En flodbølge af korn fra Ukraine

Slovakiet har sluttet sig til Polen og Ungarn i forsøget på at standse importen af ​​korn og andre landbrugsprodukter fra Ukraine for at beskytte lokale bønder mod den overflod af korn, der kommer fra deres kriseramte nabo. Det drastiske skridt, som Polen og Ungarn bebudede […]

“Red bier og landmænd!”: Med en million underskrifter er det europæiske borgerinitiativ en opfordring til EU’s lovgivere om at fastholde miljøambitionerne

Kommissionen reagerer nu på det europæiske borgerinitiativ “Red bier og landmænd! Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø”. Det fremgår af en pressemeddelelse 5. april 2023 fra EU-kommissionen i Bruxelles Kommissionen glæder sig over initiativet og anerkender, hvor vigtigt det er, navnlig fordi de […]

Miljøministeriet stopper to ulovlige sprøjtegifte, men overvejer fortsat dispensationer til 10 andre

Ulovlige dispensationer til neonikotinoiderne  thiamethoxam og metalaxyl-M tilbagekaldes straks af Miljøstyrelsen, men man ”analyserer” fortsat, hvad der skal ske med de øvrige dispensationer til danske landmænd EU-Domstolen fastslog i sin opsigtsvækkende afgørelse C-162/21 af 19. januar 2023, at dispensationer fra EU-forbuddet mod anvendelse af forbudte […]

Landbruget kan sprøjte videre med PFAS

EU-forslag skåner landbruget for forbud mod at sprøjte med fluorkemikalier trods omfattende miljøskader Det længe ventede EU-forslag til en udfasning af de miljø- og sundhedsskadelige fluorstoffer, der benævnes PFAS under et, blev præsenteret 7. februar 2023 og er hilst velkommen som ’det meste omfattende i […]

Miljøministeren bør prioritere biodiversitet over hobbyjagt

Miljøministeren bør snarest få stoppet den skadelige motorbådsjagt i de 22.600 kvadratkilometer åbne havområder, som Danmark har udlagt som fuglebeskyttelsesområder. Det svarer til 22 % af det danske havareal. Det skal ske for at beskytte de millioner af trækugle, der hvert år passerer eller overvintrer […]