Rigsrevisor Lone Strøm
Rigsrevisor Lone Strøm undersøger nu Fødevareministeriets håndtering af MRSA-epidemien.

Den markante stigning i forekomsten af de multiresistente MRSACC398-bakterier – samt et voksende forbrug af antibiotika i især svineproduktionen – får nu Rigsrevisionen til at se nærmere på fødevareminister Dan Jørgensens indsats for at reducere udbredelsen af de multiresistente bakterier fra landbruget.

Det oplyser ugeskriftet.dk med henvisning til Politiken Søndag, 5. oktober 2014.

I første omgang er der tale om en såkaldt forundersøgelse af Fødevareministeriets indsats siden 2008. Det vil sige, at Rigsrevisionen gennemfører en mindre undersøgelse i løbet af cirka to måneder. Herefter skal det besluttes, om der er grundlag for at foretage en større undersøgelse af området.

Rigsrevisionen begrunder ifølge Politiken sit initiativ med, at selvom Fødevarestyrelsen siden 2008 har gennemført en række indsatser for at mindske udbredelsen af resistente bakterier fra landbruget, lader de ikke til at have virket efter hensigten. Tværtimod har brugen af antibiotika været stigende siden 2011, hvor den socialdemokratiske fødevareminister Mette Gjerskov trådte til. Siden da er antallet af personer, som er smittet med svine-MRSA, steget markant.

???????????????????????????????????????
Mette Gjerskov er i Rigsrevisionens søgelys på grund af MRSA-håndteringen.

Det skal blandt andet undersøges, om der er grund til at kulegrave, hvorvidt Fødevareministeriet har brugt skatteborgernes penge på bedste vis eller ej.

Om Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut også vil blive inddraget i undersøgelsen foreligger det intet om, men alle tre institutioner har gennem de seneste otte år udvist en forbavsende ringe interesse for at bremse MRSACC398-epidemien. Trods de åbenlyse svigt i Fødevareministeriets indsats har Sundhedsministeriet gennem alle årene overladt initiativet til landbrugets talsmænd.

Læs også ugeskriftet.dk med artiklen “MRSA-eksperter: Vi er på vej ind i tusmørket”.

Comments are closed.