenter, der meget kategorisk har modsat sig ethvert forslag om at bekæmpe MRSA-bakterierne ude på fabrikkerne. Formanden Henrik Mortensen har begrundet erhvervets krav om hemmeligholdelse med disse ord: “Oplysninger, der er så personlige, bør selvfølgelig høre ind under privatlivets fred, uanset hvem man er, eller hvad man beskæftiger sig med.”

Det er mødereferater, fagavisen Ingeniøren har fået aktindsigt i, der afslører, at man reelt har givet op i kampen mod de resistente MRSA-stafylokokker, før den overhovedet er kommet i gang.

Referaterne stammer fra en aktionsgruppe, der blev nedsat af daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) og daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF – nu S) i sommeren 2012. Gruppen skulle komme med konkrete forslag til at ‘stoppe spredningen af MRSA fra svin’ – men alle de af gruppens forslag, der går på at begrænse udbredelsen af smitte blandt svinene, er blevet afvist af en overordnet styregruppe bestående af repræsentanter fra bl.a. Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer.

StopMRSABlandt begrundelserne var ‘begrænsede midler’ og risikoen for at stigmatisere landmænd med smittede svin. Men denne prioritering møder hård kritik fra professor og forskningsleder ved DTU’s Afdeling for Epidemiologi og Genomisk Mikrobiologi Frank Aarestrup:

– De to styrelser har valgt kun at tage sig af den del, hvor bakterien bliver spredt fra svinebesætningen og ud i samfundet, og Fødevarestyrelsen har tydeligvis givet op over for alt det, der har med spredningen blandt grisene at gøre, siger Frank Aarestrup til Ingeniøren.

Blandt de afviste projekter er test af samtlige danske svinefarme for MRSA-smitte for at klarlægge nøjagtigt, hvor udbredt bakterien er. Samtidig var det tanken at undersøge alle led i svineproduktionen for at finde frem til, hvor spredningen af smitten opstår.

Sådanne tiltag er ellers nødvendige, hvis man i sidste ende vil bekæmpe smittespredning blandt svin, lyder det fra flere eksperter, heriblandt overlæge Henrik Westh, der er leder af MRSA-videncenter ved Hvidovre Hospital:

– Man burde have handlet over for MRSA-bakterien i staldene for flere år siden, siger Henrik Westh til avisen. Han frygter, at flere mennesker vil blive inficeret med den resistente svinebakterie, hvis ikke der sættes ind over for roden til smitten.

Problemet er, at grise ikke selv bliver syge af MRSA-bakterien, men kan bære flere varianter, hvoraf særligt CC398 har bredt sig.

Barnkyssersvin
Myndighederne har valgt at nedtone smitterisikoen fra MRSA-bærende svin. Billedet er fra et powerpointforedrag, som hygiejnepersonale i Region Nord har afholdt for svinefabrikanter hos Videncenter for Svin.

Stikprøver fra 2012 viser, at 88 procent af svinene på de danske slagterier var inficeret med bakterien, der i modsætning til andre typer kan overføres fra dyr til mennesker, hvor den i værste fald kan forårsage dødelige blodforgiftninger, der ikke kan behandles med traditionelle antibiotika.

Aktionsgruppen mod MRSA-­smitte blev nedsat i 2012 af de daværende ministre for fødevarer og sundhed. Den ledes af cand.scient. ved Fødevarestyrelsen Gitte Bjerager, og hun bekræfter, at de tilbageværende fire projekter alle er rettet mod at mindske risikoen for smittespredning i samfundet – ikke i svinestaldene.

– Ingen af de udvalgte projekter vil standse spredningen af bakterierne blandt svinene, siger hun til Ingeniøren.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.