Millionstøtte til nyt fugleområde i Tøndermarsken

Vild natur og et vandfyldt fugleområde er sidegevinsterne ved Tøndermarskens nye klimaprojekt, der netop har modtaget 41 millioner kroner fra EU. Det er et formidabelt projekt, som vi glæder os til at følge, siger DOF BirdLife. Det skriver Anton Gundersen Lihn, 1. oktober 2020, for […]