Svineindustrien ignorerer MRSA-alarmen og øger forbruget af antibiotika

MRSA_witteDet totale antibiotikaforbrug til svin i 2012 var på ca. 91 tons aktivt stof. I forhold til forbruget i 2012, er der sket en stigning på 5 procent stigning, når forbruget udregnes i DAPD og der justeres for eksport. Det fremgår af den årlige DANMAP-rapport, der netop er udgivet.

Antibiotikaforbruget til svin faldt drastisk i perioden umiddelbart efter ”Gult kort-ordningen” blev bekendtgjort den 1. juli 2010. Ordningen, som har til hensigt at reducere forbruget, er rettet specifikt mod de svinebesætninger, som har det højeste antibiotikaforbrug pr. svin. Selvom stigninger blev observeret også i 2012 er forbruget i 2013 12 procent lavere end i 2009 og på niveau med forbruget i 2008.

Stigningen i antibiotikaforbrug (DAPD) skyldtes især et øget forbrug af pleuromutiliner og tetracykliner, men også
stigninger i forbruget af sulfonamid/trimethroprim og penicilliner. Pleuromutiliner og tetracykliner tilsættes primært
til foder eller vand i forbindelse med mave-tarm lidelser. Visse typer antibiotika – især fluorkinoloner og 3. og 4. generations cefalosporiner – er kritisk vigtige i behandling af sygdom hos mennesker.

I svin var forbruget af 3. og 4. generations cefalosporiner meget lavt (3 kg), hvilket er et resultat af, at svinebranchen i 2010 frivilligt indførte stop for brugen af disse stoffer. Brugen af fluorkinoloner var på det samme lave niveau (7 kg), som det har været siden 2003, hvor lovgivning om begrænsning af fluorkinolonforbruget trådte i kraft.

Det totale antibiotikaforbrug til kvæg har ligget relativt stabilt på ca. 14 tons aktivt stof om året siden 2005, men i 2013
faldt forbruget til ca. 12 tons. Målt i standard doser (DADD) steg forbruget til golddyrsbehandling med 7 proecnt, hvorimod antallet af DADDer til behandling af klinisk mastitis (yverbetændelse) faldt med 9 procent i forhold til 2012. Forbruget af beta-laktamase følsomme penicilliner udgjorde som tidligere år størstedelen af forbruget. I relation til antibiotika kritisk vigtige i human behandling har forbruget af fluorkinoloner siden 2003 været stort set nul. Sammenlignet med 2012 faldt forbruget af 3. og 4. generations cefalosporiner til systemisk behandling med 14 procent.

Antibiotikaforbruget til fjerkræ var cirka 1.270 kg aktivt stof i 2013, hvilket er 57 % højere end i 2012. Den primære
årsag til denne stigning var en høj forekomst af luftvejssygdom i kalkunflokke i starten af 2013, samt en øget forekomst af
diarre i slagtekyllingeflokke i 2013. Forbruget af fluorkinoloner i den danske fjerkræproduktion, inklusiv avl og opdræt, har været meget lavt siden 2006, og der er ikke rapporteret brug af cefalosporiner til fjerkræ i mere end 10 år.

Comments

comments

En kommentar til Svineindustrien ignorerer MRSA-alarmen og øger forbruget af antibiotika

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.