Rigsrevisionen går efter Dan J. og Mette Gjerskov

Rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisor Lone Strøm undersøger nu Fødevareministeriets håndtering af MRSA-epidemien.

Den markante stigning i forekomsten af de multiresistente MRSACC398-bakterier – samt et voksende forbrug af antibiotika i især svineproduktionen – får nu Rigsrevisionen til at se nærmere på fødevareminister Dan Jørgensens indsats for at reducere udbredelsen af de multiresistente bakterier fra landbruget.

Det oplyser ugeskriftet.dk med henvisning til Politiken Søndag, 5. oktober 2014.

I første omgang er der tale om en såkaldt forundersøgelse af Fødevareministeriets indsats siden 2008. Det vil sige, at Rigsrevisionen gennemfører en mindre undersøgelse i løbet af cirka to måneder. Herefter skal det besluttes, om der er grundlag for at foretage en større undersøgelse af området.

Rigsrevisionen begrunder ifølge Politiken sit initiativ med, at selvom Fødevarestyrelsen siden 2008 har gennemført en række indsatser for at mindske udbredelsen af resistente bakterier fra landbruget, lader de ikke til at have virket efter hensigten. Tværtimod har brugen af antibiotika været stigende siden 2011, hvor den socialdemokratiske fødevareminister Mette Gjerskov trådte til. Siden da er antallet af personer, som er smittet med svine-MRSA, steget markant.

???????????????????????????????????????

Mette Gjerskov er i Rigsrevisionens søgelys på grund af MRSA-håndteringen.

Det skal blandt andet undersøges, om der er grund til at kulegrave, hvorvidt Fødevareministeriet har brugt skatteborgernes penge på bedste vis eller ej.

Om Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut også vil blive inddraget i undersøgelsen foreligger det intet om, men alle tre institutioner har gennem de seneste otte år udvist en forbavsende ringe interesse for at bremse MRSACC398-epidemien. Trods de åbenlyse svigt i Fødevareministeriets indsats har Sundhedsministeriet gennem alle årene overladt initiativet til landbrugets talsmænd.

Læs også ugeskriftet.dk med artiklen “MRSA-eksperter: Vi er på vej ind i tusmørket”.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.