DanMed Gris
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) var meget optaget af at forbedre dyrevelfærden i danske svinelandbrug, hvorimod indsatsen med MRSA-bekæmpelse kun var halvhjertet.

”Jeg vil intensivere kampen mod MRSA via stop for rutinemæssig flokmedicinering og nedbringe overforbruget af antibiotika i svinestierne”, proklamerede daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse for godt et år siden. Stoppet blev indført med øjeblikkelig virkning pr. 14. juni 2014.

Nu – 14 måneder senere – er der varslet en storstilet kontrolaktion mod svinedyrlægerne, der har ansvaret for den udbredte flokmedicinering. Imidlertid kommer kontrollen ikke som nogen overraskelse, da Fødevarestyrelsen på forhånd har advaret svinedyrlægernes formand.

Dan Jørgensens indgreb var et led i den såkaldte 5-punkts plan for inddæmning af MRSA-stafylokokkerne, så de kun rammer personalet på svinefabrikkerne. Dog var der ikke tale om noget absolut forbud mod flokmedicinering af svinestalde, men kun om forbud mod “rutinemæssig” flokmedicinering.

Ifølge ministeren var det – og er det stadigvæk – en selvfølge, at syge dyr skal behandles, men at medicinere en hel besætning er langtfra altid nødvendigt. Derfor blev der indført krav om flere dyrlægebesøg i form af sygebesøg samt krav om laboratorieundersøgelser, så kun de dyr, der er syge, fremover får antibiotika.

Advares på forhånd

ViekildeKU
Dyrlæge Kristian Viekilde (th.) er medejer af det fynske dyrlægecenter Porcus.

I begyndelsen af august 2015 indbød Fødevarestyrelsen Porcus-dyrlægen Kristian Viekilde til et møde i styrelsen, hvor man varslede den kommende kontrolaktion mod stort set samtlige 100 svinedyrlæger. Viekilde er formand for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, men også selv praktiserende svinedyrlæge og medejer af et af de største dyrlægecentre i landet.

Efter mødet rundsendte Viekilde en advarsel om den kommende kontrol til sine kolleger. Han skrev bl.a.:

Var i sidste uge til møde med FVST som ville varsle en ret stor kontrol af dyrlæger om lovgivning omkring flokmedicinering til svin. Herunder lab. indsendelser som grundlag for flokmedicinering mv. … Kontrollen påbegyndes pr. 1. sep. og omfatter ca. 100 svinedyrlæger – så det er jo næsten os alle. Har på fornemmelsen at de vil gå til stålet og håber det bedste for os alle.”

De nye regler for flokmedicinering er beskrevet her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.