Svinedyrlæger advares før kontrol af flokmedicinering

DanMed Gris

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) var meget optaget af at forbedre dyrevelfærden i danske svinelandbrug, hvorimod indsatsen med MRSA-bekæmpelse kun var halvhjertet.

”Jeg vil intensivere kampen mod MRSA via stop for rutinemæssig flokmedicinering og nedbringe overforbruget af antibiotika i svinestierne”, proklamerede daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse for godt et år siden. Stoppet blev indført med øjeblikkelig virkning pr. 14. juni 2014.

Nu – 14 måneder senere – er der varslet en storstilet kontrolaktion mod svinedyrlægerne, der har ansvaret for den udbredte flokmedicinering. Imidlertid kommer kontrollen ikke som nogen overraskelse, da Fødevarestyrelsen på forhånd har advaret svinedyrlægernes formand.

Dan Jørgensens indgreb var et led i den såkaldte 5-punkts plan for inddæmning af MRSA-stafylokokkerne, så de kun rammer personalet på svinefabrikkerne. Dog var der ikke tale om noget absolut forbud mod flokmedicinering af svinestalde, men kun om forbud mod “rutinemæssig” flokmedicinering.

Ifølge ministeren var det – og er det stadigvæk – en selvfølge, at syge dyr skal behandles, men at medicinere en hel besætning er langtfra altid nødvendigt. Derfor blev der indført krav om flere dyrlægebesøg i form af sygebesøg samt krav om laboratorieundersøgelser, så kun de dyr, der er syge, fremover får antibiotika.

Advares på forhånd

ViekildeKU

Dyrlæge Kristian Viekilde (th.) er medejer af det fynske dyrlægecenter Porcus.

I begyndelsen af august 2015 indbød Fødevarestyrelsen Porcus-dyrlægen Kristian Viekilde til et møde i styrelsen, hvor man varslede den kommende kontrolaktion mod stort set samtlige 100 svinedyrlæger. Viekilde er formand for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, men også selv praktiserende svinedyrlæge og medejer af et af de største dyrlægecentre i landet.

Efter mødet rundsendte Viekilde en advarsel om den kommende kontrol til sine kolleger. Han skrev bl.a.:

Var i sidste uge til møde med FVST som ville varsle en ret stor kontrol af dyrlæger om lovgivning omkring flokmedicinering til svin. Herunder lab. indsendelser som grundlag for flokmedicinering mv. … Kontrollen påbegyndes pr. 1. sep. og omfatter ca. 100 svinedyrlæger – så det er jo næsten os alle. Har på fornemmelsen at de vil gå til stålet og håber det bedste for os alle.”

De nye regler for flokmedicinering er beskrevet her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.