Økonomien i biogasanlæg er elendig, undtagen for landmændene der modtager tilskuddene. Til gengæld går det hårdt ud over grundvandet.

Rekordmange svinefabrikker og biogasanlæg truer grundvandet i Slesvig-Holsten, og danske agroproducenter bidrager til at skabe problemet.

I en artikel i Flensborg Avis 14. Januar 2017 slår Slesvig-Flensborg amts naturkonsulent Gerd Kämmer alarm. Amtet har sammen med Nordfriesland Amt delstatens farligste cocktail for grundvandet.

Gerd Kämmer.

Slesvig-Flensborg Amt ligger i top i delstaten Slesvig-Holsten, når det gælder biogasanlæg og svin, og det skaber store problemer.

”Ikke mindst på den sandede gest midt i regionen er det utåleligt. Der køres tonsvis af gylle og rester fra de mange biogasanlæg ud på jordene. Det forurener med nitrat i store mængder. Oveni har vi det problem, at majsen for en stor dels vedkommende dyrkes i Danmark, men at biorestmassen fra biogasanlæggene ikke returneres til nabolandet, men spredes her”, siger Gert Kämmer til Flensborg Avis.

Indkøb i Danmark af det billige ”foderstof” majs er netop årsag til de mange anlæg i de tyske amter langs grænsen.

Gerd Kämmer siger videre til avisen, at han ikke har en her-og-nu løsning, men ”problemet skal italesættes, så det politiske pres øges”.

”På lidt længere sigt må vi jo finde en balance, hvor der er færre dyreenheder, og hvor er skrues ned for biogasanlæggene”, siger Kämmer.

Flemming Meyer, SSW.

EU har grebet ind over for Tyskland på grund af store overskridelser af grænseværdierne for nitrat. Derfor arbejdes der netop nu i Berlin på at stramme lovgivningen. Den landbrugs – og miljøpolitiske ordfører i landdagen for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer, erkender, at der er et stort problem, som er vanskeligt at løse.

”Vi har netop diskuteret regeringens udkast til ændring af loven, der regulerer spredning af gødning. Såfremt Berlins lovforslag ikke er stramt nok, vil Kiel-regeringen via Forbundsrådet presse på for en yderligere stramning. Målet må helt klart være, at der ikke spredes mere, end planterne kan optage”, udtaler Flemming Meyer til Flensborg Avis.

Læs hele artiklen (kræver abonnement).

Comments are closed.